2014. május 27., kedd

Pályázati Hírlevél 22. hét„Zöld Óvoda” pályázat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum pályázatot hirdet óvodák számára „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére. Tovább a pályázatra
Segítő diákok 2014 (OFI)
A pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat gyűjtenek össze és tesznek közzé, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be. A pályázaton diákok, pedagógusok és fenntartók is indulhatnak. 
Tovább a pályázatra

Széchenyi 2020Tájékoztatás az Új Széchenyi Terv arculati elemeinek használatáról
Az Új Széchenyi Terv kötelező arculati elemeinek használatára vonatkozóan 2014. május 20-tól új szabályok léptek életbe. Tovább a tájékoztatóraHazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása 
A kiírás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. 
A pályázat – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.
Ezen túlmenően a pályázat segítségével a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőségük nyílik nyelvtudásuk fejlesztésére, az idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére. 
TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 pályázati kiírás keretében a pályázó iskolák 10-17 millió forintos támogatásra pályázhatnak hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítására. 
Tovább a pályázatra

Hankook Tire Abroncsadományozás 2014
Hankook - driving emotionIsmét lehetőség van kifejezetten kisebb civil szervezetek számára új gumiabroncsokra pályázni. 
Tovább a pályázatraAz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírásai

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása 
Változás !!! Határidő: 2014. június 6.
A pályázat célja  óvodai fejlesztő programok, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítések megvalósításának támogatása. 38.000 Ft/gyermek támogatás igénylehető.
Tovább a pályázatra

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatra


Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai

Mozgasd be a világod! Civil műhelynap  Debrecenben
A műhelynap civil szervezetek, alulról jövő kezdeményezések képviselői számára ugyanúgy nyitott, mint bárkinek, aki aktív állampolgárként részt kíván venni a világunk alakításában. A műhelymunka során kistelepülési és városi közösségekben, fiatalok és idősek által egyaránt hasznosítható, akár fillérekből is elindítható kezdeményezéseket, újszerű módszereket kerülnek felvetésre és közös kidolgozásra. 
Tovább a meghívóra

Akciópályázat
Civil szervezetek pályázhatnak 1000-5000 euró támogatásra rövid kampányok, egyszeri akciók megvalósítására.
Tovább a pályázatra


Tanulmányi ösztöndíjprogramok 

MACIKA ÖsztöndíjakAz Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2014/2015. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram  Út a középiskolába és Út az érettségihez esélyteremtő alprogramjaiban való részvételre. Tovább a pályázatra

Roma származású középiskolás fiatalok segítése rendőri pályára
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2013/2014. tanévre. Tovább a pályázatra

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. 

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. 
Tovább a pályázatra

Pályázati felhívás „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére (2014)

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére (2014)

A pályázat beadása folyamatos. 
Az értékelés az év során két ütemben történik:
1. ütem 2014. április 30. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje)
2. ütem 2014. szeptember 05. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje)

A pályázat célja:
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenység orientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A pályázat tárgya: 
A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerése. 

A pályázók köre:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül. 

A „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím alkalmazható:
az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia; tagja lesz a Zöld Óvodák hálózatának, kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai fejlődését. 

A díjazottak oklevelet kapnak. 
Az oklevelet a környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki. 
A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Pályázatot benyújtani a  felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével, egy eredeti és egy másolati („Örökös Zöld Óvoda” címre pályázó intézményeknek egy eredeti) példányban postán, valamint a teljes pályázati dokumentációt elektronikus úton, a zoldovoda@mmgm.hu e-mail címre történő megküldésével lehet. 
ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2014/2015. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram  Út a középiskolába és Út az érettségihez esélyteremtő alprogramjaiban való részvételre. 

A pályázati kategória kódja: ÚTR-2014/2015 

Benyújtási határidő:

Út a középiskolába alprogram esetében: 2014. július 3. 24:00

Út az érettségihez alprogram esetében: 2014. július 31. 24:00 óra.

Pályázhatnak:
A köznevelési intézmény annak a tanulónak a pályázatát nyújtja be, aki megfelel a következő feltételeknek: 
A tanuló Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 
magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában: 
- halmozottan hátrányos helyzetű, 
- vagy nevelésbe vett 
- vagy családba fogadott, 
- vagy védelembe vett, 
- vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
- vagy utógondozói ellátásban részesül, 
- vagy utógondozott, 
- vagy hátrányos helyzetű 

és a 2014/2015-ös tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében az egyes alprogramonként eltérő, 1-2. számú mellékletekben meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul. 

Az Út a középiskolába alprogram esetében csak az a tanuló pályázhat új belépőként, akinek a 2013/2014-es tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,5-öt. 
 
Kizáró okok: 
A 2013/2014. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a 2014/2015. tanévre új pályázatot nem nyújthat be. 
 
A 2013/2014. tanévben ösztöndíjas és a 2014/2015. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új pályázatot nem nyújthat be. 
 
Az egyes esélyteremtő alprogramok keretében nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában; illetve aki az Út a szakmaválasztáshoz (TÁMOP 2.2.7.A-13/1.) programban ösztöndíjban részesül

Az ösztöndíj a 2014. szeptember 1-től a 2015. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás. 

Az ösztöndíjak összege:

Út a középiskolába program 
Tanulmányi átlag          Ösztöndíj Ft/hónap
3,00 alatt                              5.000 Ft
3,01-3,50                             6.000 Ft
3,51-4,20                             8.000 Ft
4,20-5,00                           14.000 Ft

Út az érettségihez program
Tanulmányi átlag          Ösztöndíj Ft/hónap
2,00-3,30                             8.000 Ft
3,31-4,20                           11.000 Ft
4,21-5,00                           15.000 Ft


A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, azonban a teljes támogatási összeg 100%-ának folyósítása a kedvezményezett kérelmére egy összegben, támogatási előleg formájában is történhet.


Pályázás módja:
1) A tanuló saját iskolájában jelezze a pályázási szándékát
2) Az iskola jelöljön ki egy, vagy több mentort a tanuló/tanulók számára. Egy mentor legfeljebb 5 tanulót mentorálhat. A mentor a program ideje alatt a tanulók számától és tanulmányi átlagától függetlenül havi nettó 7.000 Ft mentori díjban részesül.
3) A mentor és a tanuló/tanulók közös pályázatot nyújtanak be. 
4) Az iskola összegyűjti a pályázatokat és egy összesített pályázatot nyújt be az illetékes tankerületi igazgató ellenjegyzésével. 
5) A pályázatot elektronikus úton az alábbi honlapon regisztrálva kell benyújtani a megadott határidőkig, majd postán szintén be kell nyújtani.

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
1. sz. melléklet Út a középiskolába speciális szabályok
2. sz. melléklet Út az érettségihez speciális szabályok


Tovább a pályázatra


A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411
Telefon: (1) 795-2908, (1) 795-2909
E-mail: utravalo-macika@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu

2014. május 19., hétfő

Pályázati Hírlevél 21. hétSegítő diákok 2014 (OFI)
A pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat gyűjtenek össze és tesznek közzé, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be. A pályázaton diákok, pedagógusok és fenntartók is indulhatnak. 
Tovább a pályázatra

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása 
A kiírás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. 
Széchenyi 2020A pályázat – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.
Ezen túlmenően a pályázat segítségével a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőségük nyílik nyelvtudásuk fejlesztésére, az idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére. 
TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 pályázati kiírás keretében a pályázó iskolák 10-17 millió forintos támogatásra pályázhatnak hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítására. 
Tovább a pályázatra

Hankook Tire Abroncsadományozás 2014
Hankook - driving emotionIsmét lehetőség van kifejezetten kisebb civil szervezetek számára új gumiabroncsokra pályázni. 
Tovább a pályázatra


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírásai

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása 
Változás !!! Határidő: 2014. június 6.
A pályázat célja  óvodai fejlesztő programok, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítések megvalósításának támogatása. 38.000 Ft/gyermek támogatás igénylehető.
Tovább a pályázatra

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatra


Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai

Mozgasd be a világod! Civil műhelynap Miskolcon és Debrecenben
A műhelynap civil szervezetek, alulról jövő kezdeményezések képviselői számára ugyanúgy nyitott, mint bárkinek, aki aktív állampolgárként részt kíván venni a világunk alakításában. A műhelymunka során kistelepülési és városi közösségekben, fiatalok és idősek által egyaránt hasznosítható, akár fillérekből is elindítható kezdeményezéseket, újszerű módszereket kerülnek felvetésre és közös kidolgozásra. 
Tovább a meghívóra

Akciópályázat
Civil szervezetek pályázhatnak 1000-5000 euró támogatásra rövid kampányok, egyszeri akciók megvalósítására.
Tovább a pályázatra

Tanulmányi ösztöndíjprogramok 

Új pályázati kiírás várható az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram keretében
Hamarosan meghirdetésre kerülnek az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramjainak új, 2014/2015-ös tanévre szóló kiírásai. A pályázati felhívások megjelenésének várható időpontja 2014. május második felében várható. Az alábbi közlemény a pályázat előkészítéséhez, a szükséges dokumentumok beszerzéséhez nyújt előzetes segítséget. Tovább a közleményre

A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

Roma származású középiskolás fiatalok segítése rendőri pályára
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2013/2014. tanévre. Tovább a pályázatra


Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. 

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. 
Tovább a pályázatra