2013. szeptember 10., kedd

Pályázatok közművelődési rendezvények, táborok, képzések megtartására

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül
2013. október 11-én, éjfélig lehet.

Pályázati cél:
a közművelődés és népművészet 2014. évi szakmai tevékenységének támogatása.

Pályázati feltételek: 
a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: valamennyi altémánál vissza nem térítendő támogatás

Pályázni csak közművelődési és népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet az alább felsorolt négy témakörben.

1. Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), valamint szakmai konferenciák megrendezésére

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 130 millió Ft.
Altéma kódszáma: 3607

Pályázók köre: Közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Magánszemély nem pályázhat!

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb három program (összevont intézmények esetében tagintézményenként három rendezvény) támogatására.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. január 1.–2014. augusztus 31.

Finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
 • előadók tiszteletdíja,
 • közreműködők tiszteletdíja,
 • zsűritagok tiszteletdíja,
 • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
 • reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkezés (készétel, meleg étel vásárlására használható fel, alapanyag vásárlására nem fordítható)
 • szállásköltség,
 • terembérlés,
 • helyiségbérlés,
 • területbérlés,
 • eszközbérlés,
 • hang- és fénytechnika bérlés.


Támogatás az összköltség legfeljebb 70%-ig igényelhető!


2) Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására. (Napközis jellegű táborokat a kollégium nem támogat!)

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60 millió Ft.
Altéma kódszáma: 3604

Pályázók köre:

Táborok esetében:
közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek,
a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek (ebben az esetben a megállapodás a pályázónak az egyéb mellékletekhez fel kell tölteni). Magánszemély nem pályázhat!

Továbbképzés esetében:
Országos szakmai szervezetek.
Magánszemély nem pályázhat!

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül legfeljebb három program támogatására.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. január 1.–2014. augusztus 31.

Finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):
 • előadók tiszteletdíja,
 • közreműködők tiszteletdíja,
 • oktatók tiszteletdíja,
 • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
 • reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkezés (készétel, meleg étel vásárlására használható fel, alapanyag vásárlására nem fordítható)
 • szállásköltség,
 • terembérlés,
 • helyiségbérlés,
 • területbérlés,
 • eszközbérlés,
 • hang- és fénytechnika bérlés.


Támogatás az összköltség legfeljebb 70%-ig igényelhető!

3) Rendszeresen működő, olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

Előnyt élveznek azok a táncházak, amelyeknek működtetésében részt vesznek olyan szakemberek, akik rendelkeznek a Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús/ Örökös Aranygyöngyös címmel, akik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén, vagy a Táncművészeti Főiskola néptáncos képzést magába foglaló szakirányán szereztek diplomát, illetve amelyekhez játszóház és/vagy kézműves foglalkozás kapcsolódik.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30 millió Ft.8
Altéma kódszáma: 3608

Pályázók köre:
közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok és nonprofit gazdasági társaságok. Magánszemély nem pályázhat!
Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. január 1.–2014. augusztus 31.

Finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
 • előadók tiszteletdíja,
 • zene- és technikai szolgáltatók tiszteletdíja,
 • oktatók tiszteletdíja,
 • kézműves foglalkozások szakmai anyagköltsége
 • reklám- és propagandaköltségek (kivéve: telefon-, internethasználat, postaköltség),
 • utazási költség
 • szállítási költség,
 • csoportos étkezés (készétel, meleg étel vásárlására használható fel, alapanyag vásárlására nem fordítható)
 • szállásköltség,
 • terembérlés,
 • helyiségbérlés,
 • eszközbérlés,
 • hang- és fénytechnika bérlés.4) A közművelődési intézményekben, ill. annak keretei közt magas színvonalon működő műhelyekben, valamint a népművészet folyamatosan és magas színvonalon működő műhelyeiben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével).

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 68 millió Ft
Altéma kódszáma: 3618

Pályázók köre:
közművelődési és népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Magánszemély nem pályázhat!

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb három programmal, programonként legalább öt kistelepülésre történő tájolással.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
2014. január 1.–2014. augusztus 31.

Finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
 • előadók tiszteletdíja,
 • közreműködők tiszteletdíja,
 • zsűritagok tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj,
 • szakmai anyagköltség (a részletes költségvetésben tételes kifejtése szükséges),
 • reklám- és propagandaköltségekre (kivéve: telefon- internethasználat, postaköltség),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkezés (a támogatás készétel, meleg étel vásárlására használható fel, alapanyag vásárlására nem fordítható)
 • szállásköltség,
 • terembérlés,
 • helyiségbérlés,
 • területbérlés,
 • eszközbérlés,
 • hang- és fénytechnika-bérlés


Minden altéma esetén egységesen:

Pályázatot benyújtani az NKA-portálján keresztül
2013. október 11-én, éjfélig lehet.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát, 2 millió Ft feletti támogatási igény esetén, az igényelt támogatás 1%-a nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése