2013. szeptember 10., kedd

Virtuális Falu Újratöltve – Pályázat falusi közösségek megerősítését célzó programban való részvételre fiataloknak

A Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség partnereivel, így az AGRYA-val együtt, pályázatot hirdet 18-26 év közötti fiataloknak a "Virtuális Falu - Újratöltve" Program keretében.
Benyújtási határidő: 2013.10.04.

A Program rövid bemutatása
A 2012-ben indult Virtuális Falu Program egy kísérleti demokrácia fejlesztési program, amely elsődlegesen a falusi közösségek megerősítését célozza. Az élénk közösségi élet egyik fontos eleme annak, hogy a nagyobb közösség és a település is jól működjön, fejlődni tudjon. A falusi közösségek, egyesületek között viszonylag kis számban vannak tisztán ifjúsági közösségek. A már működő közösségek továbbélése miatt azok tevékenységében, vezetésében szükséges az utánpótlás, a fiatalok bevonása. A Virtuális Falu Program azon fiatalokat célozza meg, akik már részesei valamilyen formában a helyi közösségek életének és szeretnék ismereteiket, tudásukat fejleszteni. A Program tehát abban kíván segítséget nyújtani, hogy a helyi, falusi közösségek aktív fiatal tagjai felkészültebben tudják ellátni a feladataikat. A 2012/2013 évi program folytatása a "Virtuális Falu - Újratöltve" Program.

A Program három fő részből áll.
A Program első részében három képzésre kerül sor: 2013. november 22-24., 2014. február 14-16., 2014. március 7-9. A képzéseken elsősorban a helyi közösségek – állami-, önkormányzati-, üzleti partnerekkel kapcsolatos - kommunikációs és lobbi tevékenységét segítő készségek, tudás elsajátítása kerül a középpontba.

A Program további célja a résztvevők és az általuk képviselt közösségek közötti hálózatos együttműködés erősítése. Emellett a képzések továbbra is figyelemmel vannak a Virtuális

Falu Programban már megkezdett témákra:
- közélet, önkormányzatiság, részvételi demokrácia gyakorlata
- közösség-fejlesztés, közösségek működtetése
- helyi gazdaság, vállalkozásfejlesztés, vállalkozóvá válás támogatása
- kultúra és a falusi élet, mint valódi életminőség
- környezet és természetvédelem, fenntartható fejlődés
- szociális kérdések, generációs párbeszéd, befogadás

A képzés gyakorlat orientált, az előadók az adott témát jól ismerő gyakorló szakemberek. A képzési szakasszal párhuzamosan egy kutatási programba is bekapcsolódnak a résztvevők. A kutatási program az önkormányzati-állami-üzleti-nonprofit szektor együttműködésének jó vidéki példáira és a munkanélküliség kezelés helyi megoldásaira koncentrál.
A Program harmadik szakaszában 2014. április-májusban regionális konferenciákra kerül sor.

A Programra olyan 18-26 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik már most is részesei a helyi közösségek életének, tevékenységének vezetőként vagy önkéntes segítőként, és szeretnék a közösségi munkájukhoz kapcsolódó ismereteiket, tudásukat bővíteni.

A Program során felmerülő költségek közül a résztvevőknek kizárólag a program eseményeihez kapcsolódó utazási költségeket kell részben vagy egészben vállalniuk.
Pályázati feltételek
- A jelentkező életkora 18-26 év között kell, hogy legyen.
- A jelentkezőnek a jelentkezési lapon be kell mutatnia a vidéki kötődését, elkötelezettségét, motivációit és a közösségi tevékenységét.
- Kitöltve meg kell küldenie a jelentkezési lapját, amelyhez csatolni kell egy a jelentkezőt ábrázoló arcképet.
A jelentkezők közül a Program szervezői, személyes meghallgatás után választják ki a legfeljebb 30 fő résztvevőt. Nagyszámú jelentkezés esetén a szervezők fenntartják annak lehetőségét, hogy a jelentkezési lapok tartalma alapján a jelentkezők között előzetes válogatást végeznek.

A Programhoz kapcsolódó képzéseken a résztvevőknek kötelező a személyes jelenlét. A képzési események időpontjai: 2013. november 22-24., 2014. február 14-16., 2014. március 7-9. Ennek vállalása feltétele a részvételnek.

Határidők, technikai információk
A pályázatra 2013. október 4-ig lehet jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lapot postán a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége- AGRYA 1138 Budapest, Váci út 134/C. VI/28. címre, a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címre vagy a 06 1 3200429 faxszámra kell visszaküldeni. A jelentkezők személyes meghallgatására 2013. október 19-20-án kerül sor Budapesten, a résztvevők kiválasztása 2013. október 25-ig lezáródik.

A jelentkezési lap és a Program részletes leírása letölthető a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség www.mhvisz.hu weboldaláról valamint a www.agrya.hu weboldalról. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az AGRYA Call Center ad a 06 1 270 4874 telefonszámon vagy a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése