2012. szeptember 4., kedd

Komplex telep-program - TÁMOP-5.3.6-11/1

Pályázat címe: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)
Projekt száma: TÁMOP-5.3.6-11/1
Pályázat elérhetősége: http://www.nfu.hu/doc/3367
Forrás összege: 4 680 millió (0 millió KMR)
Beadási határidő: 2012.09.01. - 2012.09.30.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 45 000 000 - 150 000 000

A támogatás célja:
- Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat)
- Javuljon a bevont személyek képzettségi szintje
- Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő, különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási programokba kapcsolódnak
- Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma.
- Növekedjen telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya.
- Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.

Pályázók köre:

Konzorciumvezetőként a települési önkormányzat (KSH 321) pályázhat.
Kötelező konzorciumi partner
1.a Türr István Képző és Kutató Intézet (központi költségvetési szerv (KSH 312)) a TKKI területi igazgatóságain keresztül, továbbá
2.egy non-profit szervezet, amelynek jogi formája KSH besorolással (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
    - Egyéb egyesület (KSH 529)
    - Egyéb alapítvány (KSH 569)
    - Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)
    - Non-profit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
    - Non-profit részvénytársaság (KSH 573)
    - Egyéb jogi személyiség nélküli:
        - Non-profit közkereseti társaság (KSH 621)
        - Non-profit betéti társaság (KSH 622)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése