2013. június 24., hétfő

Módosult az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása érdekében kiírt pályázatok dokumentációja


Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-2.4.3.D-1 jelű, „Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása” című kiírások dokumentációja megváltozott.

A TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 és TÁMOP-2.4.3.D-1-13/2 könnyített felhívások esetében az ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről című dokumentum módosítása következtében módosítások történtek az útmutató alábbi pontjaiban:

1. Az ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről változása következtében:
A bértámogatásban részesülő célcsoport tagok munkaviszonyát fenntartja úgy, hogy a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja a legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával – hátrányos helyzetű munkavállaló esetén annak felével, bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával megegyező továbbfoglalkoztatást.
(Útmutató C10. pont, a dőlt szöveggel kiegészítésre került; a C3. pontban is átvezetésre került)

2. Hátrányos helyzetű munkavállaló (a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja pontja, valamint az ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről című dokumentum alapján):
a)    legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (kevesebb, mint ISCED 3), vagy
b)    a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
c)    25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy
d)    a projektbe vonást megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres kereső tevékenységet -, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy
e)    a saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él, vagy
f)     a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
g)    etnikai kisebbséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen, vagy
h)    valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik; vagy
i)     a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § 6) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.
(Útmutató C. és F7. pont, a dőlt szöveggel átírásra került a hatályos ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről alapján)

3. Az alábbi bekezdés törlésre került:
Egy településen bejegyzett szociális szövetkezetek közül ágazatonként csak egy szociális szövetkezet pályázata támogatható. Két vagy több, azonos településen bejegyzett szociális szövetkezet pályázata közül az támogatható, amelyik előbb érkezett be és a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelt.
(Útmutató B6. pont)
 4. A Pályázónak/Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy megfelel a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 80.§-ban foglalt rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.
(Útmutató C10. pont, a dőlt szöveggel kiegészítésre került)

5. A Projekt-kiválasztási szempontok közül törlésre kerültek az alábbi pontok:
8.
A költségvetés minden tételéhez  került szöveges indoklás.
9.
A költségvetés megfelel a jelen útmutató F9. pont 16. számú mellékletében szereplő szempontoknak
(Útmutató E. pont)
 Ezzel párhuzamosan törlésre került a 16. számú melléklet (Költségvetés ellenőrzési szempontok)
(Útmutató F9. pont) 
6. Javításra került a Képzésbe bevontak száma indikátor magyarázata:
Azon személyek száma, akik a projekt keretében támogatott képzésen vesznek részt. A munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagoknak legalább az 50%-ának eredményesen el kell végeznie egy képzést 50%-át be kell vonni képzésbe, a mutatókat a matematikai kerekítési szabályok szerint egészre kell megadni.
(Útmutató E1. pont, a dőlt szöveggel javításra került az áthúzott szöveg)
7. A pályázatok benyújtása a 2013.06.05-én megjelent közleménnyel meghosszabbításra került, az útmutatóban átvezettük:
A pályázatok benyújtása 2013.05.06-tól 2013.09.30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.
(Útmutató F2. pont, a dőlt szöveggel átírásra került)
8. Törlésre került az alábbi benyújtandó dokumentum, mert nem releváns (Csak a TO kiállításához szükséges benyújtani a B6. pont alapján):
3.       Közgyűlési határozat a B6. pont szerinti tartalommal (szkennelt – pdf)
(Útmutató F8. pont)
 9. A TÁMOP-2.4.3.D-1-13/2 (KMR) útmutató F8. pontja és F9. pontja helyett F9. és F10. pontok szerepeltek, az elszámozás javításra került.

Valamint módosult a „2/A ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről” melléklet.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése