2013. október 4., péntek

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

Kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Pályázat kódja: KAB-ME-13
Benyújtási határidő: 2013. 11. 1. (23 óra 59 perc)

Pályázat célja:
A pályázat célja célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.
A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, valamint a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség.
A fenti célok megvalósítását kettő pályázati kategória szolgálja:

„A” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása.

„B” kategória: Helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben a szabadidő eltöltés, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a büntető-igazságszolgáltatás intézményei, az internet és más médiumok, munkahely színtereken.

Pályázók köre:

  1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  2. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
  3. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
  4. egyházak,
  5. egyházi fenntartású intézmények,
  6. szociális, egészségügyi intézmények,
  7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
  8. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,
Egy pályázó kategóriánként egy pályázatot nyújthat be. 

Támogatás összege és mértéke:

A pályázaton legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 
A pályázó által biztosítandó 10% önrész. 
A támogatás előfinanszírozott.
A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az intézet pályázatkezelő rendszerén keresztül. Tanácsos a beadási szándék után a lehető leggyorsabban regisztrálni, mivel a visszaigazoló folyamat esetenként egy napnál is tovább húzódhat. A pályázat beadáshoz egyszeri pályázati díj megfizetési is kötelező, amelynek összege 2200 Ft. Azok, akik már korábbi pályázat regisztráltak, a saját felületükön tudják aktiválni az új pályázatot, a pályázati díj befizetése azonban nekik is kötelező.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése