2012. december 19., szerda

Kormányhatározat a 2014-2020-as tervezésről

Kormányhatározat rendelkezik a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról.

Az 1600/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat meghatározza azokat a célokat és alapelveket, amelyeket a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezése, illetve a kapcsolódó intézményrendszer kialakítása során érvényesíteni kell. Emellett felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett tárcák bevonásával koordinálja a 2014-2020 közötti EU-alapok felhasználásának tervezését, az EU-val kötendő partnerségi megállapodás és az operatív programok (OP-k) kidolgozását, azok szakmai tartalmának meghatározása érdekében bevonva az érintett minisztereket. 

A kormányhatározat a Magyar Közlöny 2012. évi 171. számában jelent meg, szövege a cikk alján, csatolt mellékletként elérhető.

2012. december 13., csütörtök

Ismét be lehet adni projekötleteket az MNVH-hoz1.

Sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos

szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó projektötletek 

   

Cél 

A szakmai kiadványok célja elméleti és gyakorlati tudás átadása révén a vidék értékeinek, kultúrájának, hagyományainak élővé tétele, a helyi közösségek, a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának, a vidéken élő társadalmi csoportok identitásának erősítése.

   

Audio és audiovizuális kiadványok: oktatófilm; ismeretterjesztő film; népszerűsítő film; tematikus műsor; tematikus sorozat; rádióműsor. A projektötletnek kész forgatókönyvet és referenciaanyagot kell tartalmaznia

   

Nyomtatott kiadványok: könyv; interaktív kiadvány; időszakos kiadvány; általános bemutatkozó anyag; magazin; prospektus. A projektötletnek a kiadvány pontos meghatározását, referenciaanyagot, illetve könyv és időszakos kiadvány esetében lektori véleményt vagy előzetes lektori véleményt kell tartalmaznia. 

 

2.

Sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos

ismeretátadás szervezésére vonatkozó projektötletek 

   

Cél 

A vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő, a vidékfejlesztéshez szorosan kapcsolódó, szervezett ismeretátadásra vonatkozó projektötletek (a továbbiakban: projektötlet) kiválasztása és finanszírozása.

 

Olyan, az alábbiakban felsorolt témájú országos, térségi, kistérségi, helyi hatókörű ismeretátadás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó projektötlet benyújtására van lehetőség, amely illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz.


Az ismeretátadás témái lehetnek

a mezőgazdasági termeléssel, illetve más termeléssel kapcsolatos ismeretátadások, különösen

-          a termékek helyi piacra juttatására,

-          a fenntartható állattartásra,

-          a hazai nemesítésű fajták alkalmazására,

-          a kertkultúrára,

-          az ökogazdálkodásra vonatkozóak, illetve az integrált vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadások, különösen

-          a vidéki turizmusra,

-          a táji értékek és a kulturális hagyományok megőrzésére,

-          a helyi és térségi közösségépítésre,

-          sok szereplő bevonásával folyó falu- és vidéktervezésre.


   

A projektötletnek olyan szakmai ismeretátadás megszervezésére, programok lebonyolítására kell irányulnia, amelyek során módszertanilag koordinált szakmai munka, tudásátadás folyik, amely biztosítja a kiemelt vidékfejlesztési programok támogatását, tudományos kutatások eredményeinek bemutatását, vagy alkalmas szakszerű tapasztalatok átadására, bevált, jó gyakorlatok megosztására. Előnyben részesülnek a helyi identitást erősítő, illetve a gyakorlati tudás átadására irányuló projektötletek.

 

3.

Sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok, szakmai anyagok készítésére vonatkozó projektötletek

 

Cél 

A vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő, - a vidékfejlesztéshez  szorosan kapcsolódó-, módszertani és gyakorlati tanulmányok, szakmai anyagok készítésére vonatkozó projektötletek (a továbbiakban: projektötlet) kiválasztása és finanszírozása.

  

Olyan, az alábbiakban felsorolt témájú tanulmány, szakmai anyag elkészítésére vonatkozó projektötlet benyújtására van lehetőség, amely illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz.

   

A tanulmányok, szakmai anyagok témái lehetnek, különösen:

-          a környezetbarát mezőgazdaság és a tájhasználat-változással kapcsolatos problémák feltárása,

-          különböző mezőgazdasági termelői technológiák fejlesztése,

-          élelmiszerek feldolgozása és értékesítése,

-          a hagyományos, fenntartható állattartás és az ökogazdálkodás fejlesztése,

-          a helyi-, vidéki közösségek és/vagy vidékfejlesztési szervezetek igényére épülő kutatások végzése,

-          tanulmányterv jellegű dokumentumok készítése,

-          a kulturális értékek és örökség védelmét célzó tervek, programok megalapozó tanulmányai.

 

A projektötletnek olyan szakmai ismeretátadásra alkalmas, hagyományokon alapuló, korszerű elméleti és gyakorlati vidékfejlesztési tanulmányok, szakmai anyagok elkészítésére kell irányulnia, melyeknek segítségével megvalósítható a kiemelt vidékfejlesztési programok szakmai támogatása.

 

 

Beadási határidő mindhárom kiírás esetén 

2012. december 31.

   

A projektötlet megvalósítására kizárólag a jelen felhívásban meghatározott benyújtási határidő utolsó napját követő harmadik, negyedik, illetve ötödik hónapban van lehetőség. (2013. március 1. – 2013.május 31.)

   

Forrás mindhárom kiírás esetén 

Egy projektötlet megvalósításával kapcsolatban jelen felhívás kiírója legfeljebb bruttó 2.500.000 Ft, azaz bruttó kétmillió-ötszázezer forint összeget térít meg.

 

2012. december 12., szerda

Pályázat a családbarát közgondolkodásértCsaládbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése
CSP-KÖZG-12A forrás összege: 60.000.000 forint
Beadási határidő: 2013. január 07.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: maximum 800.000 forint

A pályázat célja
A komponens
- a 12-26 éves korosztályba tartozó fiataloknak, ezen belül, külön-külön lányoknak és fiúknak szóló képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a lányok és fiúk felkészítése a társas kapcsolatokra, párválasztásra, házasságra, családi életre, és amelyek a nők és férfiak közötti harmonikus együttműködést erősítik
- szülővé válást segítő, szülőtámogató – ezen belül kiemelten az egyszülős és fogyatékos gyermeket nevelő szülőket segítő - és házasság erősítő programokat, képzéseket, tréningeket, klubokat, szolgáltatásokat
- családi egészségfejlesztő programokat, a családok közös mozgásának elősegítését, valamint az egészséges életmódra nevelésben az iskolák és a családok együttműködését erősítő programokat, rendezvényeket
- közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi együttléte és összefogása, a nemzedékek közötti együttműködés ösztönzése, családokat támogató társadalmi környezet kialakítása, közösségi háló megerősítése és helyi szövetségek létrehozása a családokért.
B komponens:
- nők és férfiak társadalmi egyenlőségének és harmonikus együttműködésének elősegítését szolgáló programokat, képzéseket, rendezvényeket
- a nők közéleti, társadalmi szerepvállalását és/vagy a gazdasági életben, vállalkozásban való részvételét elősegítő programokat, képzéseket és rendezvényeket
- az egyedülálló idős nőket támogató és elmagányosodásuk csökkentését szolgáló programokat
- fogyatékossággal élő nőket (ezen belül kiemelten az anyákat) támogató programokat

Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be
pályázatot:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
- egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet)
- médiatartalom-szolgáltatók, sajtótermék kiadók, internetes tartalomszolgáltatók

2012. december 10., hétfő

Pályázatok - 50. hét

Üdv, mindenkinek! 


Aktuálisan a következő pályázatok adhatók be a közeljövőben.
 
- Ma és holnap éjfélkor van a NEA működési pályázatainak beadási határideje!!!
A Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évre vonatkozó – 2012. november 10-én közzétett – egységes működési pályázatának beadási határideje 2012. december 10. azon civil szervezetek esetében, amelyek
- a Nemzeti összetartozás kollégiumhoz,
- a Társadalmi felelősségvállalás kollégiumhoz, vagy
- a Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumhoz
kívánják benyújtani pályázatukat (alapcél szerinti tevékenységi besorolás alapján).

2012. december 11-ig nyújthatják be a civil szervezetek
- a Közösségi környezet kollégiumhoz, vagy
- az Új nemzedék jövőjéért kollégiumhoz tartozó pályázataikat.

EPER >>>          PÁR NAP ÉS LEJÁR!  

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális-, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkársága pályázatot hirdetett „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témakörben január 07-ig. Hamarosan a mi weboldalunkon is lesz egy összefoglaló, addig itt nézhettek utána >>.          ÚJ!

- Január 10-ig kell beadni a A nemzetiségi civil szervezetek 2013. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-13 és a A nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok 2013. évi költségvetési támogatása / NEMZ-KUL-13 kiírásokra a pályázatokat. Szintén EPER-ben. EPER >>>           ÚJ!

- December 16-ig még be lehet adni a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására pályázatot. Ha ismertek ilyen foglalkoztatót, esetleg figyelmeztethetitek, hogy közeleg a határidő. PÁLYÁZAT ITT >>>          ÚJ!

- Továbbra nyitva van 2013. január 31-ig a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelésifeladatok ellátásában.
 
- November 2-től a keret kimerüléséig a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.
 
- Szeptember 10-től szintén a keret kimerüléséig a Munkaerő-piaciszolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése.
 

Az alábbi pályázatokat még nem fogadják be, de a kiírások elérhetőek.
 
- Január 02-től a középfokú oktatási intézményeknek lesz lehetőségük pályázni az a Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP) című kiírásban.          ÚJ!
 
- Január 14-től az IKSZT-k szerepének erősítésére lehet forrásokat pályázni. 
 
- Vikingeknek március 1-től bölcsőde felújítás.
 
- Ha az eddigi évek gyakorlatát nézzük, akkor várhatóan február 1-től lehet beadni nemzetközi ifjúsági, önkéntes, vagy felnőttképzéses (élethosszig tartó tanulás) pályázatokat a Mobilitáshoz és a Tempus Közalapítványhoz
2012. december 5., szerda

Pályázati lehetőség középfokú oktatási intézmények és fenntartóik számára


TÁMOP- 3.3.10.A-12                                                     TÁMOP- 3.3.10.B-12
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása
Pályázat célja
A pályázat célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése. Ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel – például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal – való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására.
A konstrukció keretében végzett tevékenységekkel cél a bevont tanulók:
  • alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása;
  •    középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erősítése;
  •   felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése;
  • felsőfokú oktatásban való részvételének segítése;
  •  tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.
Pályázók köre
Nevelési-oktatási intézmények, illetve fenntartóik:
a) szakiskola;
b) gimnázium, szakközépiskola
c) diákotthon és kollégium, valamint
d) a Kt. 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
b. egységes iskola vagy összetett iskola,
c. közös igazgatású köznevelési intézmény,
Konzorciumok nem pályázhatnak.

Beadási határidő
A pályázatok benyújtása 2013. február 22-től 2013. március 22-ig lehetséges.
KÖNNYÍTETT ELBÍRÁLÁSÚ PÁLYÁZAT!

Területi korlátozás
TÁMOP- 3.3.10.A-12: Nem pályázhatnak olyan szervezetek, intézmények melyek székhelye HH vagy LHH kistérségben található.
TÁMOP- 3.3.10.B-12: A projektet hátrányos helyzetű kistérségben kell megvalósítani.
Támogatás összege
Min. 20.000.000 Max 50.000.000 Ft a következők szerint:
Programba bevont tanulók számától függően:
·          20-35 tanuló között legfeljebb 30 millió forint
·          36-45 tanuló között legfeljebb 40 millió forint
·          46 tanuló felett legfeljebb 50 millió forint
ERFA keret: A megpályázott összeg 6%-a fordítható eszközbezserzésre

Megvalósítási időszak: min 12- max. 24 hónap, legkésőbb 2015. június 30.
Célcsoport
A pályázat célcsoportjába azok a középfokú közoktatási intézmény 9-13. évfolyamába járó tanulók tartoznak, akik(et)
1. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 14. pontjában foglaltak szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek vagy,
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti, gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formáiban élnek vagy
3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője védelembe vett.
E csoportokon belül is kiemelt figyelemmel a roma származású tanulókra (önkéntes nyilatkozat alapján).

Támogatható tevékenységek köre
1.       Előkészítés, szükségletfelmérés
2.       Befogadó iskolai környezet kialakítása:
a.       differenciált pedagógiai módszerek bevezetése
b.      pedagógiai program átdolgozása
c.       kapacitásfejlesztés (fejlesztőpedagógusok, pedagógiai asszisztensek, mentorok, tutorok felvétele)
d.      Képzéseken való részvétel
e.      Kapcsolatépítés, együttműködés (felsőoktatási intézményekkel is)
3.       Tanulmányi eredmény javítását célzó tevékenységek
a.       mentorálás (kötelező)
b.      Bemeneti- és kimeneti mérések
c.       készségfejlesztés
d.      eszközbeszerzés
4.       Igazolatlan hiányzások csökkentését szolgáló családlátogatások
5.       Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, rendezvények

Fenntartási kötelezettség
A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja.


Indikátorok
·          Bevont tanulók száma min. 20 fő
·          Együttműködő partnerek száma min 3 db
·          Tanulmányi eredmények javulása a bevont tanulók min. 80 %-ánál
·          Évfolyamismétlés nélküli továbbhaladás a bevont tanulók min 80 %-ánál
·          Bevont tanulók 95 %-ánál az igazolt és igazolatlan hiányzás egy tanév alatt nem haladja meg a 250 órát
·          A 11-12-13 osztályos bevont tanulók 40%-a végzettséget, képzettséget szerez
·          A 11.12.13 osztályos bevont tanulók 40 %-a jelentkezik felsőoktatási intézménybe
·          Közösségépítő programok száma: 20 alaklom