2012. szeptember 4., kedd

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása - TÁMOP-1.4.3-12/1

Pályázat: http://www.nfu.hu/doc/3540
Forrás összege: 4 700 millió (csak konvergencia)
Beadási határidő: 2012.09.01. - 2012.10.01.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 60 000 000 – 200 000 000

Támogatás célja:
Az innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozásával vagy adaptálásával és megvalósításának támogatásával hatékonyabb beavatkozás történjen a munkaerőpiacon, és ezekben a projektekben a szakmapolitika fősodrába beépíthető, vagy más szervezetek által alkalmazható módszerek és modellek keletkezzenek.

A jelen formában megtervezett konstrukciótól azt várjuk, hogy egyrészt valóban innovatív tartalmú, másrészt adminisztratív szempontból gördülékenyen végrehajtott projektek megvalósítására kerüljön sor, amelyek újszerű megoldásokkal segítik elő a munkanélküli és inaktív emberek munkaerő-piacra való belépését, illetve a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelését valamint egyéb, ezekhez kapcsolódó fejlesztéseket valósítanak meg.

A társadalmi innováció fogalma alapján meghatározhatóak azon modellek, módszerek, melyek kidolgozását egy innovatív, kísérleti foglalkoztatási programtól elvárjuk. A projektterveknek egy szemléletesen bemutatott és megvizsgált helyzetképben kirajzolódó munkaerő-piaci problémára kell egy jól körülhatárolt, újszerű ötlettel (termékkel, vagy szolgáltatással) reagálni és a probléma kezelésében új kapcsolatok és együttműködés segítségével eredményeket elérni.

Pályázók köre:
Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek (főpályázó)
Költségvetési szerv (főpályázó)
Nonprofit szervezet
Vállalkozás

Főpályázók köre
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
- egyesületek (KSH 529 Egyéb egyesület)
- egyházak, egyházi intézmények (KSH 551 Egyház, 552 Egyházi intézmény, 559 Egyéb egyházi szervezet)
- alapítványok (KSH 56)
- köztestületek (KSH 54)
- egyesülés (KSH 591)
Jogi személyiségű vállalkozások közül:
- nonprofit gazdasági társaság (KSH 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül:
- központi költségvetési szerv és intézményei (KSH 311 Központi költségvetési irányító szerv, 312 Központi költségvetési szerv)
- helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szervezet és intézménye (KSH 321 Helyi önkormányzat, 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv, 325 Polgármesteri Hivatal)
- többcélú kistérségi társulások (KSH 326)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése