2013. június 10., hétfő

Pályázati Hírlevél 24. hét


Pályázati Hírlevél-24. hét

Ezen a héten újabb pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani: 
A már megjelent pályázatoknál fontos változások történtek:
A korábban megjelent pályázatok kapcsán pedig ismételten szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
- Bölcsődék,    óvodák,    általános    és    középiskolák számára ajánljuk  az egészségmegőrző, betegségmegelőző  mini-projektek támogatására kiírt pályázatot
- Gyermek-, és ifjúsági programok, kezdeményezések, táborok, tehetséggondozás stb. támogatására érvényben lévő pályázati kiírások
- LEADER pályázatok
- Pályázat közösségi funkciójú zöldterületek létesítésére

Az egyes összefoglalókat közvetlenül a címekre kattintva vagy a levelet tovább görgetve elérhetitek. Eredményes böngészést!


Új!
Civil Licit
A pályázat témája: Magyarországi civil szervezetek felelős vállalatok számára bemutathatnak, árverésre és megvételre bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjába illeszthető. Cél, hogy a civil szervezetek által az uniós forrásokból támogatott programokon keresztül elsajátított és felhalmozott tudásanyag, valamint a befektetett rengeteg munka ne vesszen el, hanem ezeket a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a vállalatok saját működésükbe átültessék.
Beadási határidő: 2013. július 9. 18 óra
Támogatás összege: minimum 50.000 Ft, maximum 450.000 Ft
Projektidőszak: Nincs korlátozva
Nyertes pályázatok száma: 10
A pályázati döntés várható ideje 2013. július vége.
Pályázni lehet (többek közt):
  • Befogadó munkahely programok: hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő programok
  • Munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése
  • Fogyatékos személyek integrációja
  • Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlősége
  • Mélyszegénység, éhezés megszűntetése

Új!
Pályázati lehetőség krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyermekek számára rendezett rehebilitációs élmény programok támogatására:
kíró: MOL Gyermekgyógyító Program keretében az  Új Európa Alapítvány
Cél: A MOL Gyermekgyógyító Program olyan nonprofit szervezeteket támogat, amelyek krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, vagy a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolhatógyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációjával foglalkoznak. A pályázat keretében a szervezetek élmény- és művészetterápiás programjaikhoz nyerhetnek támogatást.
A MOL Gyermekgyógyító Program a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokokat támogat. A terápiás foglalkozások, táborok költségeire 2013-ban június 28-ig pályázhatnak a nonprofit szervezetek.

ÚJ!
Pályázat az idősebb nemzedék tapasztalatainak, történetének,értékeinek megőrzésére
Kiíró: NCSSZI
Cél: az idősebb nemzedék megtanult együtt élni azzal, hogy soha nem lehet olyan helyzet, hogy valami ne hiányozna, időskorára azonban „az öregedő embernek nem a hiányai, hanem a többlete fáj legjobban, de nem tudja senkinek odaadni”(Jókai Anna). A pályázat célja, hogy a sok esetben csupán az elbeszélők emlékei között élő történetek, események, hagyományok, szokások, morális értékek átörökítődjenek a következő nemzedékek számára. Akár az egyes emberek életútja, akár a különféle történelmi események személyes megélése, vagy a tartós házasságban élők közös sorsvállalása a személyesség adta hitelesség révén életszerű értékek áthagyományozását teszik lehetővé.
Pályázók köre: 60 év feletti természetes személyek. (Akik részt vettek a 2011-ben meghirdetett Életút pályázaton, illetve a 2012-es „Hogyan őriztük meg…” pályázaton, olyan művel pályázhatnak, amelyet a korábbi pályázatokon nem nyújtottak be.)
Beadható pályázatok száma: Pályázónként egy pályázat.
A pályázat beadási módja: A megfelelően kitöltött adatlapot és a pályaművet elektronikus formában kell megküldeni az eletut@ncsszi.hu címre. A pályázat úgy is benyújtható, ha az idős személy és segítője közösen valósítja meg. Ebben az esetben interjú formájában is elfogadunk pályaművet.
Formátum: Elektronikusan, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz formátumban.
Terjedelem: Maximum 20 oldal A/4-es méretben.
Beadási határidő: 2013. július 04. 23:59.


Meghosszabbított beadási határidő!
Pályázat Szociális Szövetkezetek számára: Korábban már részletes összefoglaló is megjelent a blogon a szociális szövetkezeteknek kiírt pályázatokról.
Két aktív kiírás van a szociális gazdaság fejlesztésére. Az egyik a helyi önkormányzatok támogatásával létrehozott szociális szövetkezetek (elsősorban a START közmunkára épít), a másik pedig bármilyen szociális szövetkezet számára nyitva álló lehetőség. Beadás 2013 szeptember 30-ig.
Kiírások elérhetőek:
Ismertető a pályázatokról itt olvasható:l I. rész II rész.
Ismertető a szociális szövetkezetek alapításáról itt olvasható!


Pályázat iskolák és fenntartóik számára: A pályázat célja, hogy eltérő helyzetű gyermekeket oktató iskolák alakítsanak ki szoros együttműködést.
kódszám:TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1  
cím: „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”
A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 8-tól 2013. augusztus 8-ig, a „B” komponens esetében 2013. augusztus 8.-tól 2013. szeptember 8-ig lehetséges.

A kiírás a tervezettől több lényeges pontban is eltér, azoknak, akik már korábban foglalkoztak a tervezettel, érdemes odafigyelni a következőkre:
- csökkent a pályázatok támogatására szánt keretösszeg, mintegy 279 millió forinttal kevesebb a teljes forrás
- bővült a pályázók köre: alapfokú művészeti iskolák is pályázhatnak
- a pályázatban résztvevő két iskolának eltérő településeken kell működniük
- csökkent az indikátorok száma, mindössze 3 teljesítendő mutató maradt
- változott a környezeti fenntarthatósági feltétel: önkéntes gondonokságot kell vállalni a működési területen a korábbi újrahasznosított papírhasználat helyett
A kiírás alapján frissített részletes összefoglaló itt olvasható.

Pályázat egészségmegőrzést, betegségmegelőzést célzó mini projektek megvalósítására bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák számára.
kíiró:
 Generali a Biztonságért Alapítvány cél: Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni    kívánnak    a    gyermekek    egészségmegőrzése    érdekében.A pályázók köre:  A    pályázatra    bölcsődék,    óvodák,    általános    és    középiskolák    (valamint    tanintézményeik)    nyújthatják    be    pályázataikat.A pályázat témája:  Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézménybenPályázási feltételek: Minden intézmény 1 db, maximum 3 oldal terjedelmű, írásban leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell magába foglalnia:
pontosan kitöltött pályázati adatlap,
a pályázott pénzösszeg felhasználási terve,
az intézmény eddigi tevékenysége során, hogyan segítette elő a gyerekek egészséges életmódra nevelését,
pontos költségkalkuláció, hablaty hablaty
a pályázó intézmény vezetőjének neve, az  intézmény neve, címe.
NyereményekA pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden nyertes 150 000 Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására.A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 16.A pályázatok elbírálási határideje: 2013.  október  21.A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31.A kiírás letölthető innen.Itt találjátok a jelentkezési lapot.
Gyermek-, és ifjúsági programok, kezdeményezések, táborok, tehetséggonozás stb. támogatására érvényben lévő pályázati kiírások


Rendészeti pályára irányító tábor roma származású fiatalok részére: A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez azoknak a roma származású fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.
A tábor időtartama: 2013. július 21-26
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekről.
A tábor a résztvevők számára térítésmentes.
Jelentkezési határidő:  
 2013. június 30.A kiírásról részletesebben itt olvashattok.
Rajzpályázat :)kiíró: Generali a Biztonságért Alapítvány
cél: Kíváncsiak vagyunk arra, hogy óvodás és általános iskolás gyermekek mit gondolnak az egészségről, így a
rajzpályázat címe: Éljünk egészségesen! A pályázatbeküldésének határideje: 2013. június 15.A pályázat neve: Szimba rajzpályázat
A pályázók köre: óvodások és az általános iskola 6–14 éves tanulói (korcsoportonkénti bontásban). A korcsoportok választásánál a jelentkezés időpontjában érvényes életkort kell figyelembe venni.
I. korcsoport: óvodások
II. korcsoport: 6–10 éves tanulók
III. korcsoport: 11–14 éves tanulók
A pályázat témája:  Éljünk egészségesen!
A kiírás letölthető innen. Itt találjátok a jelentkezési lapot.
Pályázat a hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatására.
kódszám: EMET NTP-HHT-MPA-12:
Határidő: június 24.Cél: a hátrányos helyzetű térségekben, illetve településeken a tehetségsegítés szakmai feltételeinek erősítése. Rendezvényszervezés, tehetséggondozó szervezetek támogatása.Határidő: június 24.
Cél: Erdei iskola vagy nyári tábor megvalósítása, amely alkalmas a roma fiatalok tehetségfejlesztésére. A roma fiatalok tehetségsegítését végző pedagógusok és más segítők akkreditált tehetségsegítő képzésen, és konferencián, szakmai napon való részvételének támogatása.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok integráló környezetben megvalósuló nyári programjainak támogatása.
kódszám: EMET NTP-UGT-MPA-12
Határidő: június 24.
Cél: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára olyan erdei iskola vagy nyári tábor szervezése és megvalósítása, amely a fiatalok tehetséggondozására irányul, illetve a fiatalok részvételének támogatása más szervezésű tehetséggondozásra irányuló programokon. Támogatás nyújtása a halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő tehetséges fiatalok sikerei publicitásának biztosítására helyi, regionális vagy országos szinten. (kiadványok)


Pályázat a Komplex telep-program TÁMOP-5.3.6-11/1-es kiírás nyertes projektjei számárakódszám:TIOP 3.2.3.A-13/1
cím: Lakhatási beruházások támogatása
Lakhatási beruházások támogatása a TÁMOP-5.3.6-11/1-es kíirás nyertes projektjeinek: A komplex telepes pályázatok első fordulójában nyertes projektgazdáinak készített egy kiírást az irányító hatóság a lakhatási problémák megoldására. A várhatóan 8-10 nyertes pályázó projektenként maximum 200 millió forintot fordíthat a lakókörnyezettel kapcsolatos rehabilitációra.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 1-és 30. között.Részletes összefoglaló olvasható itt.
Kiírás elérhető itt.

LEADER Program pályázatai: Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete: a 2013-as LEADER támogatások feltételeiről.
Két fő célre vehető igénybe támogatás:
1) közösségi célú fejlesztésre
2) vállalkozási célú fejlesztésre
A pályázható támogatás összege 200.000-50.000.000 Ft.ig terjed.
Kik pályázhatnak?
A pályázat benyújtásának
előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.
1) Közösségi célú fejlesztések esetén: A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,
b) nonprofit szervezet,
c) egyház
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
2) Vállalkozási célú fejlesztések esetén:A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás
b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági ősteremelő
A támogatás mérétke:
- Ha a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 65 %-a
- Ha a fejlesztés nem hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 60 %-a
A támogatás mindkét esetben de minimis támogatásnak minősül!

A projekt adatlap formanyomtatvány és a projektjavaslat benyújtásához szükséges egyéb mellékletek végleges változatban az illetékes
LEADER Helyi Akciócsoport honlapján találhatóak megA pályázatokat elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 8.00-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18.00 óráig.Bővebb információ itt olvasható.A rendelet elérhető a Magyar Közlöny 2013. évi 79. számában.

Pályázat elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordításárakódszám: TÁMOP-5.3.11-13/2 konvergencia régiók számára
TÁMOP-5.3.11-13/1 közép-magyarországi régió számára
cím: Elnéptelenedő települések romló társadalmi.gazdasági folyamatainak megfordítása
A pályázat célja a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordítása, az életminőség javítása a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő önkéntes akciók sorozatának megvalósításával. Kísérleti programról van szó, csak néhány pályázatot támogat a közreműködő szervezet. A pályázatok beadására 2013.június 1-től 2013. július 31-ig van lehetőség. Részletes összefoglaló olvasható itt. A kiírások elérhetőek itt.

Pályázat közösségi funkciójú zöld területek létesítésére (Ökotárs Alapítvány).
Cél: Közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációja. Zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére.
Két fordulós a pályázat. Támogatás kérhető (majd 2. fordulóban): fák, cserjék, fűszernövények, fűmag, alapanyagok köztéri elemek készítéséhez, festék, kerékpártároló, hulladékgyűjtő, stb.
1 forduló határideje: 2013.07.15. (17:00)
A kiírás itt érhető el:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése