2013. október 28., hétfő

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP: Civil szervezetek működési célú támogatása 2014.

Benyújtási határidők:
Kollégium elnevezése                                          Benyújtási határidő 
Közösségi környezet kollégium                                2013.11.22. 23:59 
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium                      2013.11.27. 23:59 
Nemzeti összetartozás kollégium                              2013.11.27. 23:59 
Társadalmi felelősségvállalás kollégium                     2013.11.25. 23:59 
Új nemzedékek jövőjéért kollégium                           2013.11.25. 23:59 

A pályázat célja: 
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

Pályázók köre:

  • szövetségek, 
  • alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget) 
Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Alapcél szerint az alábbi tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
1) Közösségi környezet kollégiumhoz:
- kulturális tevékenység, 
- közművelődés, 
- tudomány és kutatás, 
- hagyományápolás, 
- audio- és telekommunikáció, 
- informatika, 
- elektronikus hírközlés, 
- szak- és felnőttképzés, 
- ismeretterjesztés, 
- társadalmi párbeszéd, 
- fogyasztóvédelem, 
- település és közösségfejlesztés. 
2) Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumhoz:
- élet és vagyonbiztonság, 
- közbiztonság, 
- polgári védelem, 
- önkéntes tűzoltás, 
- mentés és katasztrófa-elhárítás, 
- közrend és közlekedésbiztonság védelme, 
- szabadidő, 
- hobbi és sport, 
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme. 
3) Nemzeti összetartozás kollégiumhoz
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése; 
- az európai integráció elősegítése; 
- a Magyarországon élő nemzetiségek, 
- az emberi és állampolgári jogok védelme, 
- vallási tevékenység.

 4) Társadalmi felelősségvállalás kollégiumhoz
- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, 
- szakmai és érdekképviselet; 
- adományosztás; 
- szociális tevékenység; 
- családsegítés; 
- időskorúak gondozása; 
- rehabilitációs foglalkoztatás; 
- hátrányos helyzetű rétegek segítése, 
- egyéb nonprofit tevékenységek. 
5) Új nemzedékek jövőjéért kollégiumhoz
- nevelés és oktatás; 
- képességfejlesztés; 
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 
- gyermek- és ifjúságvédelem; 
- egészségmegőrzés; 
- betegségmegelőzés; 
- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; 
- kábítószer-megelőzés, 
- természet- és környezetvédelem. 
Pályázat benyújtására nem jogosultak (kizárt szervezetek): 
- szakszervezetek, 
- pártok, 
- párt által alapított alapítványok, 
- párt részvételével létrehozott egyesületek, 
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdek képviseleti szervezetek, 
- biztosító egyesületek, 
- közalapítványok, 

Támogatás összege és mértéke:
Az elnyerhető támogatás legkisebb összege 250.000 Ft, legnagyobb összege 3.000.000 Ft. 
A pályázat benyújtásához legalább 10% önerő szükséges. Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával) vagy készpénzben. 
Az előfinanszírozás külön kérelem alapján lehetséges, egyébként utófinanszírozás formájában nyújtják a támogatást.

Azon közhasznú szervezetek részére, melyek éves bevétele a 2012. évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható. 

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben lehet benyújtani. 
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel. 
Minden új regisztrálónak egyszeri, 2000 Ft-os regisztrációs díjat kell befizetnie.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése