2013. június 3., hétfő

EMET A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok integráló környezetben megvalósuló nyári programjainak támogatása NTP-UGT-MPA-12 „Támogatni kell pályázati úton a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, továbbá e fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítővé válását.”


Beadási határidő: 2013. június 24.

Támogatás összege: rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft,.
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 15-30 db.

Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos, egy összegben.

Támogatási időszak: A Pályázó által a megjelölt, 2013. április 6. és 2013. szeptember 30. közé eső időszak.A pályázat célja

  • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára olyan erdei iskola vagy nyári tábor szervezése és megvalósítása, amely a fiatalok tehetséggondozására irányul, illetve a fiatalok részvételének támogatása más szervezésű tehetséggondozásra irányuló programokon. 
  • Támogatás nyújtása a halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő tehetséges fiatalok sikerei publicitásának biztosítására helyi, regionális vagy országos szinten. 
  • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok azon pedagógusainak, nevelőtanárainak, nevelő szülőinek tehetségsegítő képzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvételének támogatása, akik a fiatalokat hatékonyan és bizonyítottan támogatják afejlődésben

A támogatandó tevékenységek köre


  • A hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára erdei iskola vagy nyári tábor szervezése, megvalósítása (személyi és tárgyi feltételek biztosítása). 
  • A fiatalok más intézmény által szervezett integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozásra irányuló programokon való részvételének támogatása (részvételi díj, útiköltség). 
  • A tehetséges fiatalok sikereinek és a jó gyakorlatok publikálásának érdekében kiadványok készítése, valamint rendezvények szervezése és lebonyolítása. Pl.: tudásmegosztó fórumok. 
  • A tehetségfejlesztés iránt érdeklődő pedagógusok, nevelőtanárok, nevelőszülők tehetségsegítő képzésben történő részvételének támogatása

A Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül
- óvoda,
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakközépiskola,
- szakiskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
- kollégium,
- pedagógiai szakszolgálati intézmény,
- pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.


Bővebb információk és kapcsolódó dokumentumok:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése