2013. szeptember 13., péntek

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban való részvételre

Beadási határidő: 2014. június 27. 

A program célja:
Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában, a tanulók számára szakiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.
A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

  • tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér
és alábbi alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

  • halmozottan hátrányos helyzetű ( a közoktatási vagy a gyermekvédelmi törvény meghatározása szerint)
  • gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.

A pályázatot legkésőbb 2014. június 27-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott kollégium címére.

A borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program".

A pályázatokat a szakiskola, amelybe a tanuló felvételt nyert és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2014. július 5-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben az Arany János Programok szakmai irányítójától, Dr. Polonkai Máriától és Spohn Beáta programasszisztenstől, tel.: 06-1-235-7245, e-mail cím: ajp@ofi.hu

A teljes pályázati kiírás elérhető itt.

A Program leírása letölthető:


A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkszp.hu honlap.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése