2013. június 3., hétfő

EMET A hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatására NTP-HHT-MPA-12


”Támogatni kell a hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését.”


Beadási határidő: 2013. június 24.

A támogatás összege: Rendelkezésre álló keretösszeg: 70.000.000 Ft

A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. (A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 25-100 db.)

Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos, egy összegben.

Támogatási időszak: A Pályázó által a megjelölt, 2013. április 6. és 2013. szeptember 30. közé eső időszak.A támogatás célja

 • A pályázat célja a hátrányos helyzetű térségekben, illetve településeken a tehetségsegítés szakmai feltételeinek erősítése a szervezeti formák kialakításával és bővítésével, igazoltan a tehetséggondozást megvalósító programok támogatásával. 
 • Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű térségekben a tehetséggondozásban részt vevő segítők, szakemberek szakmai kompetenciáinak gazdagítása érdekében. 
 • Támogatás biztosítása - az együttműködési formák létrehozása és működtetése érdekében - a térségben működő tehetséggondozó szervezetek számára. 
 • Olyan rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, amelyek biztosítják a felfedezett tehetségek és segítőik bemutatkozását, ezáltal biztosítva, hogy mások számára is követhető mintát adhassanak. 
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű térségekben, településeken működő Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. 
 • Olyan lehetőségek biztosítása, amelyek hozzájárulnak a tehetségsegítéshez való egyenlő hozzáférés esélyeinek javításához.


A támogatandó tevékenységek köre

 • A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges tanulók számára a környezetükben lévő regionális, térségi, helyi Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok és/vagy tehetséggondozó intézmények által nyári program szervezése. 
 • A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő hátrányos helyzetű/roma tanulók tanárai, mentorai számára továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvétel biztosítása illetve támogatása. 
 • Jó gyakorlatok leírása, átadása, átvétele tehetség-felismeréssel, tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással több éve foglalkozó intézményektől, szervezetektől, programoktól. 
 • A tehetséggondozó hálózat által le nem fedett térségekben tehetségkutató, bemutatkozó, érdeklődésfelkeltő, motiváló nyári programok szervezése és lebonyolítása.


Pályázók köre
 
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. 
 • Hazai köznevelési intézmények 
 • Államilag elismert felsőoktatási intézmény
 • Hátrányos helyzetűekkel foglalkozó Tehetségsegítő Tanácsok
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.
 


Bővebb információk és kötelező mellékletek:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése