2013. szeptember 23., hétfő

Pályázati Hírlevél-39. hét


Ezen a héten a következő pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
 • ÚJ! Brikett pályázatot hirdet az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. A kiírásra a leghátrányosabb helyzetű kistérségek iskolái jelentkezhetnek. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • ÚJ! A Belügyminiszter és a Vidékfejlesztési Miniszter közösen meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2013. pályázatot „Jobban élni” mottóval. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • ÚJ! Play Live Alapítvány: Pályázat kulturális esemény megvalósítására (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
 • ÚJ! Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Ingyenes OKJ-s Nevelőszülői képzés (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
Tanulmányi ösztöndíj pályázatok:
(a pályázatokról bővebben a hírlevélben olvashattok)
 • Arany János Programok tanulói pályázatai
 • Bursa Hungarica ösztöndíjak
 • Lippai Balázs honvédelmi ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet:
 • Pályázat szociális és gyermekvédelmi intézmények számára kihelyezett ingyenes képzéseken való részvételre: a főváros és a megyeszékhelyek szociális és gyermekvédelmi intézményei/szervezetei is adhatnak be pályázatot!
 • A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Pályázat ingyenes szociális továbbképzéseken való részvételre: A pályázat benyújtási határideje szeptember 30. A pályázatról bővebben itt olvashattok.

Oktatási intézményeknek, fiataloknak és gyermekeknek szóló korábbi kiírások:

Magánszemélyeknek szóló korábbi pályázati kiírások:


Önkormányzatoknak és civil szervezeteknek szóló korábbi pályázati kiírások:
 • Microsoft Office 365 licensz adományozás civil szervezeteknek (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
 • Pályázat fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Pályázatok közművelődési rendezvények, táborok, képzések megtartására A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Pályázat szülőket segítő szolgáltatások támogatására A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • A Hankook Tire Magyarország Kft. abroncsadományozási programot hirdet civil szervezetek számára (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
 • Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • A Magyar Olimpiai Bizottság pályázatot hirdet Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
 • A Nemzeti Kulturális Alap pályázata köztéri munkák létrehozásának támogatására önkormányzatok részére. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
 • LEADER ismét módosul az egyes pályázatok benyújtásának határideje a jelenleg hatályos jogszabály alapján 2013. augusztus 31-ről 2013. november 15-re.. A változásokról bővebben itt olvashattok.
 • VICTORIA A GYERMEKEKÉRT – pályázat eszközvásárlás (Victoria07/002/2013) a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére. A pályázatról bővebben itt olvashattok.


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai kapcsán az alábbi hírekre szeretnénk felhívni a figyelmeteket:


Svájci Civil Alap 2013-as pályázatai:

Norvég Civil Alap pályázatok:
2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) + kiegészítő pályázat, valamint

Pályázat kulturális esemény megvalósítására

A Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot hirdet kulturális esemény megvalósításának támogatására. A pályázat során sikeresen pályázó 500.000 Ft támogatáshoz jut kulturális esemény megvalósítására.
A benyújtás határideje: 2013. november 15. 24:00
A pályázat célja
Színvonalas élő zenei produkciók támogatása és népszerűsítése, olyan kulturális közeg patronálása mely nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít, mindezt természetesen a zenén keresztül.
Alapfeltétel, hogy a támogatott műsor kizárólag egy Magyarország területén megrendezésre kerülő koncert legyen.
Pályázhatnak:
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, civil szervezetek, magyarországi székhelyű alapítványok, egyesületek, magyarországi természetes személy, egyéni vállalkozók
Igényelhető támogatás összege: Minimum 100.000 Ft- Maximum 500.000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.–2014. július 31.
Finanszírozás módja: előfinanszírozás
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.
Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:
 • előadói tiszteletdíj,
 • szerzői jogdíj,
 • terembérleti díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • nyilvánosságot biztosító tevékenységek költsége

Pályázati feltételek
Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Egy beadott pályázat egy nevezési díjat jelent, tehát ha a pályázó több pályázatot kíván beadni, ebben az esetben arányosan nő a nevezési díj összege is.
A pályázat benyújtásának módja
Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.
A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is el kell az Alapítvány számára juttatni.
Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
Elektronikusan: playlivealapitvany@gmail.com
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 12.700 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Pályázni csak a nevezési díj egyidejűleg befizetésével lehet. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre.
Nevezési díj megfizetésének rendje:
Érdeklődni lehet: playlivealapitvany@gmail.comPályázati felhívás ingyenes Nevelőszülő OKJ-s képzésen való részvételre
kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
benyújtási határidő: 2013. szeptember 27

A pályázat célja:
A 329.32.761 azonosító számú 500 órás OKJ-s nevelőszülői képzésen való részvétel támogatása.

Támogatás formája:
A projekt keretében, a támogatásban részesülő személytől, képzési támogatás formájában a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a képzési költség teljes összegét átvállalja.
A képzésen résztvevők számára a képzés helyszínére történő oda-vissza utazási költséget
nem térítik.
Oktatási naponként bruttó 1.000.- Ft gyermekfelügyeleti díj igényelhető.

Pályázhatnak:
Az a természetes személy vehet részt a képzésben,
- aki legalább alapfokú iskolai végzettséggel (8. általános iskolai végzettséggel) rendelkezik,
- vagy rendelkezik bármely típusú nevelőszülő végzettséggel.
Valamint valamely nevelőszülői hálózat által kiállított ajánlással rendelkeznek.

Pályázat benyújtása:
Pályázatot benyújtani csak és kizárólag informatikai felületen keresztül lehet, amely elérhető a www.tamop5410.hu weboldalon keresztül.


Arany János Tanulói Program
 • Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
 • Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában, és piacképes szakképesítést szerezzenek. A pályázatról bővebben itt olvashattok.Patrónus – Pályázat pályaválasztást segítő munkaerő-piaci programban való részvételre iskoláknak
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázatot hirdet a megye általános iskolái és a szakiskolái számára az „ÚJ PATRÓNUS - pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő” elnevezésű munkaerő-piaci programban való részvételre.
A pályázat célja
A program fő célja a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, illetve az ezt elősegítő pedagógusok és szociális munkások foglalkoztatásának támogatása. A Munkaügyi Központ azoknak az oktatási intézményeknek (általános iskolák és szakiskoláknak) a pályázatát várja, melyek pályázatukban meggyőzően vázolják a mentortanárok foglalkoztatásának szükségességét, és a hátrányos helyzetű tanulók segítésére maguk is valamiféle plusztevékenységet végeznek.
A Munkaügyi Központ a pályaválasztást segítő és mentortanár munkakörök létrehozását azokon a településeken, illetve iskolákban támogatja, ahol kimutathatóan magas a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. A programban intézményenként, illetve tagintézményenként 1 fő, Baranya megyében összesen 25 fő álláskeresőként regisztrált pedagógus vehet részt. Az álláskereső pedagógusok közül az intézményvezetők választják ki a program céljának leginkább megfelelő munkatársakat.
Pályázat benyújtása
Az intézmények pályázataikat a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához (7621 Pécs, Király utca 46.) nyújthatják be.
A pályázat beérkezésének határideje 2013. szeptember 26. 13.00 óra.
A pályázatot kizárólag az e támogatási programhoz kidolgozott pályázati dokumentáció kitöltésével, elkészítésével lehet benyújtani 1 eredeti és 1 másolati, valamint egy CD-n lévő példányban zárt borítékban, a megadott határidőig.

Bursa Hungarica ösztöndíjak
A pályázat célja:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje mindkét kiírás esetén: 2013. november 15.
 „A” típusú pályázati kiírás felsőoktatási hallgatók részére
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
"B" típusú pályázati kiírás a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
Pályázat benyújtásának módja egységesen
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
Bővebb információk elérhetőek itt


Lippai Balázs honvédelmi ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak
A Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” elnevezéssel.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 25.
A pályázat célja: Hátrányos helyzetű vagy roma tanulók támogatása.
Pályázók köre:
Magánszemélyek: Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.
Azon középiskolai tanulók, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatók, akik a 2013/2014. tanulmányi év I. félévében felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat.
A pályázat részletei
Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.
Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege.
Benyújtás: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni: „Lippai Balázs ösztöndíj”
További információ
Szabóné Szabó Andrea alezredes, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens, Telefon: + 36 1 474-1111/21-771. mellék, e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu

Microsoft Office 365 licensz adományozás civil szervezeteknek

A Microsoft ingyenes licenszt adományoz a programba regisztrált civil szervezeteknek. Az Office 365 program nem tartalmaz mindent a megszokott Office programokhoz képest, de az alapvető irodai és szerkesztési funkciókat igen. A legnagyobb előnye a programnak, hogy a szoftver teljesen jogtiszta.
További információ, regisztráció:
(A Microsoft Office 365 iránt érdeklődő hazai non-profit szervezeteknek a www.civiltech.hu oldalon kell regisztrálniuk.)


A Hankook Tire Magyarország Kft abroncsadományozási programot hirdet
A Hankook Tire Magyarország Kft (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.; továbbiakban: Társaság) abroncsadományozási programot hirdet annak érdekében, hogy segítse azokat az országos és/vagy lokális hatókörű szervezeteket, amelyek tevékenységükkel a társadalom számára fontos szolgálatot tesznek.
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek (továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük biztonságának elősegítése.
A támogatás formája:
a Társaság által gyártott gumiabroncsok ingyenes juttatása. Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, azonban a pályázott, illetve megítélt garnitúrák száma nem haladhatja meg a szervezet tulajdonában, vagy üzembentartásában levő, és ténylegesen üzemben is levő gépjárművek számát.
A programra való jelentkezés hiánytalan benyújtásának határideje: 2013.09.25.
A program jelentkezőivel szemben támasztott feltételek:
közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma,
alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):
 • vér vagy szervszállítás,
 • betegszállítás,
 • gyermekmentés vagy szállítás,
 • koraszülött mentés vagy szállítás
 • gyermekedukáció
 • bűnmegelőzés
 • hátrányos helyzetűek segítése

Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.
A jelentkezés benyújtásának módja:
az erre a célra létrehozott alábbi weboldalon, amelynek címe: http://www.hankookadomany.hu/felhivas. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.
Az érvényes jelentkezés minimális tartalma:
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és közhasznú státuszának igazolására
 • az alapító okirat vagy alapszabály másolata
 • az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata
 • a támogatott tevékenység rövid bemutatása, mely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek/érintettek száma,)
 • a program keretén belül elérhető abroncsok közül az igényelt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) megjelölése (a program keretében elérhető abroncsméretek és fajták köre a program weboldalán található ’Pályázom’ menüpont alatt megtekinthető és kiválasztható)

A beérkező igények elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja.
Értesítés: A Hankook Tire Magyarország Kft nyertesség esetén elektronikus úton a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre küld értesítést a pályázónak. A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookadomany.hu) is közzétesszük. A nyertesek a gumiabroncsokat a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át, előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb 2013.10.30-ig.
Egyéb rendelkezések:
A programra való regisztrációval a jelentkező szervezethozzájárul ahhoz, hogy az adomány átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Hankook Tire Magyarország székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen részt vesz, és hogy a pályázat eredményeinek kommunikációjában nevét a Társaság felhasználja
vállalja, hogy amennyiben van saját honlapja, azon legalább 12 hónap időtartamig a Hankook logót feltünteti és a pályázatban érintett járművén, vagy járművein a Társaság logóját matrica formában elhelyezi, azok állapotáról gondoskodik. elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért


Pályázat helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
kiíró: Magyar Olimpiai Bizottság
kódszám: MOB-HSZE-13
határidő: A pályázatot és annak mellékleteit 2013. október 3-án 24 óráig kell postára adni.
A pályázat célja:
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események,  különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban  megrendezendő helyi és területi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
„A” kategória: helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek sportolásra mozgósítani a lakosságot;
„B” kategória: A szabadidősporttal területi szinten foglalkozó sportszövetségek tevékenységének támogatása.
A pályázók köre:
„A” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a].
„B” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő területi hatókörű sportszövetségek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 19. §-a].
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Támogatás igényelhető:
„A” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő:
a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események megrendezésének;
a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek;
a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
 „B” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmód népszerűsítését szolgáló tevékenységekre, és rendezvényekre, amelyek,
összefogják a szabadidősport terén a megyében, megyei jogú városban működő formális és informális sportszervezetek, közösségek tevékenységét;
inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket képesek a rendszeres szabadidő-sportolásra mozgósítani;
a megyei szintű szabadidősport szövetségi feladatok megvalósításának feltételéül szolgálnak;
új elemeket tartalmazó éves programot nyújtanak a szabadidősport terén az adott megyére, megyei jogú városra kiterjedően;
helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik;
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás.
Igényelhető támogatás formája és mértéke:
Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás 50 %-a biztosítható és beszámítható térítésmentes hozzájárulás (önköltségszámításon alapuló önkéntes munka, nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.
A kategória: A támogatás utófinanszírozásos, előleg nélküli.
B kategória: A támogatás utófinanszírozásos, a megvalósításhoz 50 % előleg igényelhető.
Pályázat benyújtása:
Egyszeri regisztrációs díj megfizetése szükséges: A pályázati díj 6.350,-Ft (5.000,-Ft+ÁFA), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Pályázatkezelő Szervezet 11706016-20828176-00000000 számú elkülönített banki alszámlájára. Az átutalás közleményében a pályázó szervezet adószámát és a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB-HSZE-13)!
A pályázatot postai úton kell benyújtani: Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A benyújtás után hiánypótlásra nincs lehetőség!

Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái:
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.
Pályázók köre:
 • Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
 • Országos hatókörű szakmai szervezetek.
Támogatás:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint. Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
A  projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése