2012. november 30., péntek

Meghosszabbított benyújtási határidő - TÁMOP-3.2.13-12/1

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű, „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázat benyújtási határideje 2013. január 31-ig meghosszabbításra kerül. 

http://www.nfu.hu/meghosszabbitott_benyujtasi_hatarido_a_kulturalis_intezmenyek_szolgaltatasfejleszteset_tamogato_kiirasnal

2012. november 28., szerda

Északi viking barátaim figyelem! Bölcsődék felújítása, fejlesztése és építése!Nem ragoznám, lesz idő beszélni róla. Ahol tudtok lepukkant bölcsit, el lehet hinteni, hogy lesz pályázat felújításra, építésre... Vegyük majd számba, hogy mennyi bölcsőde van a mi három kistérségünkben, milyen állapotban vannak, és milyen kapcsolatban vagyunk velük...
Még nem olvastam a kiírást, de ha van ötletetek akkor ráállok.
Annyit hozzátennék, hogy ez nem a három éjszakás pályázati kategória a sok ERFA miatt. Műszaki tervdokumentáció, ÉNGY szerint lebontott költségvetés, előzetes engedélyek kellenek majd hozzá. Jelezzetek időben légyszíves!
(Igen, csak északon lehet pályázni.)

 ÉMOP-4.2.1/B-12
Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés


Forrás összege:
1. részcél: 1 000 000 000 forint; 5-10 pályázat
2. részcél: 1 100 000 000 forint; 7-10 pályázat
Beadási határidő: 2013.03.01. - 2013.04.30.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 20 000 000 – 350 000 000
Területileg: Észak-Magyarországi Régió

Támogatás célja:
A Felhívás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások közül a közfeladatot ellátó bölcsődei ellátás elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek eredményeként a fejlesztéssel érintett bölcsődei ellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak!

1. részcél: Kapacitásbővítést1 megvalósító fejlesztések: Meglévő, vagy újonnan létesített, közfeladatot ellátó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények kapacitásbővítése és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése: meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, indokolt esetben új épület építése. A kapacitásbővítésre vonatkozó előírások projektszinten értelmezendőek, azzal, hogy a fejlesztés eredményeképpen intézményi szinten minimum 1 csoportszobával való bővítés elvárt.
2. részcél: Kapacitásbővítés nélküli fejlesztések: Meglévő, közfeladatot ellátó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények

Pályázók köre:
Valamennyi komponensre az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. Helyi önkormányzatok (GFO 321),
2. Helyi és országos kisebbségi önkormányzatok és ezek társulásaik (GFO 351; 353, 371, 372), és
3. Helyi önkormányzati társulási formák közül az alábbiak (GFO 951, 321, 327)
4. Az alábbi jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek 2010. január 1. előtt jöttek létre:
- Egyesület (GFO 52),
- Egyház (GFO 55),
- Alapítvány (GFO 56),
- Közhasznú non-profit gazdasági társaság (GFO 57),
- Non-profit gazdasági társaság (GFO 57),
- Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (GFO 59).

Támogatható tevékenységek:
1. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények és telephelyeinek infrastrukturális fejlesztése 1. -2 részcél esetében, közös szabályok:
1. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése.
2. Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása) az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben.
3. Új építés, ha a pályázó nem rendelkezik az adott intézmény működtetéséhez szükséges épülettel, vagy ha rendelkezik ugyan a szükséges épülettel.

2012. november 26., hétfő

Akinek kalapácsa van, mindent szögnek néz - hogy jól induljon a hét

Egy nagyon izgalmas, ám munkánk szempontjából kevésbé hasznos pályázatot szeretnék megosztani veletek a hét első hétfőjén...

1.000 dollárért és az In The Red magazinban való publikálásért lehet harcba szállni a fényképezőgépeitekkel. 

A Homemade Dessert nevű weboldal ugyanis fotópályázati felhívást tett közé, amiben arra buzdítanak a szervezők, hogy mindenki eressze szélnek a képzeletét, és találja meg a környezetében található épületek, hidak, helyek és terek erotikus vonatkozásait.

Az egyfordulós pályázaton a zsűri által kiválasztott első helyezett és a közönségdíjas fotós nyereménye egyaránt 500 dollár, a képek az In The Red magazin 2013. évi áprilisi számában kapnak publicitást. Sajnos nehezíti a helyzetet a 25 dolláros nevezési díj, amiért egy pályázó csak egy képet küldhet be.

“Erotikus építészet” alatt a kiírók elsősorban nem az emberi testrészekre emlékeztető konstrukciókat értik, sokkal inkább a különféle terek, anyagok, ritmusok egyedi kombinációjából fakadó erotikus hangulatok képi megfogalmazását várják. Emberi alak a képen nem kizáró ok, de a kompozíció főszerepét az építészet kell, hogy játssza.

Az erotika és pornográfia közti keskeny mezsgyén való egyensúlyozásban a kiírók segítenek a pályázóknak: csak azokat a képeket fogadják el a pályázatra, amelyek nem lépik át azt a bizonyos határt. A visszautasított képek alkotói – kis kezelési költség levonása után – visszakapják a nevezési díjat.

:-)

http://homemadedessert.org/eroarchitecture-3#.ULK-C2fPaSp

! Ez egy kistérségeknek nem kiajánlható pályázat...

 

2012. november 21., szerda

Pályázat IKSZT-k helyi szerepének erősítésére

Január 14-től nyújthatnak be pályázatot IKSZT-k az alábbi pályázati kiírásra. Kistérségi társadalmasítás vagy játszás közben ha találkoztok olyan szereplőkkel, akik úgy érzik, hogy kimaradtak a GYEP-ből, vagy csak rá szeretnének erősíteni a GYEP-es programjaikra, akkor tudtok ajánlani egy jó kiírást, melynek keretében közösségfejlesztésre hívhatnak le forrást. (Persze csak ha van IKSZT a kistérségben...)Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 3.2.3.B-12/1 jelű „Építő közösségek” - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése” című pályázatok.

A konstrukció célja többfunkciós közművelődési intézmények (Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek, Agórák, Agóra Pólusok) szolgáltatási körének bővítése az intézmények helyi társadalomba történő beágyazódását, széleskörű használatát szolgáló programok, közművelődési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-fejlesztések támogatásával.

Támogatható aktivitások:
Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek számára (A komponens)
- Közművelődési és közösségi programok és tevékenységek szervezése
- Olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, és közösségfejlesztő könyvtári programok szervezése
- A munkatársak szakmai tevékenységekkel kapcsolatos akkreditált képzéseken való részvétele
Agóra, Agóra Pólus típusú intézmények számára (B komponens)
- Művészeti és hagyományápoló területen végzett ismeretterjesztés
- Környezeti nevelést szolgáló programok és tevékenységek megvalósítása;
- Tudományos ismeretterjesztés
- Kreatív iparhoz kapcsolódó tevékenységek

A megpályázható támogatás összege:
A) komponens esetében: 3-5 millió Ft
B) komponens esetében: 5-30 millió Ft

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000.000 Ft.

A pályázatok 2013. január 14-től 2013. február 18-ig nyújthatóak be.

A kiírás elérhető az alábbi linken:

2012. november 19., hétfő

Működési támogatás civil szervezteknek a NEA-tól

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évre vonatkozó működési pályázata, melynek célja, hogy hozzájáruljon a civil társadalom erősítéséhez és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítéséhez. 

A 2013. évre vonatkozó működési pályázatok beadására 2012. december 11-éig van lehetőség.
Egy-egy civil szervezet 250.000-4.000.000 Ft támogatásban részesülhet. 
További információ: http://civil.kormany.hu/

Pályázat az Autonómia Alapítványnál

Pályázat civil szervezetek és intézmények európai uniós, roma integrációt szolgáló forrásokhoz segítése céljából

Az pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma/cigány kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetei számára, hogy hozzásegítse azokat integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsősorban humán fejlesztési területen.

A pályázat célja

A pályázat célja roma integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz való hozzáférés elősegítése.

A pályázat célcsoportja

Pályázó szervezet lehet: települési önkormányzat, cigány/roma nemzetiségi kisebbségi önkormányzat, non-profit szervezet.

A pályázat részletei
A pályázati programunkban több egymásra épülő elemet tervezünk azért, hogy leküzdjük azokat a nehézségeket, amik megakadályozzák, hogy jelentősebb források jussanak el ezekre a településekre.

A programban egy hosszabb távú együttműködés keretében képzéseket, tanulmányutakat, kis helyi projektek támogatását, nagyobb léptékű projektek/pályázatok helyi előkészítését tervezzük.

A támogatás keretösszege: 8.000.000 Ft.
A várható nyertesek száma: 5-15 között.
A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő adomány.
A pályázatok megvalósításának várható kezdete 2013. április, befejezési időpontja 2013. december 31.

A program elemei:
 • Projekttervező képzés, amely során a résztvevők elsajátítják a problémák elemzését és megoldási ötletek kidolgozásának módszereit
 • Hazai tanulmányutak, melyek során a képzésen résztvevők számára már működő, roma integrációt célzó projekteket mutatunk be
 • Helyi kisprojektek támogatása – meghívásos pályázat a képzésen és tanulmányúton résztvevők számára
 • Nagyobb léptékű ötletek kidolgozásának segítése hazai és EU-s pályázati kiírásokra, a program által biztosított pályázati szakértők támogatásával
 • Külföldi vagy hazai tanulmányút nagyobb pályázatban gondolkodók számára

A pályázat benyújtásának határideje 2012. december 10.

 

Fiataloknak szóló pályázatok a Mobilitástól

A Fiatalok Lendületben Program 2013. évi támogatási kerete Magyarországon a következőképpen alakulhat alprogramonként:
1.1 Ifjúsági cserék - 944 811 €
1.2 Ifjúsági kezdeményezések - 354 401 €
1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek - 215 618 €
2 Európai Önkéntes Szolgálat - 1 488 954 €
3.1 Együttműködés szomszédos partnerországokkal - 306 205 €
4.3 TCP  - 267 387 €
4.3 Képzések és hálózatépítés - 218 771 €
5.1 Fiatalok és döntéshozók találkozói  - 226 118 €

Várható beadási határidők:
2013. február 1. / május 1. / október 1.  

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:

 • a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
 • a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban;
 • a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
 • hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
 • az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.
 

Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítéseMunkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése
TÁMOP-2.6.2-12/1
http://www.nfu.hu/doc/3579


Beadás: 2012. szeptember 10-től folyamatosan
Projekt intervalluma: max.12 hónap
Kérhető támogatás: min. 5 millió, max. 8 millió
Keretösszeg a konvergencia régiókban 1.600.000.000 forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 200-320 db

Pályázhatnak
Támogatásra azok a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó, a konvergencia régiókban működő nonprofit szervezetek pályázhatnak, melyek alapító okirata, társasági szerződése, alapszabálya munkaerő-piaci szolgáltatást tartalmaz.

Pályázat célja
A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban NFSZ) által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

Támogatható tevékenységek
(2-8 pontig kötelezően megvalósítandó!)
1. szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése
2. szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében
3. más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség
4. munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer bevezetése
5. a versenyszférával való együttműködés erősítése
6. tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
7. munkatársak készségfejlesztése, képzése
8. projektmenedzsment
9. tájékoztatás, nyilvánosság

Kötelező szereplők
-          Projektmenedzser heti minimum 10 óra.

Indikátorok
Készségfejlesztésben                          1 fő
részt vett
munkavállalók száma

Kidolgozott                                         1 db
szervezetfejlesztési
tervek száma

Munkaerő-piaci                                             1 db
szolgáltatásra irányuló
minőségirányítási
rendszer

Pályázatok a Tempus Közalapítványnál

I. TANULÁSI KAPCSOLATOK
A Tanulási kapcsolat projektek célja a felnőttoktatással foglalkozó szervezetek európai szakmai kapcsolatainak megalapozása nemzetközi projektmunkán keresztül. A Tanulási kapcsolat projektek a részt vevő partnerek közös érdeklődésére alapozott, folyamatorientált együttműködések, melyek lehetővé teszik a felnőtt tanulók aktív részvételét is.

Elnyerhető támogatás
Az elnyerhető támogatás mértéke a pályázó által vállalt mobilitási tevékenységek számától függ:

Minimum 4 mobilitás: 10 000 euró
Minimum 8 mobilitás: 13 000 euró
Minimum 12 mobilitás: 16 000 euró
Minimum 24 mobilitás (ebből minimum 16 felnőtt tanuló): 22 000 euró
Egy mobilitás egy személy egy utazását jelenti.

Pályázati feltételek 2013-ban:
 1. Egy projektben legalább három különböző országból származó partnernek kell lennie, amelyek közül legalább egy EU-tagállamból származik.
 2. Magyarországon minden Grundtvig tanulási kapcsolat támogatásra pályázó szervezetnek egyszerre csak egy futó projektje lehet.
 3. A felsőoktatási intézmények különböző karainak lehet egy időben futó projektjük, azonban egy felsőoktatási intézmény futó projektjeinek száma nem haladhatja meg a 3-at.
 4. Ha egy pályázó mégis több pályázatot ad be, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy melyiket vonja vissza. Amennyiben érvényes Grundtvig Tanulási kapcsolat támogatási szerződéssel rendelkező szervezet új pályázatot nyújt be, az automatikusan formai hibásnak minősül, kivéve, ha a pályázatot az éppen futó projekt lezárásának évében adják be.
A következő beadási határidő: 2013. február 21.

II. GRUNDTVIG MŰHELYEK
A Grundtvig műhelyek olyan nemzetközi kurzusok, melyek felnőttoktatással foglalkozó szakemberek továbbképzését teszik lehetővé. Az 5-10 napos műhelyek alkalmával 10-20 felnőttoktató a  felnőtt tanulók írás-, olvasás, valamint szövegértés készségeinek fejlesztése témáját dolgozza fel. 
A témán belül például a következőkre fókuszálhat a műhely:
 • gyakorlati tanítási készségek, technikák és módszertanok;
 • az oktatás tartalma és megvalósulásának módja;
 • felnőttek írás-, olvasás-tanításával foglalkozó intézmények / szervezetek irányítása;
 • felnőttek írás-, olvasás-tanításának rendszerszintű és szakpolitikával kapcsolatos szempontjai.
A pályázaton nyert támogatásból fedezhető költségek a következők:1. A szervezés költségei: 5 000 euró / műhely 
2. A külföldről érkező résztvevők nemzetközi utazási és magyarországi megélhetési költségei:
5 napra6 napra7 napra8 napra9 napra10 napra11 napra12 napra
700 euró / fő840 euró / fő980 euró / fő1 036 euró / fő1 092 euró / fő1 148 euró / fő1 204 euró/ fő1 260 euró / fő
 Utazási és megélhetési költségek maximum 20 külföldi résztvevőre igényelhetők. Az esetleges további résztvevők költségét más forrásból kell fedezni.
3. A résztvevők felkészítésének, felkészülésének költségei: maximum 200 euró / fő
 
A következő beadási határidő: 2013. február 21.

III. IDŐSKORÚ ÖNKÉNTES PROJEKTEK
A küldő és fogadó szervezetek együttműködésén alapuló projektek, melyek a nemzetközi önkéntességben rejlő tanulási lehetőségeket kínálják időskorú (50 év feletti) résztvevőknek.

A partnerek két év alatt 2-6 önkéntest küldhetnek egymáshoz 3-8 hetes időtartamra. Az időkorú önkéntesek olyan tevékenységet végeznek, ami a számukra tanulási lehetőséget, a fogadó szervezet (illetve a tágabb közösség) számára pedig nem anyagi természetű hasznot jelent. A partnerek a projekt során egy hosszabb távú, időskorú önkéntesek cseréjén alapuló együttműködés alapjait is lefektethetik.  
 
A támogatás a következő elemekből áll:
 1. A mobilitás (önkéntesként külföldön töltött időszak) megszervezésének költségei
 2. Nemzetközi utazás költségei
 3. Megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek)
 4. Önkéntes fogadásának költségei
 5. Speciális igények miatt felmerülő költségek 
Az igényelhető költségek magyarországi pályázók esetében a következőképpen alakulnak:

1. A mobilitás (önkéntesként külföldön töltött időszak) megszervezésének költségei, önkéntes küldésének költségei: 600 euró / kiküldött önkéntes (fix összeg, átalánytámogatás)
2. Nemzetközi utazás költségei: tényleges költség alapján igényelhető támogatás
3. Megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek): három hétre 1529 euró + minden további hétre hetenként 157 euró
4. Önkéntes fogadásának költségei: 390 euró / fogadott önkéntes (fix összeg, átalánytámogatás)
5. Speciális igények miatt felmerülő költségek: tényleges költség alapján igényelhető támogatás

Pályázati határidő: 2013. március 28.