2014. február 10., hétfő

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

Kiíró:  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Kód:  KAB-ME-14-A/B/C

Beküldési határidő: 
2014. március 03. 23:59 perc

A pályázók köre

1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú  társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),  
2. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok, 
3. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok, 
4. egyházak, 
5. egyházi fenntartású intézmények, 
6. szociális, egészségügyi intézmények,  
7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, 
8. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok, 

A KAB-ME-14-A kategóriában pályázók esetében feltétel a program megkezdéséig a szakmai ajánlás megszerzése (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak szerint) 

Beadható pályázatok száma
Egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be kategóriánként.


A pályázat célja
A pályázat célja univerzális, célzott és javallott  prevenciós programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen”című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség. A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória 
szolgálja: 

„A” kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz. 

 „B” kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben. A pályázat elsősorban a speciális célcsoportokra irányuló prevenciós és reszociálizációs programok (pl. a gyermekvédelmi intézményrendszer és a büntető-igazságszolgáltatás területe) támogatására biztosít lehetőséget.    

„C” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális,  célzott, javallott programok támogatása.  

A rendelkezésre álló keretösszeg 155 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton minimum 100.000 maximum 2.000.000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázathoz 10 % saját forrás biztosítása  kötelező. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
 2014. április 1. és 2015. március 31.


Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pl.: CSP-KÖZG-14-...) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.


A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése