2013. szeptember 30., hétfő

AmCham - árvízzel sújtott települések segítéseAz Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány (AmCham Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet a dunai régió árvízzel sújtott települései - 18 év alatti gyermekekkel foglalkozó  intézményei számára - annak a megsegítő programnak a keretében, amelyet az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai a rendkívüli helyzetre való tekintettel június elején elindítottak.

Beadási határidő: 2013. október 15.
Támogatás összege: 3 millió forint


A PROGRAM CÉLJA:  
Készpénz adományokkal a kiválasztott intézmények olyan konkrét helyreállítási céljait támogatjuk, melyek 
     - gyermekek gondozását/oktatását ellátó intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola alapítványa)
     - ápolásra szoruló, beteg vagy fogyatékos gyermekek ellátó intézmények
     - család, krízisotthonok 
működési körülményeinek javítását és a biztonságot szolgálják.

Ezeken a célokon belül különösen fontosnak tartjuk a hosszú távú, előremutató megoldások keresését, az egészségmegőrzést, és a gyermekek biztonságának érzékelhető javítását célzó beruházásokat.

A támogatás formája:  vissza nem térítendő anyagi támogatás.

A pályázaton igényelhető legnagyobb összeg:  nem meghatározható, a jelenleg már folyamatban lévő gyűjtés eredményétől függően kerül meghatározásra, várhatóan több mint 3 millió forint lesz. 

Pályázhatnak:  Magyarországon bírósági nyilvántartásba bejegyzett, a program céljának megfelelő szervezetek (alapítvány, egyesület, közhasznú társasság, szövetség, iskola, bölcsőde), amelyek a dunai régióban üzemeltetnek gyermekeket ellátó, segítő intézményeket. 

Pályázat benyújtására nem jogosultak: Magánszemélyek, gazdasági szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények (kivéve iskolák, óvodák, bölcsődék), közalapítványok, kamarák.Az értékelés során nem vehetők figyelembe azok a pályázatok, amelyek nem követik a mellékelt formát, nem tartalmazzák a kért információkat és/vagy nem tesznek eleget a pályázati feltételeknek.
A teljes pályázat az adatlapból és további oldalakból áll, melyeken a pályázó az alább részletezett információkat adja meg, ennek megfelelően a pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A kitöltött és aláírt adatlapot

2. A kért támogatás tervezett felhasználásának részletes leírását (maximum 1 oldal) Ezen belül: miért tartja szükségesnek a pályázó a tervezett beszerzést? Milyen igények kielégítésére irányul? A támogatás felhasználása milyen módon ellenőrizhető? Egyéb, Pályázó által fontosnak ítélt információ.

3. A megpályázott program költségvetését

4. A pályázó alapító okirata és a bejegyzéséről szóló bírósági végzés másolata. Másolatban mellékelni kell az alapító okiratot, az eredeti (azaz az első) bejegyzésről szóló végzést és az esetleges későbbi változások bejegyzésére vonatkozó végzéseket, legalább azt, amelyből kiderül, hogy jelenleg ki köthet érvényesen szerződést a pályázó szervezet nevében. Közhasznú társaság esetén mellékelni kell a cégkivonatot, valamint a társasági szerződésnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles másolatát. Csak másolatokat kérünk, nem kell semmit sem közjegyzővel hitelesíteni.

5. A pályázatok elbírálásának fő szempontjai:
     - A támogatás várható eredményei és hatása a célcsoport életében és a régióban
     - Hosszú távú, előremutató megoldások keresése, egészségmegőrzés, gyermekek biztonságát, érzékelhető javítását célzó beruházás előnyt élvez
     - Kizárólag nem tovább osztandó támogatáshoz kért segítség (Nem támogatható olyan gyűjtési tevékenység, amelyet az igénylő majd később, saját döntési rendszere alapján továbbít majd az általa pályáztatott vagy hozzá segítségért forduló szervezeteknek.)

Pályázni kizárólag az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet. 
Letölthető a következő linken
Amennyiben nem tudná a pályázati dokumentációt letölteni, e-mailben kérheti: foundation@amcham.hu.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése