2013. október 28., hétfő

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP: Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Közösségi környezet kollégium

Benyújtási határidő: 2013.11.29. 23:59 
Pályázati kategória kódja:  NEA-KK-14-SZ
Pályázat célja:
Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés,  társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő  civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

Pályázók köre:

  • szövetségek, 
  • alapítvány, egyesület (ide nem értve a szövetséget)
Alaptevékenység szerint az alábbi szervezetek pályázhatnak:

- kulturális tevékenység, 
- közművelődés, 
- tudomány és kutatás, hagyományápolás, 
- audio- és telekommunikáció, 
- informatika, 
- elektronikus hírközlés, 
- szak- és felnőttképzés, 
- ismeretterjesztés, 
- társadalmi párbeszéd, 
- fogyasztóvédelem, 
- település és közösségfejlesztés. 

Pályázat benyújtására nem jogosultak (kizárt szervezetek): 
- szakszervezetek, 
- pártok, 
- párt által alapított alapítványok, 
- párt részvételével létrehozott egyesületek, 
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, 
- biztosító egyesületek, 
- közalapítványok.

 Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra. 

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka:  2014.04.01 - 2015.03.31 

Támogatás összege és mértéke:
Az elnyerhető támogatás legkisebb összege 250.000 Ft, legnagyobb összege 3.000.000 Ft. 
A pályázat benyújtásához legalább 10% önerő szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben. 
Az előfinanszírozás külön kérelem alapján lehetséges, egyébként utófinanszírozás formájában nyújtják a támogatást.

Azon közhasznú szervezetek részére, melyek éves bevétele a 2012. évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható. 

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben lehet benyújtani. 
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. 
Minden új regisztrálónak egyszeri, 2000 Ft-os regisztrációs díjat kell befizetnie.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése