2013. szeptember 30., hétfő

Pályázati Hírlevél-40. hét

Ezen a héten a következő pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:

 • ÚJ! A KÉK – Kortárs Építészeti Központ LAKATLAN__Töltsd Újra! programja keresi azokat a szervezeteket, informális csoportokat, amelyek tevékenységük ellátásához, új vagy folyamatban lévő projektjeik megvalósításához ingatlant keresnek Budapesten. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • ÚJ!  Kinder +SPORT 2013/14 – Pályázat sportbajnokságban való részvételre általános iskoláknak. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • ÚJ! Segítsük a 2013. júniusi dunai árvíz gyermek károsultjait!
 • Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány (AmCham Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet a dunai régió árvízzel sújtott települései - 18 év alatti gyermekekkel foglalkozó intézményei számára. (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
 • ÚJ! Magyar Nemzeti Bank: Pályázati felhívás bankjegy brikettek fűtési célú hasznosítására (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
 • ÚJ! IKEA: A világ legfontosabb embereiért szavazás (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
 • ÚJ! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: Pályázat motiváló képzések és támogató szolgáltatások tartására a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében – TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)

Tanulmányi ösztöndíj pályázatok:
(a pályázatokról bővebben a hírlevélben olvashattok)
 • Arany János Programok tanulói pályázatai
 • Bursa Hungarica ösztöndíjak

Oktatási intézményeknek, fiataloknak és gyermekeknek szóló korábbi kiírások:

Magánszemélyeknek szóló korábbi pályázati kiírások:

Önkormányzatoknak és civil szervezeteknek szóló korábbi pályázati kiírások:
 • A Belügyminiszter és a Vidékfejlesztési Miniszter közösen meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2013. pályázatot „Jobban élni” mottóval. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Play Live Alapítvány: Pályázat kulturális esemény megvalósítására (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
 • Microsoft Office 365 licensz adományozás civil szervezeteknek (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
 • Pályázat fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Pályázatok közművelődési rendezvények, táborok, képzések megtartására A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Pályázat szülőket segítő szolgáltatások támogatására A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • A Magyar Olimpiai Bizottság pályázatot hirdet Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
 • LEADER ismét módosul az egyes pályázatok benyújtásának határideje a jelenleg hatályos jogszabály alapján 2013. augusztus 31-ről 2013. november 15-re.. A változásokról bővebben itt olvashattok.
 • VICTORIA A GYERMEKEKÉRT – pályázat eszközvásárlás (Victoria07/002/2013) a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére. A pályázatról bővebben itt olvashattok.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmeteket:

Változás! TÁMOP-5.3.6-11/1: Komplex telep-programok nyertesei számára az infrastrukturális beruházásokat támogató kiírás. A pályázatok benyújtási határideje 2013. október 31-re változott. A pályázatról bővebben itt olvashattok.

Svájci Civil Alap 2013-as pályázatai

Norvég Civil Alap pályázatok:

Változás! 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) + kiegészítő pályázat, valamint
„Kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása”
Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2013. október 31. 16.00 óra.

Pályázati kiírások részletesen


Segítsük a 2013. júniusi dunai árvíz gyermek károsultjait!

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány (AmCham Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet a dunai régió árvízzel sújtott települései - 18 év alatti gyermekekkel foglalkozó intézményei számára.
A pályázat postára adásának határideje: 2013. október 15.
A pályázat célja:
Készpénz adományokkal a kiválasztott intézmények olyan konkrét helyreállítási céljainak támogatása, melyek:
 • gyermekek gondozását/oktatását ellátó intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola alapítványa)
 • ápolásra szoruló, beteg vagy fogyatékos gyermekek ellátó intézmények
 • család, krízisotthonok

működési körülményeinek javítását és a biztonságot szolgálják.
Pályázók köre:
Magyarországon bírósági nyilvántartásba bejegyzett, a program céljának megfelelő szervezetek (alapítvány, egyesület, közhasznú társasság, szövetség, iskola, bölcsőde), amelyek a dunai régióban üzemeltetnek gyermekeket ellátó, segítő intézményeket.
Pályázat benyújtására nem jogosultak: Magánszemélyek, gazdasági szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények (kivéve iskolák, óvodák, bölcsődék), közalapítványok, kamarák.
A támogatás formája: vissza nem térítendő anyagi támogatás.
A pályázaton igényelhető legnagyobb összeg: nem meghatározható, a jelenleg már folyamatban lévő gyűjtés eredményétől függően kerül meghatározásra, várhatóan több mint 3 millió forint lesz.
Pályázni kizárólag az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet!


Magyar Nemzeti Bank: Pályázati felhívás bankjegy brikettek fűtési célú hasznosítására

Az idei évben ismét lehetőség van a Nemzeti Bank brikett pályázatán részt venni.
A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy – a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt – belföldi telephelyre.
Benyújtási határidő: 2013. október 15.
Kik pályázhatnak?
 • közhasznú civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot) és közalapítvány,
 • amelyet a bíróság 2011. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okirata szerint közhasznú tevékenységgel legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.

Kizárólag az a szervezet pályázhat, amely:
 • belföldi székhelyű,
 • magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik,
 • rendelkezik a brikett felhasználásához megfelelő és hatóság által engedélyezett kazánnal
 • rendelkezik a brikett tárolásához szükséges fedett és zárt helységgel
 • nyilatkozik arról, hogy képes az átlagosan négy-hat tonnás mennyiségű
 • egy 16 tonna össztömegű, billenőplatós teherautó általi megközelíthetőség és a lerakodás feltételeit képes biztosítani

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére nem adható át.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest. A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe: Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.
Az expedíció nyitva tartási ideje hétfő-csütörtök: 7:30-15:30, péntek: 7:30-14:00
A pályázatra minden esetben rá kell írni: „briketthasznosítás”.IKEA: A világ legfontosabb embereiért szavazás
Az idei évben az IKEA közönség szavazatok alapján választja ki azokat a gyermekekkel foglalkozó szervezeteket, amelyeket termékeivel és szolgáltatásaival támogatni kíván.
A szavazás menete:
szervezetek nevezése a honlapon 2013. október 30-ig
ezt követően az IKEA választja ki, mely szervezetek vehetnek részt a nyilvános szavazáson
Azt a két szervezet, amely a legtöbb szavazatot kapja, olyan bútorokat és termékeket nyer, amelyek segítségével csökkenthető a víz- és energiafogyasztás, valamint lehetővé teszik a hulladék mennyiségének minimalizálását és szelektív gyűjtését.


Pályázat motiváló képzések és támogató szolgáltatások tartására a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében – TÁMOP-5.3.8.A2-13/1
Benyújtási határidő: 2013. november 11.
A pályázat célja:
A pályázat a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában érintett foglalkoztató szervezeteket támogatja abban, a náluk alkalmazásban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének esélyeit növeljék.
 Részcélok:
A megváltozott munkaképességű személyek tranzitálhatósága magasabb szintre emelkedjen.
A nyertes pályázók foglalkoztatók hatékonyabban segítsék elő a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci integrációját.
A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt keretében létrehozásra kerülő speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések elterjesztése a nyertes foglalkoztatók körében.
 Pályázók köre:
Olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezet, amelyre az alábbi feltétel teljesül:
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított a pályázat benyújtásának napján érvényes rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik
Csak a konvergencia régiókban megvalósuló pályázat támogatható.
A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában minden megvalósítási helyszínen székhellyel vagy fiókteleppel vagy telephellyel kell rendelkeznie.
Jogi forma
GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság
GFO 114 Részvénytársaság
GFO 121 Szociális szövetkezet
GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet
GFO 129 Egyéb szövetkezet
GFO 211 Közkereseti társaság
GFO 212 Betéti társaság
GFO 569 Egyéb Alapítvány
GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű
GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
GFO 721 Leányvállalat
GFO 551 Egyház
GFO 552 Egyházi intézmény
GFO 555 Nyilvántartásba vett egyházi
GFO 559 Egyéb egyházi szervezet
A pályázat részletei
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázati keretösszeg: 2.195.516.338 forint.
A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiókban: 30-50 db.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 160.000.000 Ft lehet.
Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatható tevékenységek köre:
Projekt előkészítés során
 1. Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 2. Szakmai terv elkészítése.

Projekt megvalósítási szakaszban
 1. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység.
 2. Nyilvánosság biztosítása
 3. Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 4. Képzők képzésének megszervezése és lebonyolítása
 5. Képzést megalapozó alkalmassági és egészségügyi vizsgálatok elvégzése
 6. A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt konzorciuma (országos szakmai és módszertani központ) által létrehozott, az együttműködési megállapodás keretében biztosított módszertan alapján készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok elvégzése, az eredmények értékelése, a felmért adatok rögzítése a kiemelt projekt konzorciuma által kialakított Portálon.
 7. A pályázónál dolgozó megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak adatainak rögzítése a Portálon
 8. Az elvégzett vizsgálatok, felmérések alapján megalapozott, személyre szóló rehabilitációs tervek készítése, és rögzítése a Portálon
 9. Alapvető képzések
 10. Mentor és szupervízor tevékenység a képzésben részesített munkavállalók számára
 11. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében
 12. Képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése
 13. Jelen pályázati konstrukció pályázóinak kötelező együttműködést vállalni a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projektet megvalósító konzorciummal
 14. Együttműködési megállapodást kötése a projekt megkezdésétől számított 3 hónapon belül legalább egy munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel.
 15. ERFA típusú tevékenységek: A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése. A célcsoport számára szóló képzések lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések, illetve akadálymentesítés csak a pályázó saját tulajdonában lévő ingatlanon.Pályázat kulturális esemény megvalósítására
A Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot hirdet kulturális esemény megvalósításának támogatására. A pályázat során sikeresen pályázó 500.000 Ft támogatáshoz jut kulturális esemény megvalósítására.
A benyújtás határideje: 2013. november 15. 24:00
A pályázat célja
Színvonalas élő zenei produkciók támogatása és népszerűsítése, olyan kulturális közeg patronálása mely nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít, mindezt természetesen a zenén keresztül.
Alapfeltétel, hogy a támogatott műsor kizárólag egy Magyarország területén megrendezésre kerülő koncert legyen.
Pályázhatnak:
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, civil szervezetek, magyarországi székhelyű alapítványok, egyesületek, magyarországi természetes személy, egyéni vállalkozók
Igényelhető támogatás összege: Minimum 100.000 Ft- Maximum 500.000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.–2014. július 31.
Finanszírozás módja: előfinanszírozás
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.
Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:
előadói tiszteletdíj,
szerzői jogdíj,
terembérleti díj,
utazási költség,
szállásköltség,
nyilvánosságot biztosító tevékenységek költsége
Pályázati feltételek
Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Egy beadott pályázat egy nevezési díjat jelent, tehát ha a pályázó több pályázatot kíván beadni, ebben az esetben arányosan nő a nevezési díj összege is.
A pályázat benyújtásának módja
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.
A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is el kell az Alapítvány számára juttatni.
Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
Elektronikusan: playlivealapitvany@gmail.com
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 12.700 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Pályázni csak a nevezési díj egyidejűleg befizetésével lehet. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre.
Nevezési díj megfizetésének rendje:
Érdeklődni lehet: playlivealapitvany@gmail.com


Arany János Tanulói Program

1.      Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
2.      Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
3.      Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában, és piacképes szakképesítést szerezzenek. A pályázatról bővebben itt olvashattok.


Microsoft Office 365 licensz adományozás civil szervezeteknek

A Microsoft ingyenes licenszt adományoz a programba regisztrált civil szervezeteknek. Az Office 365 program nem tartalmaz mindent a megszokott Office programokhoz képest, de az alapvető irodai és szerkesztési funkciókat igen. A legnagyobb előnye a programnak, hogy a szoftver teljesen jogtiszta. 
További információ, regisztráció:
(A Microsoft Office 365 iránt érdeklődő hazai non-profit szervezeteknek a www.civiltech.hu oldalon kell regisztrálniuk.)

Bursa Hungarica ösztöndíjak
A pályázat célja:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje mindkét kiírás esetén: 2013. november 15.
 „A” típusú pályázati kiírás felsőoktatási hallgatók részére
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

"B" típusú pályázati kiírás a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
Pályázat benyújtásának módja egységesen
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Bővebb információk elérhetőek itt


Pályázat helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
kiíró: Magyar Olimpiai Bizottság
kódszám: MOB-HSZE-13
határidő: A pályázatot és annak mellékleteit 2013. október 3-án 24 óráig kell postára adni.
A pályázat célja:
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események,  különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban  megrendezendő helyi és területi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
„A” kategória: helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek sportolásra mozgósítani a lakosságot;
„B” kategória: A szabadidősporttal területi szinten foglalkozó sportszövetségek tevékenységének támogatása.
A pályázók köre:
„A” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a].
„B” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő területi hatókörű sportszövetségek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 19. §-a].
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Támogatás igényelhető:
„A” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő:
a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események megrendezésének;
a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek;
a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
 „B” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmód népszerűsítését szolgáló tevékenységekre, és rendezvényekre, amelyek,
összefogják a szabadidősport terén a megyében, megyei jogú városban működő formális és informális sportszervezetek, közösségek tevékenységét;
inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket képesek a rendszeres szabadidő-sportolásra mozgósítani;
a megyei szintű szabadidősport szövetségi feladatok megvalósításának feltételéül szolgálnak;
új elemeket tartalmazó éves programot nyújtanak a szabadidősport terén az adott megyére, megyei jogú városra kiterjedően;
helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik;
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás.

Igényelhető támogatás formája és mértéke:
Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás 50 %-a biztosítható és beszámítható térítésmentes hozzájárulás (önköltségszámításon alapuló önkéntes munka, nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.
A kategória: A támogatás utófinanszírozásos, előleg nélküli.
B kategória: A támogatás utófinanszírozásos, a megvalósításhoz 50 % előleg igényelhető.
Pályázat benyújtása:
Egyszeri regisztrációs díj megfizetése szükséges: A pályázati díj 6.350,-Ft (5.000,-Ft+ÁFA), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Pályázatkezelő Szervezet 11706016-20828176-00000000 számú elkülönített banki alszámlájára. Az átutalás közleményében a pályázó szervezet adószámát és a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB-HSZE-13)!
A pályázatot postai úton kell benyújtani: Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A benyújtás után hiánypótlásra nincs lehetőség!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése