2014. március 31., hétfő

Polgárőr Város, Polgárőr Község és Fővárosi Polgárőr Kerület címek elnyerése

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az Eln. 27/2014. számú határozata alapján országos pályázatot ír ki.
Benyújtási határidő: 2014. június 2 -án 13.00 óráig
A pályázat célja:
azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak elismerése - a polgárőr egyesület munkáját is figyelembe véve -, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói és kezdeményezői a társadalmi bűnmegelőzésnek.

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja:
1. a pályázaton részt vevő településen (fővárosi kerületben) hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön;
2. a település (fővárosi kerület) önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatója legyen a polgárőr egyesületnek;
3. a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, amelyet a képviselő testület fogadott el;
4. legyen stabil a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzés keretében pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében;
5. a pályázatot a település (fővárosi kerület) POLGÁRŐR EGYESÜLETE és ÖNKORMÁNYZATA közösen nyújtsa be a POLGÁRMESTER és az EGYESÜLETI ELNÖK aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak egyetértésével és támogatásával;
6. továbbá csatolják a pályázat anyagához az illetékes városi (fővárosi kerületi) RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK támogató nyilatkozatát.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Elnöki hivatala titkárságára /1077 Budapest, Király u. 71./ címre írásban kell benyújtani 2014. június 2 -án 13.00 óráig, a kozpontiiroda@opsz.hu e-mail címre (beszkennelt formában).
Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum az irányadó.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság elutasítja.


Az elnökség döntéséről az OPSZ Elnöki hivatal a pályázókat aznap írásban értesíti.
A pályázaton nyertes önkormányzatok polgármestereinek a cím (díszoklevél) átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor.
Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja:
Békés, 2014. június 28. - szombat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése