2013. október 17., csütörtök

Pályázat egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatására hazai és határon túli egyházi szervezeteknek

kiíró: EMET
pályázat kódja: EGYH-KCP-14
beadási határidő: 2013. november 14., 24:00 

Pályázat célja:
A pályázat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása. 
Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális  és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei,  képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések,  szolgáltatások, stb.) 
Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet. 

Pályázók köre:
1. Egyházi jogi személyek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559)
2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek 

Az igények elbírálása során előnyt jelent: 
  • befejezés előtt álló beruházás 
  • rendelkezésre álló önrész, önkéntes munka 
  • felettes egyházi szerv ajánlása
Támogatás mértéke és összege:
Az igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint. Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
Pályázat benyújtása:
A pályázatokat elektronikus úton lehet benyújtani a www.emet.gov.hu oldalon keresztül. 

További információk elérhetőek itt.
Pályázati felhívás
Pályázati útmutató


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése