2013. június 24., hétfő

Megjelentek a 2013-as családpolitikai pályázatok kiírásai (2)


Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb
együttműködés elősegítése
EMMI
CSP-KÖZG-13


Beadási határidő: 2013. július 20.
Igényelhető támogatás: 800.000.- Forint
Támogatás keretösszege: 60.000.000.- Forint
Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos, saját forrás nem kötelező
Elbírálás: 2013. szeptember 15.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. és 2014. május 31. közé eső időszak


Támogatás célja

A komponens támogatja:

Helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi együttléte és összefogása, a generációk közötti együttműködés ösztönzése, családokat támogató társadalmi környezet kialakítása, közösségi háló megerősítése a családok lakóhelyén;

Kommunikációs programokat, melyek népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára, segítséget nyújtanak a gyermekneveléssel, párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatban különféle kommunikációs eszközökkel, programokkal (például: tematikus írások és cikksorozatok, egyedi műsorok, műsorblokkok, internetes tartalmak, felmérések, írott és elektronikus kiadványok, kiállítások, stb.);

Képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a családok testi-lelki egészségfejlesztése, a fiatalok felkészítése a párválasztásra, házasságra, családi életre, társas kapcsolatokra, a szülők segítése a gyermeknevelésben, a szülők támogatása párkapcsolatuk fejlesztésében (például: házasságra felkészítő tanfolyam, jegyesoktatás, családi életre nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktuskezelés, egészséges életmódra nevelés, szülőképzés, stb.),

B komponens támogatja:

Helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek a nők és férfiak közösségen belüli harmonikus együttműködésén, valamint a közéleti, a gazdasági és a családi életben való kiegyensúlyozott, a feladatok egyenlő megosztásán alapuló szerepvállalást segítik elő

Kommunikációs programokat, melyek hozzájárulnak a nők és férfiak közötti harmonikus együttműködéshez, társadalmi egyenlőségük megteremtéséhez és fenntartásához, a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtéséhez, valamint a nők közéleti, társadalmi, gazdasági szerepvállalásának kiterjesztéséhez.

Képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a női és férfi szerepekkel, valamint a munka és a családi élet összehangolásának módjaival áll kapcsolatban

A pályázatok között kiemelt figyelmet kapnak az alábbi programok:

  • az egyedülálló idős nőket támogató és elmagányosodásuk csökkentését szolgáló programok 
  • a fogyatékossággal élő nőket támogató programok 
  • a fiatal lányoknak, ill. nőknek szóló felvilágosító programok, amelyek az áldozattá válás megelőzését szolgálják


A pályázók köre

Közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
- egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet)
- médiatartalom-szolgáltatók, sajtótermék kiadók, internetes tartalomszolgáltatók.

Továbbá, amelyek: a Lebonyolító internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intéze Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak.

Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, civil és/vagy egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.


További feltételek:

A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen
felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.
Elszámolhatóak a pályázati program, lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások.
A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, vagy az A komponensre, vagy
a B komponensre.

Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000, kizárólag átutalással.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyert-e támogatást a TÁMOP 5.5.1.B pályázaton hasonló programokra. Nyertes TÁMOP pályázat esetén a pályázat a jelen keretből nem támogatható.

A kiírás és az útmutató itt érhetők el:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése