2014. március 3., hétfő

Pályázat egészségmegőrző rendezvény támogatására

Kiíró: Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány 
Benyújtási határidő: 2014. március 21. 18.00

A pályázat célja
A pályázat az egészséges életmód népszerűsítését tűzte ki célul. Például fitness-wellness programok, munkahelyi egészségfejlesztő programok, életmód táborok stb. 
A bírálatnál figyelembe veszik, hogy a támogatni kívánt programnak, ki a célközönsége, mekkora a hatóköre, megvalósítható és fenntartható-e. 

Pályázók köre

  • gazdasági társaság, 
  • civil szervezet, magyarországi székhelyű és határon túli alapítvány, egyesület, 
  • magyarországi és határon túli természetes személy, 
  • egyéni vállalkozó


Igényelhető támogatás összege: 300 000 Ft, azaz háromszázezer Ft
A pályázat keretösszege: 600 000 Ft azaz hatszázezer Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. május 19.-2014. december 31.
Finanszírozás módja: előfinanszírozás

Pályázati feltételek
Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Amennyiben ugyanazon pályázó több pályázatot nyújt be, a nevezési díj összegét pályázatonként köteles megfizetni, azaz minden benyújtott pályázat után külön-külön fizetendő nevezési díj. 

A pályázat benyújtásának módja
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden releváns kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. Az elektronikus úton benyújtott pályázati adatlapot számítógéppel kérjük kitölteni.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot, társasági szerződést vagy alapító okiratot (másolatban), természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolatát. Továbbá csatolni kell a nevezési díj megfizetését igazoló dokumentumot.
A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is, pdf formátumban, egy dokumentumban, el kell juttatni az Alapítvány számára.

Nevezési díj: A pályázaton való indulás feltétele a nevezési díj befizetése. A pályázó nevezési díj címen 12.500 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése