2012. szeptember 4., kedd

Tanoda típusú programok LHH - TÁMOP-3.3.9.C-12

Pályázat: http://www.nfu.hu/doc/3626
Forrás összege: 2 000 millió (LHH)
Beadási határidő: 2012.09.01. - 2012.09.30.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 10 000 000 – 30 000 000

Támogatás célja:
Jelen konstrukció keretében a tanodai programok fejlesztése, bővítése és megvalósítása támogatható a hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. A tanodai környezet által biztosított nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó légkör, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a személyiség szabad kibontakozását és a készségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét. A tanodák a résztvevő tanulók személyes helyzetére szabott nevelést, személyiségük fejlesztését biztosítják, ahol lehetőség van a képességeik és érdeklődésük alapján szervezett tehetségkibontakoztatásra. Az iskolai lemorzsolódás mérséklésében fontos szerepet játszó tanoda hálózat közoktatási intézményrendszerrel való együttműködése, kapcsolatai megerősítése elengedhetetlen.

Cél, hogy a tanodai szolgáltatások elérhetősége az országban a lehető legszélesebb körben biztosított legyen.

Pályázók köre:
Projektgazda kizárólag a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű, illetve leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében működő szervezet, intézmény vagy annak fenntartója lehet, valamint olyan székhelyintézmény, amelynek tagintézménye a fent meghatározott kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett. Jelen pályázati kiírásra nem nyújthat be pályázatot azon pályázó, aki a TÁMOP 3.3.9/A- 12/2 pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- Egyéb egyesület (KSH 529);
- Egyház (KSH 551)
- Egyházi intézmény (KSH 553)
- Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 555)
- Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- Alapítvány (KSH 561 Közalapítvány, KSH 569 Egyéb alapítvány);
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak és egy pályázó egy megvalósítási helyszínre egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön pályázatot szükséges benyújtani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése