2014. március 24., hétfő

HATÁRTALANUL! program 2014 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Kiíró: EMET
A pályázati kategória kódja: HAT-14-01 
Benyújtási határidő: 2014. április 22.

Tájékoztató napok>>>

Pályázat célja
A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok – nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán, vagy a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán, vagy a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok (a továbbiakban: 7. évfolyamon tanuló diákok) – Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása. 

Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-ban megnevezett általános iskolák, és a 11. §-ban megnevezett gimnáziumok, valamint a 20. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak. 
FIGYELEM! Kizárólag a 7. évfolyamon tanuló diákok utazása támogatható. 

Egy pályázó a HAT-14-01 sz. pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utazását megvalósítani.) 
Egy diák egy utazáson vehet részt. 

Támogatás formája, mértéke és összege
A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. 
Egy pályázat keretében elnyerhető összeg legfeljebb 35.000.- forint/utazó diák egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. 
Egy pályázat keretében legfeljebb 80, hetedik évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához kérhető támogatás, legfeljebb 2.800.000.- forint összeghatárig. 
Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet: 
- utazási költség; 
- szállásköltség.

Pályázat benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani. 
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak (amennyiben ez még nem történt meg) a http://www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció menetével és a 2.000 Ft pályázati díjjal kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.2 pontja tartalmazza. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése