2012. szeptember 4., kedd

Második esély típusú programok támogatása LHH - TÁMOP-3.3.9.D-12

Pályázat: http://www.nfu.hu/doc/3627
Forrás összege: 1 500 millió (LHH)
Beadási határidő: 2012.09.01. - 2012.09.30.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 20 000 000 – 50 000 000

Támogatás célja:
Jelen konstrukció célja, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése és az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével és azok formális oktatáshoz kapcsolásával. Ezen tanulási formák hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növelik esélyeiket a versenyképes
szakképesítés megszerzéséhez, illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez. A konstrukció a működő és újonnan létrehozott második esély programok keretében a helyi igényekhez illeszkedő programok megvalósításával és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezetésére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésére. További cél, hogy
az egyéni tanulói igényekhez igazított programok – a mai munkaerő-piaci igényekkel összhangban – minden esetben tartalmazzanak a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket.

Pályázók köre:
Projektgazda kizárólag a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű, illetve leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében működő szervezet, intézmény vagy annak fenntartója lehet, valamint olyan székhelyintézmény, amelynek tagintézménye a fent meghatározott kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett.
Jelen pályázati kiírásra nem nyújthat be pályázatot azon pályázó, aki a TÁMOP 3.3.9/B- 12/2 pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.
Jelen komponens keretében pályázhatnak az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények, nonprofit szervezetek az alábbiak szerint:
A) Az 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a) szakiskola;
b) gimnázium, szakközépiskola
B) A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van;
b) közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van.
A B) pontban felsorolt többcélú intézmények pályázása esetén egy intézményegységre vonatkozóan nyújtható be pályázat.

1 megjegyzés: