2013. szeptember 9., hétfő

Pályázati Hírlevél 37. hét.


      Ezen a héten a következő pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
 • Új Patrónus – Pályázat pályaválasztást segítő munkaerő-piaci programban való részvételre iskoláknak (a pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok)
 • ÚJ! VICTORIA A GYERMEKEKÉRT – pályázat eszközvásárlás (Victoria07/002/2013) a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • ÚJ! Sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésére vonatkozó, 2013 decemberében megvalósítható projektötletek benyújtására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • ÚJ! Richter Aranyanyu Díj 2013 – Pályázat az egészségügyben és pedagógusként dolgozó nők munkájának elismerése és elismertetése. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • ÚJ! Pályázat audio eszközök adományozására látássérült személyeknek. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Változás! LEADER ismét módosul az egyes pályázatok benyújtásának határideje a jelenleg hatályos jogszabály alapján 2013. augusztus 31-ről 2013. november 15-re.. A változásokról bővebben itt olvashattok.

Információs napok a Svájci Civil Alap 2013-as pályázataihoz
Szeptember 11 és 18 között információs napokat és projekttervező műhelyeket tartanak Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A képzések ingyenesek, az ezeken való részvétel önkéntes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A képzésekről és azok időpontjairól bővebb információkat itt találtok.

Norvég Civil Alap pályázatok:
2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus 


Tanulmányi ösztöndíj pályázatok: (a pályázatokról bővebben a hírlevélben olvashattok)
 • ÚJ! Bursa Hungarica ösztöndíjak
 • Szent Imre ösztöndíj
 • Lippai Balázs honvédelmi ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak
 • MACIKA esélyteremtő ösztöndíjak szakiskolai, középiskolai tanulóknak és felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Változások! 
 • Pályázat szociális és gyermekvédelmi intézmények számára kihelyezett ingyenes képzéseken való részvételre: Mostantól már a főváros és a megyeszékhelyek szociális és gyermekvédelmi intézményei/szervezetei is adhatnak be pályázatot! A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Pályázat ingyenes szociális továbbképzéseken való részvételre: A pályázat benyújtási határideje szeptember 30. A pályázatról bővebben itt olvashattok.


Oktatási intézményeknek és gyermekeknek szóló korábbi kiírások:
 • Pályázat Civil szervezetek, Iskolák, Óvodák, Egyházi szervezetek szakmai programjainak, kirándulásainak étkezési támogatására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • „Otthon az erdőben” pályázat budapesti, és Budapest 100 km-es körzetében működő általános és középiskolák részére erdőkkel, fákkal kapcsolatos oktatási projekt tervezése és megvalósítása témában. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • MOL tehetségtámogató program. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák számára ajánljuk az egészségmegőrző, betegségmegelőző mini-projektek támogatására kiírt pályázatot  (a pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok)

Magánszemélyeknek szóló korábbi pályázati kiírások:


Önkormányzatoknak és civil szervezeteknek szóló korábbi pályázati kiírások:
 • A Hankook Tire Magyarország Kft abroncsadományozási programot hirdet civil szervezetek számára  (a pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok)
 • Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • A Magyar Olimpiai Bizottság pályázatot hirdet Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására  (a pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok)
 • A Nemzeti Kulturális Alap pályázata köztéri munkák létrehozásának támogatására önkormányzatok részére. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása  (a pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok)


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmeteket:Új! 
Patrónus – Pályázat pályaválasztást segítő munkaerő-piaci programban való részvételre iskoláknak
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázatot hirdet a megye általános iskolái és a szakiskolái számára az „ÚJ PATRÓNUS - pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő” elnevezésű munkaerő-piaci programban való részvételre.
A pályázat célja
A program fő célja a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, illetve az ezt elősegítő pedagógusok és szociális munkások foglalkoztatásának támogatása. A Munkaügyi Központ azoknak az oktatási intézményeknek (általános iskolák és szakiskoláknak) a pályázatát várja, melyek pályázatukban meggyőzően vázolják a mentortanárok foglalkoztatásának szükségességét, és a hátrányos helyzetű tanulók segítésére maguk is valamiféle plusztevékenységet végeznek.
A Munkaügyi Központ a pályaválasztást segítő és mentortanár munkakörök létrehozását azokon a településeken, illetve iskolákban támogatja, ahol kimutathatóan magas a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. A programban intézményenként, illetve tagintézményenként 1 fő, Baranya megyében összesen 25 fő álláskeresőként regisztrált pedagógus vehet részt. Az álláskereső pedagógusok közül az intézményvezetők választják ki a program céljának leginkább megfelelő munkatársakat.
Pályázat benyújtása
Az intézmények pályázataikat a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához (7621 Pécs, Király utca 46.) nyújthatják be.
A pályázat beérkezésének határideje 2013. szeptember 26. 13.00 óra.
A pályázatot kizárólag az e támogatási programhoz kidolgozott pályázati dokumentáció kitöltésével, elkészítésével lehet benyújtani 1 eredeti és 1 másolati, valamint egy CD-n lévő példányban zárt borítékban, a megadott határidőig.

Új! 
Bursa Hungarica ösztöndíjak
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje mindkét kiírás esetén: 2013. november 15.
A pályázat célja:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

 „A” típusú pályázati kiírás felsőoktatási hallgatók részére
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

"B" típusú pályázati kiírás a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
Pályázat benyújtásának módja egységesen
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Bővebb információk elérhetőek itt

Szent Imre ösztöndíj
A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-12. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 20.
A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés 2013. decemberben várható.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. A Kuratórium határozata értelmében nem fogadható el annak a pályázata, aki az előző évi ösztöndíj-szerződésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget.

Az ösztöndíjra pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet. Nyomtatványt bélyeggel ellátott válaszborítékkal az Alapítványtól lehet igényelni, vagy letölthető innen.
Információ telefonon: 1/342-6959 (munkaidőben). A pályázathoz csatolandó az oktatási intézmény vezetőjének, a helyi plébánosnak, hitoktatónak az ajánlása. 
A pályázatokat 2013. szeptember 20-ig kell benyújtani postán a Katolikus Központi Alapítvány címére: 1071 Budapest, Városligeti fasor 45. A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”. Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni. A kiértesítés postázásához a pályázat mellé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell csatolni.

Lippai Balázs honvédelmi ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak
A Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” elnevezéssel.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 25.
A pályázat célja: Hátrányos helyzetű vagy roma tanulók támogatása.
Pályázók köre:
Magánszemélyek: Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.
Azon középiskolai tanulók, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatók, akik a 2013/2014. tanulmányi év I. félévében felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat.
A pályázat részletei
Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.
Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege.
Benyújtás: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni: „Lippai Balázs ösztöndíj”
További információ
Szabóné Szabó Andrea alezredes, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens, Telefon: + 36 1 474-1111/21-771. mellék, e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu

MACIKA ösztöndíjak

Út a szakmához alprogram: Benyújtási határidő: 2013. szeptember 19. 24:00 óra A pályázatról részletesen itt olvashattok.

Pályázat egészségmegőrzést, betegségmegelőzést célzó mini projektek megvalósítására bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák számára
kiíró: Generali a Biztonságért Alapítvány
cél: Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni kívánnak a gyermekek egészségmegőrzése érdekében.
A pályázók köre: A pályázatra bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák (valamint tanintézményeik) nyújthatják be pályázataikat.
A pályázat témája: Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben
Pályázási feltételek: Minden intézmény 1 db, maximum    3 oldal terjedelmű, írásban leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell magába foglalnia:
 • pontosan kitöltött pályázati adatlap,
 • a pályázott pénzösszeg felhasználási terve,
 • az intézmény eddigi   tevékenysége során,   hogyan segítette elő   a gyerekek egészséges életmódra nevelését,
 • pontos költségkalkuláció,
 • a pályázó intézmény   vezetőjének neve, az  intézmény neve, címe.
Nyeremények
A pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden nyertes 150 000 Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására.
A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 16.
A pályázatok elbírálási határideje: 2013.  október  21.
A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31.

A Hankook Tire Magyarország Kft. abroncsadományozási programot hirdet
A Hankook Tire Magyarország Kft (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.; továbbiakban: Társaság) abroncsadományozási programot hirdet annak érdekében, hogy segítse azokat az országos és/vagy lokális hatókörű szervezeteket, amelyek tevékenységükkel a társadalom számára fontos szolgálatot tesznek.
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek (továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük biztonságának elősegítése.
A támogatás formája:
a Társaság által gyártott gumiabroncsok ingyenes juttatása. Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, azonban a pályázott, illetve megítélt garnitúrák száma nem haladhatja meg a szervezet tulajdonában, vagy üzembentartásában levő, és ténylegesen üzemben is levő gépjárművek számát.
A programra való jelentkezés hiánytalan benyújtásának határideje: 2013.09.25.
A program jelentkezőivel szemben támasztott feltételek:
közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma,
alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):
vér vagy szervszállítás,
betegszállítás,
gyermekmentés vagy szállítás,
koraszülött mentés vagy szállítás
gyermekedukáció
bűnmegelőzés
hátrányos helyzetűek segítése
Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.
A jelentkezés benyújtásának módja:
az erre a célra létrehozott alábbi weboldalon, amelynek címe: http://www.hankookadomany.hu/felhivas. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.
Az érvényes jelentkezés minimális tartalma:
30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és közhasznú státuszának igazolására
az alapító okirat vagy alapszabály másolata
az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata
a támogatott tevékenység rövid bemutatása, mely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek/érintettek száma,)
30 napnál nem régebbi köztartozásmentességi igazolás
a program keretén belül elérhető abroncsok közül az igényelt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) megjelölése (a program keretében elérhető abroncsméretek és fajták köre a program weboldalán található ’Pályázom’ menüpont alatt megtekinthető és kiválasztható)
A beérkező igények elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja.
Értesítés: A Hankook Tire Magyarország Kft nyertesség esetén elektronikus úton a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre küld értesítést a pályázónak. A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookadomany.hu) is közzétesszük. A nyertesek a gumiabroncsokat a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át, előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2013.10.30-ig.
Egyéb rendelkezések:
A programra való regisztrációval a jelentkező szervezethozzájárul ahhoz, hogy az adomány átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Hankook Tire Magyarország székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen részt vesz, és hogy a pályázat eredményeinek kommunikációjában nevét a Társaság felhasználja
vállalja, hogy amennyiben van saját honlapja, azon legalább 12 hónap időtartamig a Hankook logót feltünteti és a pályázatban érintett járművén, vagy járművein a Társaság logóját matrica formában elhelyezi, azok állapotáról gondoskodik. elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetértPályázat helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
kiíró: Magyar Olimpiai Bizottság
kódszám: MOB-HSZE-13
határidő: A pályázatot és annak mellékleteit 2013. október 3-án 24 óráig kell postára adni.
A pályázat célja:
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események,  különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban  megrendezendő helyi és területi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
„A” kategória: helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek sportolásra mozgósítani a lakosságot;
„B” kategória: A szabadidősporttal területi szinten foglalkozó sportszövetségek tevékenységének támogatása.
A pályázók köre:
„A” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a].
„B” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő területi hatókörű sportszövetségek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 19. §-a].
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Támogatás igényelhető:
„A” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő:
a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események megrendezésének;
a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek;
a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
 „B” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmód népszerűsítését szolgáló tevékenységekre, és rendezvényekre, amelyek,
összefogják a szabadidősport terén a megyében, megyei jogú városban működő formális és informális sportszervezetek, közösségek tevékenységét;
inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket képesek a rendszeres szabadidő-sportolásra mozgósítani;
a megyei szintű szabadidősport szövetségi feladatok megvalósításának feltételéül szolgálnak;
új elemeket tartalmazó éves programot nyújtanak a szabadidősport terén az adott megyére, megyei jogú városra kiterjedően;
helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik;
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás.

Igényelhető támogatás formája és mértéke:
Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás 50 %-a biztosítható és beszámítható térítésmentes hozzájárulás (önköltségszámításon alapuló önkéntes munka, nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.
A kategória: A támogatás utófinanszírozásos, előleg nélküli.
B kategória: A támogatás utófinanszírozásos, a megvalósításhoz 50 % előleg igényelhető.
Pályázat benyújtása:
Egyszeri regisztrációs díj megfizetése szükséges: A pályázati díj 6.350,-Ft (5.000,-Ft+ÁFA), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Pályázatkezelő Szervezet 11706016-20828176-00000000 számú elkülönített banki alszámlájára. Az átutalás közleményében a pályázó szervezet adószámát és a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB-HSZE-13)!
A pályázatot postai úton kell benyújtani: Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A benyújtás után hiánypótlásra nincs lehetőség!


Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái:
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.
Pályázók köre:
 • Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
 • Országos hatókörű szakmai szervezetek.
Támogatás:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint. Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
A  projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óraNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése