2013. június 3., hétfő

EMET A roma fiatalok tehetségfejlesztésének, a fejlesztést végző szakemberek képzésének, valamint a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatására NTP-RITP-MPA-12

„Támogatni kell a roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a roma nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok együttműködését, a roma fiatalok tehetségsegítővé válását.”


Beadási határidő: 2013. június 24.

Támogatás összege: rendelkezésre álló keretösszeg 40.000.000 Ft.
A pályázaton legalább 800.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 20-40 db.

Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos, egy összegben.

Támogatási időszak: A pályázó által megjelölt, 2013. április 6. és 2013. szeptember 30. közé eső időszak.A pályázat célja

  • Erdei iskola vagy nyári tábor megvalósítása, amely alkalmas a roma fiatalok tehetségfejlesztésére. 
  • A roma fiatalok tehetségsegítését végző pedagógusok és más segítők tehetségsegítő képzésen, konferencián, szakmai napon való részvételének támogatása. 
  • A roma fiatalok tehetséggondozásával foglalkozó szervezetek együttműködésének támogatása. 
  •  Roma fiatalok tehetségsegítővé válásának elősegítése.


A támogatandó tevékenységek köre

  • Olyan - legalább öt napos - erdei iskola vagy nyári tábor szervezésének, megvalósításának támogatása, amely alkalmas a roma fiatalok tehetségfejlesztésére, valamint publicitásuk megteremtésére, annak érdekében, hogy mások számára is követhető mintát mutassanak. (A résztvevő tanulók ajánlott száma minimum 15 fő; a kísérők javasolt száma 5 diákonként egy fő). 
  • A roma fiatalok tehetségsegítését végző pedagógusok és más segítők akkreditált tehetségsegítő képzésen, és konferencián, szakmai napon való részvételének támogatása. 
  • A roma fiatalok tehetséggondozását végző személyek, intézmények, szervezetek, roma nemzetiségi önkormányzatok, tehetségpontok együttműködésének támogatása. Pl. szakmai munkaközösség működtetése, hálózat kialakítása. 
  • Olyan programok támogatása, amelyek képzési lehetőséget biztosítanak, legalább érettségivel rendelkező, 35. életévnél nem idősebb roma fiatalok számára, akik vállalják a képzésen való részvételt, és a képzés elvégzése után a tehetséges roma fiatalok segítését.

A Pályázók köre

Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül
- óvoda,
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakközépiskola,
- szakiskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
- kollégium,
- pedagógiai szakszolgálati intézmény,
- pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.


Bővebb információk és kapcsolódó dokumentumok:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése