2013. szeptember 14., szombat

Pályázat fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása céljából a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C

Benyújtási határidő: 2013. október 14.
A pályázat célja
Olyan, Magyarországon megvalósuló, nem-formális képzések támogatása, amelynek elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik.

A pályázati program minimum 15 fővel és legalább 16 órában (bentlakásos vagy 2X8 óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás módszereire épülő, elsősorban az alábbi témákat feldolgozó képzési programokat támogatja:
 • a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése,
 • fiatalok társadalmi részvételének elősegítése,
 • emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra,
 • a gyermekek és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása
 • egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
 • a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése
 • forrásszervezés, (pályázatírás – különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment
 • gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység,
 • szervezetmenedzsment,
 • gyermek- és ifjúsági animátor, illetve vezetőképzés
Pályázók köre
Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító szervezetek, amelyek:
 • társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
 • egyházak, egyházi szervezetek,
 • egyházi fenntartású intézmények,
 • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények
 • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.
A pályázat részletei
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft.

A pályázaton maximum 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet.
A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.

Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. október 1. és 2014. május 31. közé eső időszak.

A pályázat benyújtása

Határidő: 2013. október 14. 23:59 perc

Benyújtás: a pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren (www.ncsszi-pr.hu) keresztül.

További információ

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237-6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.
Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!

http://ncsszi.hu/palyazatok-1_2/aktualis-palyazatok-2_3/gyermekek--es-fiatalok-kozossegeinek-es-ifjusagi-civil-szervezetek-tagjainak,-valamint-az-ifjusaggal-foglalkozo-szakemberek-kepzeseinek-tamogatasa-(ifj-gy-13-c)-4_441

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése