2014. január 27., hétfő

Pályázati Hírlevél 5. hét
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben
Az Új Széchenyi Terv keretében pályázhatnak szociális-, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények/fenntartóik, továbbá  óvodák, bölcsődék  fenntartói  12 hónapos támogatott foglakoztatásra 3 hónapos tovább foglalkoztatási kötelezettséggel. Elsődleges célcsoportként a TKKI kiemelt projektjében kiképzett okj-s szakmával rendelkező roma nőket vagy (ha a TKKI a pályázónak nem tud közvetíteni senkit) másodlagos célcsoportként pedig 18-55 éves roma személyek foglalkoztatását lehet vállalni. A projektenként igényelhető támogatás összege min. 2 max. 20 millió Ft.
A roma emberek támogatott foglalkoztatását célzó pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet családbarát közgondolkodás népszerűsítését célzó programok (közösségi programok, kommunikációs programok, képzések) támogatására. Projektenként 400.000 Forint vissza nem térítendő előfinanszírozott támogatás igényelhető.
A családbarát közgondolkodás népszerűsítését célzó pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>


Norvég Civil Támogatási Alap közepes és kis projektek támogatása 2014
Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A pályázatra olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek. 
Pályázatot benyújtani közepes (20.000-70.000 euró) és kisprojekt (1500-20 000 euró) kategóriában lehet, a projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 euró.
A közepes és kis projektek támogatásáról bővebben itt olvashatsz>>>

Erzsébet program 2014
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pályázatot hirdetett meg, amelyekre január 2-ától lehet jelentkezni. Az Alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít. 
Az Erzsébet program pályázatairól bővebben itt olvashatsz>>>Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért
A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni. 
A ROMASTER ösztöndíjról bővebben itt olvashatsz>>>


Arany János Tanulói Program
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 
A gyermekrajz pályázatokról bővebben itt olvashatsz >>>
További futó pályázati kiírások:

Számítógép Álom 2014 - számítógép támogatás jó tanuló, hátrányos helyzetű gyerekeknek

2014-ben is számítógépet kapnak rászoruló családok - A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány felzárkóztatást és esélyegyenlőséget biztosító támogatói programja révén 2014-ben is ötven rászoruló családban élő, 10-14 év közötti gyerek kap komplett (használt, de még jó állapotú) számítógépet. A támogatásra jelentkezhet minden olyan 10-14 év közötti gyermek (tanára által), akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4-est eléri, otthonában nincs használható számítógép.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 
- meg kell adni olvashatóan a gyermekek és a szülő / gondviselő nevét, lakcímét, telefonját, egyéb elérhetőségét, 
- szülői / gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos helyzetről (nagycsaládosságról, árvaságról, létminimum alatt élésről, arról, hogy a családban nincs használható számítógép - néhány mondatban, kézzel írva), 
- a támogatásra pályázó gyermek néhány mondatban írja le, hogy milyen feladatok elvégzését tudná könnyedebbé tenni vagy miben tudna fejlődni egy számítógép segítségével, 
- mellékelni kell a gyermek 2014-es félévi vagy év végi bizonyítványának iskola által hitelesített másolatát.

A pályázó gyermek osztályfőnökének az a feladata, hogy egységes szerkezetbe foglaltan a szülői nyilatkozatot és a gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola által hitelesített másolatát be kell postán küldenie az alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő személy). Nincs adatlap, se formanyomtatvány.

A jelentkezések beküldési címe: 
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány
"Számítógép Álom 2014."
6701 Szeged, PF: 929.

A félévi vagy az év végi bizonyítvány beküldésével lehet is pályázni 
A 2014-es "Számítógép Álom" programban idén is a félévi vagy az év végi bizonyítvánnyal lehet pályázni. Egy pályázathoz elég csak az egyik bizonyítvány másolatát elküldeni. Egy évben, egy diák csak egy alkalommal vehet részt az adományozó programban. 

A támogatásban részesített gyermek gondviselője vállalja, hogy a komplett számítógépet az alapítvány székhelyén kipróbált állapotban veszi át. Az adományozott gépeket a támogatottak harmadik fél számára tovább nem adhatják. Visszaélés észlelése esetén az alapítvány a támogatottal szemben eljárást kezdeményez.

A támogatói programra a jelentkezési határidő: 
2014. július 4., péntek (a jelentkezési lap postára adásának legkésőbbi dátuma)Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése

Kiíró:  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
Kód: CSP-KÖZG-14
Beküldési határidő: 
2014. február 24. 23.59 óra

A pályázók köre
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
- egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet) - médiatartalom-szolgáltatók, sajtótermék kiadók, internetes tartalomszolgáltatók 
Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, vagy az A komponensre, vagy a B komponensre.A pályázat célja
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kívánja azon:
A komponens
1. helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi együttléte és összefogása, a generációk közötti együttműködés ösztönzése, a gyermeket vállaló és nevelő családokat támogató társadalmi környezet kialakítása, közösségi háló megerősítése a családok lakóhelyén;
2. kommunikációs programokat, melyek népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára, segítséget nyújtanak a gyermekneveléssel, párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatban különféle kommunikációs eszközökkel, programokkal (például: tematikus írások és cikksorozatok, egyedi műsorok, műsorblokkok, internetes tartalmak, felmérések, írott és elektronikus kiadványok, kiállítások, stb.);
3. képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a gyermeket vállaló és nevelő családok testi-lelki egészségfejlesztése, a fiatalok felkészítése a párválasztásra, házasságra, családi életre, társas kapcsolatokra, a szülők segítése a gyermeknevelésben, a szülők támogatása párkapcsolatuk fejlesztésében (például: házasságra felkészítő tanfolyam, családi életre nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktuskezelés, egészséges életmódra nevelés, szülőképzés, stb.),
B komponens:
1. helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek a nők és férfiak közösségen belüli harmonikus együttműködésén, valamint a közéleti, a gazdasági és a családi életben való kiegyensúlyozott, a feladatok egyenlő megosztásán alapuló szerepvállalást segítik elő
2. kommunikációs programokat, melyek hozzájárulnak a nők és férfiak közötti harmonikus együttműködéshez, társadalmi egyenlőségük megteremtéséhez és fenntartásához, a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtéséhez, valamint a nők közéleti, társadalmi, gazdasági szerepvállalásának kiterjesztéséhez.
3. képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a női és férfi szerepekkel, valamint a munka és a családi élet összehangolásának módjaival áll kapcsolatban 

A pályázatok között kiemelt figyelmet kapnak az ENSZ Család Év 20. évfordulójához, Családok Napjához, a Népesedési Világnaphoz, a Láthatatlan Munka Napjához, az Anyák Napjához, a Gyereknaphoz és az egyéb jeles napokhoz kapcsolódó programok.

A rendelkezésre álló keretösszeg 56 000 000 Ft
A keretösszegen belül a két komponens közötti tervezett megoszlás: A komponens: 3/4, B komponens: 1/4, azonban ez az arány a beérkezett pályázatok függvényében módosulhat.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum 800 000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
2014. május 1. és 2014. december 31.


Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pl.: CSP-KÖZG-14-...) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.


A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.
2014. január 23., csütörtök

Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben


TÁMOP 5.3.1-B-2-12/1-2

Beadási határidő: Keret kimerüléséig folyamatosan. 
Keretösszeg: Konvergencia régiók: 1.258.000.000. Ft., KMR: 142.000.000. Ft.
Igényelhető támogatás: minimum 2.000.000. Ft, maximum 20.000.000 Ft
100%, vissza nem térítendő
Nyertes pályázatok száma:Konvergencia régiók: 315 db, KMR 35 db.
A pályázati döntés várható ideje: Könnyített eljárás.

A pályázat célja
Munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő, elsősorban roma nők befogadásának és foglalkoztatásának javítása a szociális és gyermekjóléti intézményekben. 

Pályázók köre
 • Szociális és gyermekjóléti intézmények és fenntartóik,
 • óvodák és bölcsődék fenntartói. 
Egy fenntartó több pályázatot benyújthat, de egy telephelyre csak egy pályázat nyújtható be. Intézmények esetében, csak önálló gazdálkodású intézmény pályázhat a fenntartó hozzájárulásával.

Pályázat tartalma
Elsősorban olyan személyek támogatott foglalkoztatására nyílik lehetőség, akik a TÁMOP 5.3.1.-B-1-11/1 kiemelt projekt keretében szereztek képzettséget.

Célcsoport 1.:
A célcsoportba azok, a projektben történő bevonásukkor 18. életévüket betöltött, de az 55. életévüket el nem érő, hátrányos, vagy súlyosan hátrányos helyzetű,  roma önazonosságukat vállaló személyek tartoznak, akik a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt konstrukcióban a képzési programot dokumentummal igazoltan, sikeresen elvégezték és képzettséget szereztek.
A pályázathoz csatolni szükséges a TKKI-val kötött együttműködési megállapodást.

Célcsoport 2.:
Azon a projektben történő bevonáskor 18. életévét betöltött, de az 55. életévét el nem érő, és nyilatkozatban roma önazonosságát vállaló, foglalkoztatásban nem álló, szociális és gyermekjóléti szakmákban való elhelyezkedésre alkalmas szakképesítéssel bíró személyek, akik: 25 év alatti fiatalok (személyi igazolvány másolata), vagy GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők (megszüntető határozat), vagy regisztrált álláskeresők (munkaügyi központ igazolása).

Abban az esetben vonható be a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt konstrukcióban részt nem vevő személy a projektbe, amennyiben a TKKI nyilatkozata alapján nincs olyan a pályázó igényeinek megfelelő képzettséggel rendelkező személy, aki a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt konstrukcióban szerezte meg képzettségét vagy képzésben vesz rész és a pályázó működési területén vagy annak elérhető közelségében él és a képesítés megszerzését követően támogatott foglalkoztatásba nem került bevonásra.Támogatható tevékenységek köre
 • a célcsoport 12 hónapos támogatott foglalkoztatása (a pályázónak vállalnia kell a támogatott foglalkoztatást követően, azzal azonos munkakörben, azonos feltételekkel a célcsoporttag minimum 3 hónapos továbbfoglalkoztatását)
 • a célcsoport helyi sajátosságokhoz, igényekhez igazodó továbbképzése, amely az adott helyen, munkakör betöltéséhez foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges
 • a célcsoport részére foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (amennyiben szükséges)
 • szupervízió maximum 24 órában a projekt teljes ideje alatt (egy hónapban maximum 6 óra)
 • a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a mentori feladatokat)
 • célcsoporttag számára munkaruha és/vagy védőruha beszerzése (a szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézményekben, valamint az óvodákban szükséges, jogszabályi előírások alapján)
 • projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek a projekt teljes ideje alatt
 •  kis értékű eszközök beszerzése a menedzsment, a célcsoport és a képzési feladatok támogatására
 • együttműködés a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt projekttel
 • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Kezdés, zárás
A projektkezdés tervezett időpontja nem lehet későbbi a pályázat benyújtását követő 150 nap.
A projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 12 hónap
A projekt megvalósításának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 14 hónap.
Végső elszámolás és záró beszámoló benyújtásának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 15 hónap

Elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül a pályázat ismételt benyújtásának nincs akadálya.2014. január 20., hétfő

Pályázati Hírlevél 4. hét
Norvég Civil Támogatási Alap közepes és kis projektek támogatása 2014
Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A pályázatra olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek. Pályázatot benyújtani közepes (20.000-70.000 euró) és kisprojekt (1500-20 000 euró) kategóriában lehet, a projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 euró.
A közepes és kis projektek támogatásáról bővebben itt olvashatsz>>>


Erzsébet program 2014
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pályázatot hirdetett meg, amelyekre január 2-ától lehet jelentkezni. Az Alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít. 
Az Erzsébet program pályázatairól bővebben itt olvashatsz>>>


Nemzeti Tehetség Program 2014

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Nemzeti Tehetség Program legfrissebb, 2014.évi pályázatait. A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.
A Nemzeti Tehetség Program pályázatairól bővebben itt olvashatsz>>>


Egyenlő esélyek a nők számára – Pályázat nemek közti egyenlőség erősítése, a nők elleni erőszak megelőzése érdekében az EGT / Norvég Alap keretében

Az EGT/Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alap esélyegyenlőségi témájú pályázati felhívást tett közzé a nemek közti egyenlőség erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében. Pályázati keret: 150 000 EUR 
Az Egyenlő esélyek a nők számára pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>


Tanulmányi ösztöndíjprogramok 
hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért: A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni. 
A ROMASTER ösztöndíjról bővebben itt olvashatsz>>>

Arany János Tanulói Program: 
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.

A Snétberger Zenei Tehetség Központ:
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 

2014. január 13., hétfő

Pályázati Hírlevél 3. hét
Norvég Civil Támogatási Alap közepes és kis projektek támogatása 2014
Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A pályázatra olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek. Pályázatot benyújtani közepes (20.000-70.000 euró) és kisprojekt (1500-20 000 euró) kategóriában lehet, a projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 euró.
A közepes és kis projektek támogatásáról bővebben itt olvashatsz>>>


Erzsébet program 2014
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pályázatot hirdetett meg, amelyekre január 2-ától lehet jelentkezni. Az Alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít. 
Az Erzsébet program pályázatairól bővebben itt olvashatsz>>>


Nemzeti Tehetség Program 2014

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Nemzeti Tehetség Program legfrissebb, 2014.évi pályázatait. A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.
A Nemzeti Tehetség Program pályázatairól bővebben itt olvashatsz>>>


Egyenlő esélyek a nők számára – Pályázat nemek közti egyenlőség erősítése, a nők elleni erőszak megelőzése érdekében az EGT / Norvég Alap keretében

Az EGT/Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alap esélyegyenlőségi témájú pályázati felhívást tett közzé a nemek közti egyenlőség erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében. Pályázati keret: 150 000 EUR 
Az Egyenlő esélyek a nők számára pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>Tanulmányi ösztöndíjprogramok 
hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

Arany János Tanulói Program: 
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.

A Snétberger Zenei Tehetség Központ:
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>


Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 

Norvég Civil Támogatási Alap közepes és kisprojektek támogatása 2014

Határidő: 2014. február 27. 18.00 óra
Kiíró:
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. 
Pályázat célja:
Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. 
Pályázók köre:
A pályázatra olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: 
önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. 
Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.
Egy szervezet főpályázóként összesen egy pályázatot nyújthat be a felhívásra, és ezen kívül egy pályázatban szerepelhet partnerként.

Pályázat tartalma:
Pályázatot benyújtani közepes (20.000-70.000 euró) és kisprojekt (1500-20 000 euró) kategóriában lehet a következő területeken: 
- A terület: demokrácia és emberi jogok;
- B terület: női jogok és esélyegyenlőség;
- C terület: közösség- és szervezetfejlesztés;
- D terület: ifjúsági- és gyermekügyek;
- E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
- F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
- G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia. 

A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken. 
A projektek legfeljebb 21 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs. 

Elnyerhető támogatás:

A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 euró.
 Közepes projekt: 20.000-70.000 euró
 Kis projekt: 1500-20 000 euró
A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak: a rövid projektkoncepciók értékelése után továbbjutott pályázók kapnak lehetőséget a részletes pályázat kidolgozására. 

Pályázat benyújtása:
Az első fordulós pályázatokat 2014. január 13-tól február 27-én 18 óráig lehet benyújtani elektronikus úton.
A pályázatot az Ökotárs Alapítvány kezeli, egy négy szervezetből álló konzorcium vezetőjeként. Az egyes területekért a konzorcium egyes tagjai felelnek, az alábbiak szerint:
Környezet és fenntartható fejlődés: 
Ökotárs Alapítvány
Tel.: (1) 411-3500
e-mail: okotars@norvegcivilalap.hu

Demokrácia és emberi jogok; 
női jogok és esélyegyenlőség: 
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DEMNET)
Tel.: (1) 411-0410
e-mail: demnet@norvegcivilalap.hu

Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció):
Autonómia Alapítvány
Tel.: (1) 237 6021
e-mail: autonomia@norvegcivilalap.hu

Ifjúság- és gyermekügyek;
közösség- és szervezetfejlesztés:
Kárpátok Alapítvány - Magyarország
Tel.:(36) 516-750 
e-mail: karpatok@norvegcivilalap.hu

További felvilágosításért minden témakörben az adott terület gazdájához kell fordulni. Telefonos konzultációra munkaidőben (minden hétköznap 9-től 5-ig) van lehetőség; a beadási határidő előtti hétvégén munkatársaink ügyeletet tartanak.

A pályázati időszakban a lebonyolító szervezet tájékoztató napokat tart minden megye székhelyen. Ezek időpontjait itt találod>>>


2014. január 6., hétfő

Pályázati Hírlevél 2. hét
Erzsébet program 2014
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pályázatot hirdetett meg, amelyekre január 2-ától lehet jelentkezni. Az Alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít. 
Az Erzsébet program pályázatairól bővebben itt olvashatsz>>>

Nemzeti Tehetség Program 2014
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Nemzeti Tehetség Program legfrissebb, 2014.évi pályázatait. A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.
A Nemzeti Tehetség Program pályázatairól bővebben itt olvashatsz>>>

Egyenlő esélyek a nők számára – Pályázat nemek közti egyenlőség erősítése, a nők elleni erőszak megelőzése érdekében az EGT / Norvég Alap keretében
Az EGT/Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alap esélyegyenlőségi témájú pályázati felhívást tett közzé a nemek közti egyenlőség erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében. Pályázati keret: 150 000 EUR 
Az Egyenlő esélyek a nők számára pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>

Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:
ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért: A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni. 
A ROMASTER ösztöndíjról bővebben itt olvashatsz>>>
Arany János Tanulói Program: A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.
- A Snétberger Zenei Tehetség Központ tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>

Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 

Nemzeti Tehetség Program pályázatok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Nemzeti Tehetség Program legfrissebb, 2014.évi pályázatait. A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. A 2011. évi és a 2012. évi 1,720 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 1 678 pályázat részesült támogatásban.

A pályázatok beadási határideje: 2014. január 23.

Pályázat kisiskolák tehetségsegítő programjának támogatása céljából – NTP-KKT-A-13 - A pályázat keretében kisiskolák pályázhatnak 500 ezer – 1 millió forintra
tehetséggondozási projektek megvalósítására.

Pályázat hat és nyolc évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjának támogatására – NTP-KKT-B-13 - A pályázat keretében hat és nyolc évfolyamos
középiskolák pályázhatnak 300-500 ezer forintra tehetséggondozási projektek megvalósítására.

Pályázat egyéni fejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatására – NTP-EFP-13 - A pályázat keretében hazai köznevelési intézmények és civil
szervezetek pályázhatnak 300-500 ezer forintra egyéni fejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatására.

NTP-RTP-13 - A pályázat keretében (köznevelési) intézmények és civil szervezetek pályázhatnak 500 ezer – 1 millió forintra roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű
fiatalok tehetségfejlesztésének, a mentorálást végző pedagógusok továbbképzésének és különböző szervezetek együttműködésének támogatása érdekében.

Pályázat fogyatékkal élő tanulók részére tehetségsegítő programok és szakemberek támogatására – NTP-FTP-13 - A pályázat keretében (köznevelési) intézmények és civil
szervezetek pályázhatnak 3-500 ezer forintra fogyatékkal élő tanulók, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását,
tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatása érdekében.

13 - A pályázat keretében (köznevelési) intézmények és civil szervezetek pályázhatnak 3-500 ezer forintra hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok
tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és tehetségsegítő szakemberek képzésének támogatása érdekében.