2013. szeptember 10., kedd

Pályázat szülőket segítő szolgáltatások támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.pályázatot hirdet Szülősegítő szolgáltatások támogatása (kód: 41322) címmel
Benyújtási határidő: 2013. október 7.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

TÁMOGATOTT PROGRAMOK
A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

a) Szülősegítő foglalkozások
Célja a hasznos ismeretek, információk, érdekérvényesítési technikák átadása, tanácsadás, kikapcsolódási lehetőség biztosítása, mentálhigiénés segítségnyújtás egyéni vagy csoportos formában.
A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés tréning formájában, a programba beépíthetőek intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia, illetve a szülők bevonásával szervezett érzékenytő foglalkozássorozat is. A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).
Ebben a kategóriában maximum 100 000 Ft összegben beszerezhetőek eszközök, illetve szakirodalom, melynek célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása. Az eszköz és szakirodalom beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a tevékenységre pályázni nem lehet.
Előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek projekttervükbe szervesen beépítik az édesapákat vagy a testvéreket is. Továbbá előnyben részesülnek azok a szervezetek, melyek hátrányos helyzetű településen tevékenykednek.

A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében is.
A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a választott foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.

b) Komplex szülősegítő projektek
Célja: a szülősegítő szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, a szülők segítővé történő képzésével szülősegítő hálózatok kialakítása, az önérvényesítési képesség és az érdekvédelmi tevékenység erősítése.
Ebbe a kategóriába tartozhatnak a következő tevékenységek:
-              Szülők segítővé történő képzése
-              Olyan képzések kidolgozása, adaptációja, melyek tematikájának középpontjában a szülők segítővé történő képzése áll
-              Kapcsolatépítés szülősegítő szervezetek között
-              Nemzetközi kapcsolatok építése
-              Workshopok
-              Honlap fejlesztés
-              Kiadványkészítés
-              Szülőképzések online változatának kidolgozása
-              Olyan képzések kidolgozása, megvalósítása, melyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, kortársai
-              Gyermekfelügyeletet vállalók képzése
-              Érzékenyítés
-              Minden egyéb, a fenti célt szolgáló tevékenység.

Fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.
A B.) kategóriában van lehetőség eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20%-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódóik a tervezett projekthez, és ezt megfelelő indoklással alátámasztják.

Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat!

A PROGRAM FORRÁSA, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 19.000.000,- Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Egy pályázó által maximálisan igényelhető összeg:
A.) Kategória: 400 000 Ft
B.) Kategória: 1 200 000 Ft
Az A.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 7.000.000 Ft, a B.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 12.000.000 Ft.
Önrész vállalása nem feltétel.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE
A programra kizárólag civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházi szervezetek) pályázhatnak. A pályázat szempontjából a non-profit gazdasági társaság nem minősül civil szervezetnek (nem tartozik a támogatásban részesíthetők körébe).

A PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA
A megvalósítási időszak 2013. október 1-től 2014. április 30-ig tart.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Pályázni kizárólag a Pályázati űrlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: www.fszk.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2013. október 7.
(A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti.)

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (41322)

Regisztrációs díj:
A.) kategória esetén: 5 000 Ft/pályázat
B.) kategória esetén: 10 000 Ft/pályázat


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése