2014. március 11., kedd

Pályázat szociális földprogramok megvalósításának támogatására

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A pályázati kategória kódja:  SZOC-FP-14 
Benyújtási határidő: 2014. április 17. 24:00 óra

A pályázat célja:

A szociális földprogram hozzájárul 
  • a területi hátrányok mérsékléséhez; 
  • a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez; 
  • a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához; 
  • a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, életminőségének javításához; 
  • a termelési és értékesítési folyamat tervszerű kialakításához,- beleértve az önellátási képességet, a piaci értékesítést és a fenntarthatóságot. 
Pályázók köre:

Jelen Pályázati kiírás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település 2013. évi átlagos „relatív mutatója” (a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja a 7%-ot. (A 2013. évi országos átlag 8,0%). Relatív mutató ellenőrzése>>>>
Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásának pályázata esetében valamennyi bevont településen fenn kell állnia a fenti feltételnek. 

- települési önkormányzat
- települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
- települési roma nemzetiségi önkormányzat
- önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság
- önkormányzatok által alapított közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei
- egyház, egyházi jogi személy
- B” és „C” komponens esetében szociális szövetkezetek, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a települési roma nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján, helyi rendeletben szabályozott módon;

Pályázat tartalma:

A kiírás három önálló komponense pályázható: 

„A”-komponens: Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram alprojekt
Az alprojekt célja a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban: a nyilvántartott álláskeresők, elsősorban a foglalkoztatást  helyettesítő támogatásban résztvevők munkavállalásának elősegítése, az értékteremtő munka biztosításával közfoglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében. A feladat végrehajtását vállaló nyertes pályázók növénytermesztési és állattartási/tenyésztési projektet  elsődlegesen közétkeztetést végző konyha ellátása céljából hajtanak végre.
Az „A”-komponensre legalább 500 000 Ft és legfeljebb 3 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

„B”-komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt 
Az alprojekt célja a 2009-2013. között, legalább 2 évben szociális földprogramban résztvevő, mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló támogatása.
A „B”-komponensre legalább 1 000 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

„C”-komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt 
Az alprojekt célja a bevont résztvevőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalat kialakításának elősegítése. A tevékenység irányulhat a háztáji konyhakertek megművelésének elősegítésére, és/vagy családi állattartás, -tenyésztés beindítására. 
A „C”-komponensre legalább 500 000 Ft és legfeljebb 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen felhívás keretében.

Projekt megvalósítási időszaka:  2014. július 1. – 2015. április 30. 

Támogatás formája és mértéke:
A pályázat útján igényelhető támogatás vissza nem térítendő, amely utófinanszírozás formájában kerül folyósításra. Az elnyert összeg terhére 100 %-os támogatási előleg igényelhető.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése