2013. október 28., hétfő

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Nemzeti összetartozás kollégium

Benyújtási határidő: 2013.11.29. 23:59 
Pályázati kategória kódja:  NEA-NO-14-SZ
Pályázat célja:
A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenység területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Pályázók köre:
  • szövetségek, 
  • alapítvány, egyesület (ide nem értve a szövetséget)
Alaptevékenység szerint az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
nemzetközi tevékenység elősegítése;
- az európai integráció elősegítése;
- a Magyarországon élő nemzetiségek,
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- vallási tevékenység. 

Pályázat benyújtására nem jogosultak (kizárt szervezetek): 
- szakszervezetek, 
- pártok, 
- párt által alapított alapítványok, 
- párt részvételével létrehozott egyesületek, 
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, 
- biztosító egyesületek, 
- közalapítványok.

 Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra. 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka:  2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatás összege és mértéke:
Az elnyerhető támogatás legkisebb összege 250.000 Ft, legnagyobb összege 3.000.000 Ft. 
A pályázat benyújtásához legalább 10% önerő szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben. 
Az előfinanszírozás külön kérelem alapján lehetséges, egyébként utófinanszírozás formájában nyújtják a támogatást.

Azon közhasznú szervezetek részére, melyek éves bevétele a 2012. évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható. 

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben lehet benyújtani. 
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. 
Minden új regisztrálónak egyszeri, 2000 Ft-os regisztrációs díjat kell befizetnie.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése