2013. június 27., csütörtök

Számítógép Álom 2013 – számítógép pályázat családoknakSzámítógépet kapnak rászoruló családok!

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány


Beadási határidő: 2013. július 4.


Támogatás célja:

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány felzárkóztatást és esélyegyenlőséget biztosító támogatói programja révén 2013-ban is ötven rászoruló családban élő, 10-14 év közötti gyerek kap komplett (használt, de még használható) számítógépet. 


Pályázók köre:

A támogatásra jelentkezhet minden olyan 10-14 év közötti gyermek (tanára által), akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4-est eléri, otthonában nincs használható számítógép.


A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

szülõi / gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos helyzetről, mellékelni kell a gyermek 2013-ban keltezett félévi vagy év végi bizonyítványát. A pályázó gyermek osztályfőnökének feladata, hogy egységes szerkezetbe foglaltan a szülői nyilatkozatot és a gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola által hitelesített másolatát be küldje az alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő személy).


További feltételek:

A 2013-as “Számítógép Álom” programban idén is a félévi vagy az év végi bizonyítvánnyal lehet pályázni. Egy pályázathoz elég csak az egyik bizonyítvány másolatát elküldeni. Egy évben, egy diák csak egy alkalommal vehet részt az adományozó programban.
A támogatói program kapcsán minden hatályos információt (beleértve az eredményhirdetést, az egyéb keletkezett információkat is) a www.angyali.hu oldalán teszi közzé.
A program (a több tízszeres túljelentkezés végett) igyekszik a legrászorultabbakat számítógéphez segíteni.


Bővebb információk: 


2013. június 24., hétfő

Pályázati Hírlevél 26. hét


Pályázati Hírlevél-26. hét

Ezen a héten újabb pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
 • Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése
 • Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
 • MACIKA Ösztöndíj program- Esélyteremtő iskolai ösztöndíjak
 • Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
 • Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
 • Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
 • “Európa az én Régiómban” fotópályázat
 • Barvalipe Roma Pride Summer School

A korábban megjelent pályázatok kapcsán pedig ismételten szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
 • Ökumenikus Segélyszervezet: Tandem fejlesztési alap B komponens
 • Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására
 • Civil Licit pályázat
 • MOL beteg, fogyatékkal élő, vagy lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyermekek számára szervezett programok támogatása
 • Pályázat az idősebb nemzedék tapasztalatainak, történetének, értékeinek megőrzésére
 • Iskolák és iskola fenntartók részére megjelent a Tesvériskolai kapcsolatokat támogató uniós pályázati kiírás
 • Bölcsődék,    óvodák,    általános    és    középiskolák számára ajánljuk  az egészségmegörző, betegségmegelőző  mini-projektek támogatására kiírt pályázatot
 • Megjelent a TÁMOP-5.3.6-11/1-es komplex telep-programok nyertesei számára az infrastrukturális beruházások támogató kiírás
 • LEADER pályázatok: június 17-től beadhatóak
 • TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása pályázat esetében módosítások történetek a pályázati útmutatóban.
 • Pályázat elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítására
 • Pályázat közösségi funkciójú zöldterületek létesítésére


ÚJ!

1. EMMI: Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése

kódszám: CSP-KÖZG-13
Beadási határidő: 2013. július 20.
Igényelhető támogatás: 800.000.- Forint
Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos, saját forrás nem kötelező
Elbírálás: 2013. szeptember 15.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. és 2014. május 31. közé eső időszak


Támogatás célja:
Az A komponens támogatja a helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása. Kommunikációs programokat, melyek népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára, segítséget nyújtanak a gyermekneveléssel, párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatban különféle kommunikációs eszközökkel, programokkal
A B komponens támogatja a Helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek a nők és férfiak közösségen belüli harmonikus együttműködésén, valamint a közéleti, a gazdasági és a családi életben való kiegyensúlyozott, a feladatok egyenlő megosztásán alapuló szerepvállalást segítik elő. Kommunikációs programokat, melyek hozzájárulnak a nők és férfiak közötti harmonikus együttműködéshez. Képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a női és férfi szerepekkel, valamint a munka és a családi élet összehangolásának módjaival áll kapcsolatban.
ÚJ!


2. EMMI: Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása


kódszám: CSP-CSBM-13
Beadási határidő: 2013. augusztus 4.
Igényelhető támogatás: 1.500.000.- Forint
Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos
Elbírálás: 2013. szeptember 15.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. és 2014. május 15. közé eső időszak

Támogatás célja:
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
Támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához.

További információk itt.
ÚJ!
3. Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram Esélyteremtő ösztöndíjak

A 2005 óta működő Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése. A 2012/2013. tanévben csaknem 17 700 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló/hallgató, valamint 5521 mentor kapott támogatást (ösztöndíjat) az esélyteremtő alprogramok keretében.

A 2012/2013. tanévtől az esélyteremtő ösztöndíjak esetében – tekintettel a legrosszabb továbbtanulási esélyű gyermekek körében a roma, cigány származású gyermekek magas arányára, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött Keretmegállapodásra – valamennyi esélyteremtő alprogramba a támogatottak legalább 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni (az 50%-os korlát nem a pályázó intézményben tanulók, illetve pályázók számára vonatkozik, hanem a Támogató által támogatásban részesített tanulók számára).
A források lehetővé teszik, hogy a 2013/2014. tanévben legalább 4000 fő a programba újonnan belépő roma tanuló részesüljön támogatásban.

A kiírás két alprogram keretében pályázható:
1) Út a középiskolába alprogram
2) Út az érettségihez alprogram

1) Út a középiskolába alprogram:
Cél: a résztvevő tanulók felkészítése értességit adó középiskolában való továbbtanulásra
Pályázhatnak:
Tanulói pályázat: általános iskola 7-8. osztályos tanulói adhatják be a tanulói pályázatot.
A 2013/2014-es tanévre vonatkozóan az új belépő tanulók esetében csak az a tanuló nyújthat be pályázatot, akinek a 2012/2013-as tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et. (Az év végi bizonyítvány köznevelési intézmény által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni kell.)

Mentori pályázat: a program keretében lehetőség van mentori pályázat benyújtására is annak, aki:
 • a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2013. év őszi vagy 2014-év tavaszi félévben kezdi meg.
Támogatás: Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül:

tanulmányi átlag
tanulói ösztöndíj (Ft/hó)
3,00 alatt
5 000
3,01 - 3,50
6 000
3,51 - 4,20
8 000
4,21 - 5,00
14 000

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot elektronikus és postai úton is be kell nyújtani:
Elektronikus felületen a pályázat benyújtási határideje: 2013. július 30. 24:00 óra. 
A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2013. július 31. 24:00 óra

2) Út az érettségihez program
Cél: a résztvevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából. 

Tanulói pályázat: középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6. vagy 8. évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanuló diák. (Az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is.)
A 2013/2014. tanévben 13. évfolyamos tanuló abban az esetben jogosult az alprogram keretében pályázat benyújtására, amennyiben két tanítási nyelvű oktatás vagy nyelvi előkészítő képzés keretében végzi a 13. évfolyamot.

Mentori pályázat:
mentori pályázatot nyújthat be az a személy, aki
 • a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2013. év őszi vagy 2014-es tavaszi félévben kezdi meg.
Támogatás:
Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján havi ösztöndíjban részesül:

tanulmányi átlag
tanulói ösztöndíj (Ft/hó)
2,00 - 3,30
8 000
3,31 – 4,20
11 000
4,21 - 5,00
15 000

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot elektronikus és postai úton is be kell nyújtani:
Elektronikus felületen a pályázat benyújtási határideje: 2013. július 30. 24:00 óra.  
A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2013. július 31. 24:00 óra
  Bővebb információ és a kiírás valamennyi anyaga elérhető itt.

ÚJ!
4. Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása” tárgyában. 


A pályázat célja: 
Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok. 

Pályázók köre:
Magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát működtető intézmény.

Támogatás: Az elnyerhető támogatás összege minimum 50.000 Ft, maximum 300.000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

A kiírás elérhető itt.


ÚJ!
5. Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása” tárgyában.

A pályázat célja, kategóriái
:

A kollégiumok tehetséggondozó és értelmiség formáló szerepének támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:
 • öntevékeny szakcsoportok kialakítása, működése,
 • helyi konferenciák megvalósítása,
 • kollégiumi közösségépítő és műveltségi jellegű rendezvények szervezése,
 • önnevelő közösségi megmozdulások,
 • kollégiumi hagyományok ápolása,
 • tehetséggondozást célzó rendszeres szakmai programok megszervezése, lebonyolítása,
 • kapcsolatok kiépítése határon túli magyar kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása.
Pályázók köre:
 • magyarországi köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
 • határon túli magyar tannyelvű köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
Támogatás: 
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft,  maximum 300.000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra
  A kiírás elérhető itt.


ÚJ!

6. Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában. 

A pályázat célja, kategóriái:
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása. 

Pályázók köre:
 • Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
 • Országos hatókörű szakmai szervezetek.
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint.
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
A  projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra
  A kiírás elérhető itt.ÚJ!
7. “Európa az én Régiómban” fotópályázat 

Az Európai Bizottság fotópályázatot hirdetett meg “Európa az én Régiómban” címmel, melyre 2013. augusztus 23-ig lehet pályázni. A nyertesek 1000 eurót nyer digitális fotózási eszközökre és egy kétszemélyes utazást nyerhetnek Brüsszelbe 2013 októberben. 

A pályázat célja:  Az Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatása fotódokumentációval. 

A pályázók köre: EU tagállamok 18 évnél idősebb állampolgárai 

A pályázat részletei: maximum 3 fotó küldhető be. A projektről olyan fényképet kell készíteni amelyen szerepel a megvalósított projekt uniós regionális finanszírozásának valamilyen jellemzője is (pl. EU-s zászlót és a finanszírozási információt mutató óriásplakát, jelzőtábla, plakett stb.). 

Pályázatok beadási határideje: 2013. augusztus 23.

További információk itt.


ÚJ!

8. Barvalipe Roma Pride Summer School

Határidő: 2013. Június 25.
Az Open Society Foundations (OSI)-n keresztül a Barvalipe Roma Pride Summer School szervez egy „Barvalipe Roma Büszkeség Nyári Iskolát” (Barvalipe Roma Pride Summer School).
Időpont: Montenegró 2013. augusztus 15-26.
Ösztönözni kívánják a fiatalokat, politikai vezetőket és a civil aktivisták arra, hogy támogassák közösségüket. Roma tanárok és civil vezetők segítenek a résztvevőknek identitásuk felfedezésében.
A jelentkezés korhatáros. Motivációs levél és interjú alapján adják a lehetőséget.


9. Ökumenikus Segélyszervezet: Tandem fejlesztési alap B komponens

Az Ökumenikus Segélyszervezet “TANDEM Fejlesztési Alap” néven 2012- ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza  nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi  szociális szektort.  
Jelen (második) kiírás „B” komponensében körülbelül 10 pályázat támogatására  lesz mód.

A pályázat célja:
A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi  reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása. A támogatás konkrét célkitűzése olyan civil és egyházi szervezetek támogatása, amelyek hátrányos  helyzetű társadalmi csoportok számára teremtik meg a lehetőséget, hogy önellátásuk,  önfenntartásuk erősödjön.
Pályázók köre:
Egyéb egyesület (KSH 529)
Egyéb alapítvány (KSH 569)
Egyház (KSH 551)
Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
Egyház önálló szervezete (KSH 553)
Belső egyházi jogi személy (KSH 555)
Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
Előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek családok átmeneti otthonaiban lakókkal valósítják meg a  pályázott tevékenységet.
Egyéb kikötések:
 • A pályázó szervezet székhelye Magyarországon van.
 • KHS 529 és KSH 569 esetén minimum 2 éve bejegyzett, és bejegyzése óta folyamatosan  aktívan működik. Az egyházi intézmények esetén az egyház minimum 20 éve bejegyzett.
 • Nincs köztartozása.
 • A pályázó be tud mutatni olyan korábbi és/vagy jelenleg futó programokat, szolgáltatásokat,  amelyek keretében családok komplex segítését valósították meg, és tartalmaztak családgondozási folyamatot (fél-egy éves aktív segítői tevékenység).

Pályázat célcsoportjai:
a) Családok átmeneti otthonaiban megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon szülők és  gyerekeik vonhatóak be, akik igazolhatóan az adott családok átmeneti otthonában laknak.
b) Egyéb, nem családok átmenti otthonában megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon  családok vonhatóak be, ahol a szülők nem rendelkeznek állandó bejelentett munkahellyel és vállalják  a programban való részvételt. Ezen családoknál a pályázó szervezetnek igazolnia kell a szülők  munkanélküliségének tényét, valamint azt, hogy a családdal az elmúlt 1 évben minimum fél éves  szociális munka valósult meg. A családok tekintetében további feltétel, hogy minimum egy 16 év  alatti kiskorú legyen a családban.

Támogatható tevékenységek:
B/1 Szociális gazdaság típusú programok előkészítő tevékenységei:
Ezen programelemben Támogató célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű családokkal  komplex segítő, fejlesztő munkát végző szervezetek munkáját, annak érdekében, hogy felmérjék, milyen lehetőségeik vannak szociális gazdaság típusú programok lebonyolítására, azoknak fenntarthatóvá tételére. További cél olyan speciális programok támogatása, amelyek  felkészítik a családokat arra, hogy jelenlegi helyzetükből kikerülve képesek legyenek részt  venni szociális gazdaság típusú tevékenységekben.
B/2 Egyéb elhelyezkedést, foglalkoztatást elősegítő programok működtetése:
Támogató ezen programelemben elsősorban olyan projektek beindítását támogatja, melyek keretében a hátrányos helyzetű családokkal komplex segítő, fejlesztő munkát végző  szervezetek a szülők munkába állását, munkavállalását segítik elő úgy, hogy összekapcsolják a  szociális szektort, szociális szolgáltatásaikat, programjaikat a munkavállalókkal.
Projektidőszak:
A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 6 hónap áll rendelkezésére.
Igényelhető támogatás összege, mértéke:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: maximum 3,5 millió forint. A támogatás mértéke 100 %.  
A program kezdetekor a pályázó a támogatás 75 %-át kapja meg, a program zárásakor utalják át a fennmaradó 25 %-ot.
Benyújtási határidő: 2013. július 19.10. Megjelent az EMMI roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázata

kódszám: ROM-RKT-13
A pályázat célja:
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:
 • a cigány nyelv ápolása és fejlesztése;
 • a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
 • a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
 • a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.
A pályázat két komponensből A/B áll, egy szervezet csak egy komponensre nyújthat be pályázatot:
A komponens: A roma képzőművészet és irodalom támogatása
B komponens: Kulturális események támogatása
Pályázók köre:
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
 • cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
 • helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
 • települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
 • közművelődési, kulturális intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat –, vagy ezek fenntartói; vagy
 • f) könyvtárak, illetve fenntartóik.
Abban az esetben, ha a pályázó maga nem roma nemzetiségi önkormányzat, a megvalósítás során köteles együttműködési megállapodást kötni roma nemzetiségi önkormányzattal, vagy helyi szinten legalább olyan roma kulturális szervezettel, melynek alapító/létesítő okiratában szerepel a kultúra és/vagy hagyományápolás. Ezen megállapodást mellékelnie kell a pályázati anyagához.
A “B” komponens esetében konzorciumban is lehet pályázni:
 • partnerek száma min. 2 max. 4.
 • partnereknek is meg kell felelniük a fenti feltételeknek
A támogatás összege és mértéke:
A komponens: legalább 250.000 Ft és legfeljebb 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, az alábbi részletezésben:
 • 3 alkalom esetén maximum 250.000 Ft,
 • 4-6 alkalom esetén maximum 400.000 Ft,
 • 7-10 alkalom esetén maximum 700.000 Ft.
B komponens: pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A támogatás összege települési szintű rendezvények esetén maximum 500.000 Ft, kistérségi szinten 600.000 Ft, megyei szinten pedig 700.000 Ft.
A támogatás mindkét komponens esetében vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a. A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.
Támogatható tevékenységek és költségek:
A” komponens keretében támogatható tevékenységek:
 • időszaki kiállítások
 • irodalmi estek
 • felolvasások
 • filmbemutatók
 • színházi- és táncelőadások
 • felsorolt eseményekhez kapcsolódhatnak a program tematikáját követő gyermekprogramok, műhelyek
A” komponens keretében támogatható költségek:
 • programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíjai
 • programban részt vevő előadók, művészek útiköltség térítése, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban,
 • tolmácsolás költsége
 • vendéglátás, a teljes költségvetés 20%-áig
 • a gyerekprogramokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek
 • világosítás, hangosítás, színpadtechnika költségei
 • reklám és PR költség a költségvetés 10%-ig (beleértve a kötelező arculati elemeket)
„B” komponens keretében támogatható tevékenységek:
 • kulturális események
 • fesztiválok
 • roma napok
„B” komponens keretében támogatható költségek:
 • rendezvényszervezés költségei
 • programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíjai
 • programban részt vevő előadók, művészek útiköltség térítése, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban
 • gyerekprogramokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek
 • pavilonok, sátrak, standok, színpad és az ehhez kapcsolódó technika bérlésének költségei
 • világosítás hangosítás, színpadtechnika költségei
 • egyéb közvetlenül kapcsoló költségek (étkezés költsége maximum a költségvetés 20 %-ig)
 • reklám költség a költségvetés 10%-ig (beleértve a kötelező arculati elemeket)
A pályázatok beadási határideje  

2013. július 18. 24:00 óra.
A pályázatot az EPER rendszeren keresztül, elektronikus úton kell benyújtani előzetes regisztrációval. A regisztrációs díj 2000 Ft.11. Civil Licit

A pályázat témája: Magyarországi civil szervezetek felelős vállalatok számára bemutathatnak, árverésre és megvételre bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjába illeszthető. Cél, hogy a civil szervezetek által az uniós forrásokból támogatott programokon keresztül elsajátított és felhalmozott tudásanyag, valamint a befektetett rengeteg munka ne vesszen el, hanem ezeket a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a vállalatok saját működésükbe átültessék.
Beadási határidő: 2013. július 9. 18 óra
Támogatás összege: minimum 50.000 Ft, maximum 450.000 Ft
Projektidőszak: Nincs korlátozva
Nyertes pályázatok száma: 10
A pályázati döntés várható ideje 2013. július vége.
Pályázni lehet (többek közt):
 • Befogadó munkahely programok: hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő programok
 • Munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése
 • Fogyatékos személyek integrációja
 • Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlősége
 • Mélyszegénység, éhezés megszűntetése12. Pályázati lehetőség krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyermekek számára rendezett rehebilitációs élmény programok támogatására:

Kíró: MOL Gyermekgyógyító Program keretében az  Új Európa Alapítvány
Cél: A MOL Gyermekgyógyító Program olyan nonprofit szervezeteket támogat, amelyek krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, vagy a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolhatógyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációjával foglalkoznak. A pályázat keretében a szervezetek élmény- és művészetterápiás programjaikhoz nyerhetnek támogatást.
A MOL Gyermekgyógyító Program a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokokat támogat.

A terápiás foglalkozások, táborok költségeire 2013-ban június 28-ig pályázhatnak a nonprofit szervezetek.13. Pályázat az idősebb nemzedék tapasztalatainak, történetének,értékeinek megőrzésére

Kiíró: NCSSZI
Cél: az idősebb nemzedék megtanult együtt élni azzal, hogy soha nem lehet olyan helyzet, hogy valami ne hiányozna, időskorára azonban „az öregedő embernek nem a hiányai, hanem a többlete fáj legjobban, de nem tudja senkinek odaadni”(Jókai Anna). A pályázat célja, hogy a sok esetben csupán az elbeszélők emlékei között élő történetek, események, hagyományok, szokások, morális értékek átörökítődjenek a következő nemzedékek számára. Akár az egyes emberek életútja, akár a különféle történelmi események személyes megélése, vagy a tartós házasságban élők közös sorsvállalása a személyesség adta hitelesség révén életszerű értékek áthagyományozását teszik lehetővé.
Pályázók köre: 60 év feletti természetes személyek. (Akik részt vettek a 2011-ben meghirdetett Életút pályázaton, illetve a 2012-es „Hogyan őriztük meg…” pályázaton, olyan művel pályázhatnak, amelyet a korábbi pályázatokon nem nyújtottak be.)
Beadható pályázatok száma: Pályázónként egy pályázat.
A pályázat beadási módja: A megfelelően kitöltött adatlapot és a pályaművet elektronikus formában kell megküldeni az eletut@ncsszi.hu címre. A pályázat úgy is benyújtható, ha az idős személy és segítője közösen valósítja meg. Ebben az esetben interjú formájában is elfogadunk pályaművet.
Formátum: Elektronikusan, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz formátumban.
Terjedelem: Maximum 20 oldal A/4-es méretben.
Beadási határidő: 2013. július 04. 23:59.


14. Pályázat iskolák és fenntartóik számára:
A pályázat célja, hogy eltérő helyzetű gyermekeket oktató iskolák alakítsanak ki szoros együttműködést.
kódszám: TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1
cím: „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”
A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 8-tól 2013. augusztus 8-ig, a „B” komponens esetében 2013. augusztus 8.-tól 2013. szeptember 8-ig lehetséges.
A kiírás a tervezettől több lényeges pontban is eltér, azoknak, akik már korábban foglalkoztak a tervezettel, érdemes odafigyelni a következőkre:
- csökkent a pályázatok támogatására szánt keretösszeg, mintegy 279 millió forinttal kevesebb a teljes forrás
- bővült a pályázók köre: alapfokú művészeti iskolák is pályázhatnak
- a pályázatban résztvevő két iskolának eltérő településeken kell működniük
- csökkent az indikátorok száma, mindössze 3 teljesítendő mutató maradt
- változott a környezeti fenntarthatósági feltétel: önkéntes gondonokságot kell vállalni a működési területen a korábbi újrahasznosított papírhasználat helyett
A kiírás alapján frissített részletes összefoglaló itt olvasható.15. Pályázat egészségmegőrzést, betegségmegelőzést célzó mini projektek megvalósítására bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák számára. 

kíiró:  Generali a Biztonságért Alapítvány

cél: Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni    kívánnak    a    gyermekek    egészségmegőrzése    érdekében. 

A pályázók köre:  A    pályázatra    bölcsődék,    óvodák,    általános    és    középiskolák    (valamint    tanintézményeik)    nyújthatják    be    pályázataikat. 

A pályázat témája:  Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben.

Pályázási feltételek: Minden intézmény 1 db, maximum 3 oldal terjedelmű, írásban leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell magába foglalnia:
 • pontosan kitöltött pályázati adatlap,
 • a pályázott pénzösszeg felhasználási terve,
 • az intézmény eddigi tevékenysége során, hogyan segítette elő a gyerekek egészséges életmódra nevelését,
 • pontos költségkalkuláció,
 • a pályázó intézmény vezetőjének neve, az  intézmény neve, címe.


Nyeremények 
A pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden nyertes 150 000 Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására.

A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 16. 

A pályázatok elbírálási határideje: 2013.  október  21. 

A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31.

A kiírás letölthető innen.

Itt találjátok a jelentkezési lapot.16. Rendészeti pályára irányító tábor roma származású fiatalok részére


A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez azoknak a roma származású fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.
A tábor időtartama: 2013. július 21-26.


Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola


A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekről.
 


A tábor a résztvevők számára térítésmentes.

Jelentkezési határidő:  
 2013. június 30.


A kiírásról részletesebben itt olvashattok.

Bővebb összefoglalás itt olvasható.


17.Pályázat a Komplex telep-program TÁMOP-5.3.6-11/1-es kiírás nyertes projektjei számára
Kódszám: TIOP 3.2.3.A-13/1
cím: Lakhatási beruházások támogatása
Lakhatási beruházások támogatása a TÁMOP-5.3.6-11/1-es kíirás nyertes projektjeinek: A komplex telepes pályázatok első fordulójában nyertes projektgazdáinak készített egy kiírást az irányító hatóság a lakhatási problémák megoldására. A várhatóan 8-10 nyertes pályázó projektenként maximum 200 millió forintot fordíthat a lakókörnyezettel kapcsolatos rehabilitációra.  

Benyújtási határidő: 2013. szeptember 1-és 30. között.

Részletes összefoglaló olvasható itt.

Kiírás elérhető itt.

18. LEADER Program pályázatai


Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete: a 2013-as LEADER támogatások feltételeiről.


Két fő célre vehető igénybe támogatás:
1) közösségi célú fejlesztésre
2) vállalkozási célú fejlesztésre


A pályázható támogatás összege 200.000-50.000.000 Ft.ig terjed.
Kik pályázhatnak?A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.
1) Közösségi célú fejlesztések esetén: A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő: a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja, b) nonprofit szervezet, c) egyház A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
2) Vállalkozási célú fejlesztések esetén:A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás
b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági ősteremelő
A támogatás mérétke: - Ha a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 65 %-a - Ha a fejlesztés nem hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 60 %-a A támogatás mindkét esetben de minimis támogatásnak minősül! A projekt adatlap formanyomtatvány és a projektjavaslat benyújtásához szükséges egyéb mellékletek végleges változatban az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport honlapján találhatóak meg
A pályázatokat elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 8.00-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18.00 óráig. 

Bővebb információ itt olvasható.

A rendelet elérhető a Magyar Közlöny 2013. évi 79. számában.

19. Változás


A TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása pályázat esetében módosítások történetek a pályázati útmutatóban. 


A pályázat beadási határideje: 2013. szeptember 30.

 Bővebb információ itt található.

A módosítások elérhetőek itt.A kiírás elérhető letölthető innen.
 

20. Pályázat elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítására 

Kódszám: TÁMOP-5.3.11-13/2 konvergencia régiók számára
TÁMOP-5.3.11-13/1 közép-magyarországi régió számára


Cím: Elnéptelenedő települések romló társadalmi.gazdasági folyamatainak megfordításaA pályázat célja a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordítása, az életminőség javítása a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő önkéntes akciók sorozatának megvalósításával. Kísérleti programról van szó, csak néhány pályázatot támogat a közreműködő szervezet.  

A pályázatok beadására 2013.június 1-től 2013. július 31-ig van lehetőség. 

Részletes összefoglaló olvasható itt.

A kiírások elérhetőek itt.21. Pályázat közösségi funkciójú zöld területek létesítésére (Ökotárs Alapítvány).

Cél: Közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációja. Zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére.
Két fordulós a pályázat. Támogatás kérhető (majd 2. fordulóban): fák, cserjék, fűszernövények, fűmag, alapanyagok köztéri elemek készítéséhez, festék, kerékpártároló, hulladékgyűjtő, stb.
1 forduló határideje: 2013. július 15. (17:00)
A kiírás itt érhető el: