2012. szeptember 4., kedd

Új tartalomfejlesztések a közoktatásban - TÁMOP-3.1.2.

Pályázat: http://www.nfu.hu/doc/3649
Forrás összege:
3 060 millió (0 millió KMR)
Beadási határidő:
2012.09.24. - 2012.10.26.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 10 000 000 - 95 000 000

A támogatás célja:
A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:
- a pályázat keretében támogatott akkreditált digitális tartalmak és a módszertanitechnológiai
újítások beépülése a digitális taneszköz kínálatba;
- az értékalapú nevelés-oktatás színvonalának növelése az új, fejlesztendő tartalmak által;
- az elektronikus oktatási tartalmak interaktívvá alakítása;
- az új NAT-hoz illeszkedő digitális, multimédiás technológiákkal készült taneszközök biztosítása, melyek hasznosítják a köznevelési intézményekben található informatikai infrastruktúrát.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében digitális tananyag/taneszköz fejlesztésben referenciával rendelkező gazdasági társaságok vagy az ilyen referenciával rendelkező gazdasági társaságokból álló konzorciumok pályázhatnak.

Önálló pályázók, konzorciumvezetők, konzorciumi tagok esetében:
Vállalkozások:
- Korlátolt felelősségű társaság (113);
- Részvénytársaság (114);
- Betéti társaság (212).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése