2013. október 22., kedd

Velux ösztöndíjak- Pályázat állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó ill. roma származású diákok számára.

Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra.
Benyújtási határidő: 2014. január 8. szerda

Pályázat célja:
Az alapítvány teljes körű ösztöndíjat biztosít külföldi középiskolában való tanulmányokra. Az ösztöndíj fedezi a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit, évi egyszeri oda-vissza utazás költségét, a zsebpénzt és a biztosítást, szükség esetén a nyelvi előkészítést. 
Pályázók köre:

Az ösztöndíj megpályázására jogosultak azok a 16–18 éves (2014. szeptember 1-jén 16. életévüket már, de 19-et. be nem töltött) szakközépiskolai vagy gimnáziumi képzésben résztvevő diákok, akik a pályázat benyújtásakor 10. vagy 11. évfolyamos (ötévfolyamos képzés esetén az adott évfolyamok alatt a 11. és 12. évfolyamokat értjük) tanulmányaikat végzik, és megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

I. 1) magyar állampolgársággal rendelkeznek és középiskolai tanulmányaikat magyarországi oktatási intézményben folytatják, vagy korábban legalább 5 iskolai tanévet magyarországi oktatási intézményben végeztek, VAGY 
2) nem magyar állampolgárok, de az ösztöndíj beadásakor legalább három megkezdett tanéve magyarországi oktatási intézményben tanulnak és magyarul beszélnek  
ÉS 
II. 1) állami gondozottak, és ezt a Gyámhatóság igazolásával bizonyítják, VAGY 
2) LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben laknak , VAGY 
3) a roma/cigány kisebbség tagjai, amiről írásos nyilatkozatot küldenek.

Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik elég nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, és rátermettségüket tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal, iskolán kívül végzett tevékenységükkel bizonyítani tudják.
Az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete előny, de nem mindenképp szükséges feltétel. Az UWC iskolák felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.

Pályázat benyújtásának módja:
Pályázni a veluxosztondij@uwc.hu email címre küldött regisztráló email segítségével lehet. Az elektronikus levélben fel kell tüntetni a következőket: pályázó neve, email címe, telefonszám, jogosultság alapja (LHH térség; roma/cigány kisebbség; állami gondozott). Szerepeljen az emailben a következő mondat: „Ezen levéllel regisztrálok az UWC Magyarország 2014–2016-os Velux ösztöndíj hátrányos helyzetű fiataloknak pályázatára”. Válaszként elküldik a pályázáshoz szükséges dokumentumokat. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése