2013. október 10., csütörtök

Előkészítő látogatások ösztöndíjprogram – Az EGT Alap pályázata oktatással foglalkozó szervezeteknek

A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására.

Az ösztöndíjprogram céljai:

1. Felsőoktatási mobilitási pályázatok
 • hallgatói mobilitás; külföldi szakmai gyakorlat hallgatóknak; nyári egyetemen való részvétel
 • személyzeti, oktatói mobilitás

2. Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmény esetében

3. Felsőoktatási együttműködési projektek
 • intenzív programok;
 • partnerségek;
 • felsőoktatási intézmények és vállalatok közti együttműködések

Pályázók köre

Az oktatás bármely szintjén aktívan működő magyarországi székhellyel rendelkező intézmények, valamint a donor országok valamelyikében (Norvégia, Izland, Liechtenstein) székhellyel rendelkező intézmények pályázhatnak.
 • köznevelési intézmények (GFO kód: 3)
 • szakképzés területén oktatást, képzést nyújtó intézmények és szervezetek; (GFO kód: 1,2,3,5,6,7)
 • a szakképzésben résztvevők egyesületei és képviseletei, beleértve a gyakornoki, szülői és tanári egyesületeket; (GFO kód: 5,6)
 • felsőoktatási intézmények, (GFO kód: 1,2,3)
 • oktatással, képzéssel foglalkozó egyéb szervezetek (pl. nonprofit szervezetek, NGO-k, alapítványok, egyesületek, helyi, regionális, nemzeti szervezetek, közintézmények, és magán intézmények, stb.) (GFO kód: 1,2, 3, 5, 6,7)
 • az oktatás, képzés területén irányítást, tanácsadást és információs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek; (GFO kód: 1,2, 3, 5,6)
 • az oktatás, képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervek helyi, regionális és nemzeti szinten; (GFO kód: 3)
 • az oktatás, képzés kérdéseivel foglalkozó kutatóközpontok és szervek; (GFO kód: 1,2,3,5,6,7)
 • szociális partnerek és a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és más szakmai szervezeteket; (GFO kód: 1,2,3,5,6,7)
 • nonprofit szervezetek, önkéntes szervezetek, nem kormányzati szervezetek; (GFO kód: 5,6)
 • oktatással, képzéssel foglalkozó vállalkozások, amelyek akkreditáltak képzési szolgáltatások ellátására, (GFO kód: 1,2)

Támogatható tevékenységek
 • Előkészítő látogatás az Ösztöndíj programban megpályázható további együttműködés kereteinek kialakítása céljából.
 • Előkészítő látogatás kettő vagy több pályázásra jogosult intézmény között valósulhat meg, melyek közül minimum egy intézmény magyar, egy pedig donor országbelinek kell lennie.
 • A látogatás célját megfelelően kell definiálni, amely az Ösztöndíj program egy másik akciójára mutat előre.
 • Egy pályázat keretében egy intézményből maximum két fő kiutazása támogatható egy partnerintézményhez, amennyiben a két kiutazó feladatai különböznek és jól körülhatárolhatók.
 • Az előkészítő látogatás helye: Magyarország, vagy bármely donor ország (Norvégia, Izland, Liechtenstein).
 • Az előkészítő látogatás időtartama: a támogatott szakmai program hossza minimum 2, maximum 5 nap.

Támogatás összege és mértéke
Támogatás mértéke: 1000 euró/fő/látogatás
Finanszírozási forma: átalány költség
Nincs kötelező önrész, de a támogatás csak hozzájárulás a projekt megvalósításához, tehát nem feltétlenül fedezi annak minden költségét.
Az igényelhető támogatás pályázatonként minimum 1000, maximum 2000 euró. A tevékenység megvalósításához esetlegesen szükséges további forrást a kedvezményezettnek önerőként kell biztosítania.

A pályázat benyújtása
A pályázatokat az erre a pályázattípusra kidolgozott elektronikus űrlapon kell benyújtani magyar vagy angol nyelven. Az űrlapot és mellékleteit az interneten keresztül lehet elérni és kitölteni a https://nora.norvegalap.hu címen.

Határidők
Az Előkészítő látogatások pályázati akció folyamatosan pályázható a pályázati keret kimerüléséig. Az elektronikus adatlap beadási határideje és a nyomtatható nyilatkozat postai feladási határideje megegyezik. Az Előkészítő látogatások pályázati akció folyamatosan pályázható a pályázati keret kimerüléséig, a pályázat benyújtási határidők 2013-ban:
 • október 25. 23 óra 59 perc,
 • november 29. 23 óra 59 perc.

A pályázati lehetőségről további tájékoztatást a Tempus Közalapítvány munkatársaitól kérhetnek, akik kérdéseikre 5 munkanapon belül válaszolnak:

Telefon: 06 1 237 1320
info@tpf.hu
norvegalaposztondij@tpf.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése