2014. február 3., hétfő

Pályázat gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatására

Kiíró:  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Kód: IFJ-GY-14-B

Beküldési határidő: 
2014. március 03. 23:59 perc

A pályázók köre
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
  • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
  • egyházak, egyházi szervezetek,
  • egyházi fenntartású intézmények,
  • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,
  • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
  • önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok,
  • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények.


Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.

Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat célja

A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A fenti célok megvalósítása a Pályázók köre és tevékenysége szerint:
Gyermekeket és fiatalokat célzó programok, ifjúsági táborok, nyári illetve téli táborok, ifjúsági turizmust érintő aktivitások támogatása.
A pályázat nem támogatja az oktatási intézmények, vagy diákönkormányzatok, hallgatói
önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor stb.).
A tervezett programok minden esetben egy fejlesztő folyamat részeként valósíthatók meg, ahol az adott program vagy program sorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek megvalósítását.
Jelen pályázati kiírások keretében sporttáborok, edzőtáborok és - rendezvények, valamint
képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.


A rendelkezésre álló keretösszeg 70 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum 500 000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázathoz 10 % saját forrás biztosítása  kötelező. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
2014. március 1. és 2015. május 31. 


Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pl.: CSP-KÖZG-14-...) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.


A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése