2013. június 19., szerda

Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

Megjelent az EMMI roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázata

kódszám: ROM-RKT-13

A pályázat célja: 
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:
 • a cigány nyelv ápolása és fejlesztése;
 • a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
 • a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
 • a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.
A pályázat két komponensből A/B áll, egy szervezet csak egy komponensre nyújthat be pályázatot:

A komponens: A roma képzőművészet és irodalom támogatása
B komponens: Kulturális események támogatása


Pályázók köre:
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
 • cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
 • helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
 • települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
 • közművelődési, kulturális intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat –, vagy ezek fenntartói; vagy
 • f) könyvtárak, illetve fenntartóik.

Abban az esetben, ha a pályázó maga nem roma nemzetiségi önkormányzat, a megvalósítás során köteles együttműködési megállapodást kötni roma nemzetiségi önkormányzattal, vagy helyi szinten legalább olyan roma kulturális szervezettel, melynek alapító/létesítő okiratában szerepel a kultúra és/vagy hagyományápolás. Ezen megállapodást mellékelnie kell a pályázati anyagához.

A B komponens esetében konzorciumban is lehet pályázni:
 • partnerek száma min. 2 max. 4.
 • partnereknek is meg kell felelniük a fenti feltételeknek
A támogatás összege és mértéke:
A komponens: legalább 250.000 Ft és legfeljebb 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, az alábbi részletezésben: 
 • 3 alkalom esetén maximum 250.000 Ft, 
 • 4-6 alkalom esetén maximum 400.000 Ft, 
 • 7-10 alkalom esetén maximum 700.000 Ft.
B komponens: pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A támogatás összege települési szintű rendezvények esetén maximum 500.000 Ft, kistérségi szinten 600.000 Ft, megyei szinten pedig 700.000 Ft.

A támogatás mindkét komponens esetében vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a. A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

Támogatható tevékenységek és költsége:


A” komponens keretében támogatható tevékenységek:
 • időszaki kiállítások
 • irodalmi estek
 • felolvasások
 • filmbemutatók
 • színházi- és táncelőadások
 • felsorolt eseményekhez kapcsolódhatnak a program tematikáját követő gyermekprogramok, műhelyek
A” komponens keretében támogatható költségek:
 • programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíjai
 • programban részt vevő előadók, művészek útiköltség térítése, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban,
 • tolmácsolás költsége
 • vendéglátás, a teljes költségvetés 20%-áig
 • a gyerekprogramokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek
 • világosítás, hangosítás, színpadtechnika költségei
 • reklám és PR költség a költségvetés 10%-ig (beleértve a kötelező arculati elemeket)
„B” komponens keretében támogatható tevékenységek:
 • kulturális események
 • fesztiválok
 • roma napok
„B” komponens keretében támogatható költségek:
 • rendezvényszervezés költségei
 • programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíjai
 • programban részt vevő előadók, művészek útiköltség térítése, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban
 • gyerekprogramokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek
 • pavilonok, sátrak, standok, színpad és az ehhez kapcsolódó technika bérlésének költségei
 • világosítás hangosítás, színpadtechnika költségei
 • egyéb közvetlenül kapcsoló költségek (étkezés költsége maximum a költségvetés 20 %-ig)
 • reklám költség a költségvetés 10%-ig (beleértve a kötelező arculati elemeket)
A pályázatok beadási határideje 2013. július 18. 24:00 óra.
A pályázatot az EPER rendszeren keresztül, elektronikus úton kell benyújtani előzetes regisztrációval. A regisztrációs díj 2000 Ft.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése