2013. október 30., szerda

Nemzeti Együttműködési Alap Pályázatai I.

A napokban a blogon több részletben jelentek meg a NEA pályázatai. Ezekről szeretnék néhány fontos információt megosztani veletek:

A NEA pályázatok alapvetően a civil szervezetek működési támogatására illetve egy-egy adott szakmai program megvalósításának támogatására vannak kiírva. Egy civil szervezet a korábbiaktól eltérően egy működési és egy vagy két szakmai pályázatot nyújthat be és kiírásoktól függően. A pályázatok elkészítése nem igényel speciális tudást vagy szakértelmet, sokkal inkább józan költségvetési tervezést. 

A bírálati szempontok egységesek:
A szervezet eddigi tevékenysége (15%)
A pályázó (működési)/ a pályázat (szakmai) társadalmi szükséglet-kielégítése (15%)
A pályázat kidolgozottsága (15%)
A költségvetés kidolgozottsága, adekvátsága (15%)
Az elérni kívánt társadalmi hatás (15%)
Az elérendő szervezeti hatás (15%)
A kollégium egyéb a kiírásban meghatározott szempontjai (10%)

Az idei évtől két azonos pontszámú szervezet esetében előnyben részesítik azt a pályázót, aki eddig nem részesült támogatásban. Azok a szervezetek, akik évek óta rendszeresen benyújtják a pályázataikat vegyes tapasztalatokkal rendelkeznek, de alapvetően egyetértés van abban, hogy a megpályázható maximális összeg helyett annyira kell pályáznia a szervezetnek, amennyire ténylegesen szüksége van. Gyakori ugyanis, hogy végül a megpályázott összeg felét vagy harmadát nyerik el végül. 

A működési célú pályázati kiírás egységes szerkezetben jelent meg, itt a civil szervezeteknek aszerint kell pályázniuk, hogy milyen alaptevékenységeik vannak. 

A szakmai programok támogatásánál a civil szervezetek egy-egy adott tevékenységére kidolgozott programra lehet támogatást igényelni. Ebben az esetben szintén az alaptevékenység szerint a pályázó szervezetnek egy-egy adott NEA kollégiumhoz kell benyújtania a pályázatát:

1)Közösségi környezet kollégiumhoz:
- kulturális tevékenység,                                 - elektronikus hírközlés, 
- közművelődés,                                            - szak- és felnőttképzés, 
- tudomány és kutatás,                                   - ismeretterjesztés, 
- hagyományápolás,                                       - társadalmi párbeszéd, 
- audio- és telekommunikáció,                       - fogyasztóvédelem, 
- informatika,                                                  - település és közösségfejlesztés. 


2) Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumhoz:
- élet és vagyonbiztonság,                                - mentés és katasztrófa-elhárítás, 
- közbiztonság,                                                - közrend és közlekedésbiztonság védelme, 
- polgári védelem,                                            - szabadidő, 
- önkéntes tűzoltás,                                          - hobbi és sport, 
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme. 

3) Nemzeti összetartozás kollégiumhoz:
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése; 
- az európai integráció elősegítése; 
- a Magyarországon élő nemzetiségek, 
- az emberi és állampolgári jogok védelme, 
- vallási tevékenység.

 4) Társadalmi felelősségvállalás kollégiumhoz:
- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,       - időskorúak gondozása; 
- szakmai és érdekképviselet;                                                                       - rehabilitációs foglalkoztatás; 
- adományosztás;                                                                              - hátrányos helyzetű rétegek segítése, 
- szociális tevékenység;                                                                     - egyéb nonprofit tevékenységek. 
- családsegítés; 

5) Új nemzedékek jövőjéért kollégiumhoz:
- nevelés és oktatás;                                                    - egészségmegőrzés; 
- képességfejlesztés;                                                    - betegségmegelőzés; 
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;                   - gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; 
- gyermek- és ifjúságvédelem;                                      - természet- és környezetvédelem. 
- kábítószer-megelőzés, 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése