2013. november 25., hétfő

Pályázati hírlevél 48. hétPályázat civil szervezetek működésének és szakmai programjának támogatására 
A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatot hirdet civil szervezetek működésének és szakmai programjának támogatására. A NEA pályázatok könnyen és egyszerűen elérhető forrást biztosítanak a kicsi civil szervezeteknek. A támogatáshoz évente átlagosan 6000 civil szervezet jut hozzá, és az idei évben előnyben részesítik az eddig nem pályázó szervezeteket!
A pályázatok elkészítésében minden civil szervezetnek van lehetősége a működési területén lévő Civil Információs ponttól segítséget kérnie, érdemes megpróbálni!

Pályázat a vidéki lakosság és gazdaság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének támogatására
Támogatás igényelhető a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a vidéki lakosság és gazdaság számára biztosított alapszolgáltatások fejlesztésére. A támogatható tevékenységek köre célterületenként különböző: a falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan új gépjárműbeszerzés, a többfunkciós szolgáltató központ és az állatmenhelyek támogatása kapcsán épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, illetve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése támogatható.

SozialMarie 2014
A SozialMarie díj megvalósult szociálisan innovatív kezdeményezéseknek szól. A bécsi Unruhe Privatstiftung (Unruhe Magánalapítvány) 2005 óta hirdeti meg olyan projektek számára, amelyek innovációs erejét és kreativitását a gyakorlat is visszaigazolta. A SozialMarie felhívására olyan projekttel érdemes jelentkezni, amely a beadás idejére már értékelhető mértékben megvalósult, ám még nem zárult le. A díjazás célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az újító kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat. A kiírás összdíjazása 42.000 euró. 

Nemzetközi pályázat munkahelyteremtésre irányuló ötletek versenyeztetésére
Az Európai Bizottság 2014-ben is megrendezi szociális innovációs versenyét, amelyre most pályázatot hirdetett "The Job Challenge" címmel. Azokat a szociális innovációs ötleteket keresik, melyek ténylegesen hozzájárulnak a munkanélküliek visszavezetésére a munkaerő piacra vagy új/alternatív típusú munkavégzési formákat tartalmaznak.Magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek, informális csoportok jelentkezését várják az EU területéről. A pályázat összdíjazása 20.000 euró. 


Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:
Arany János Tanulói Program: A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.
- A Snétberger Zenei Tehetség Központ tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>
- A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa pályázatot hirdet látássérült diákok számára a tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök és segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása. A látássérült tanulók támogatásáról bővebben itt olvashatsz >>>
Nemzetközi tanulmányi ösztöndíj: Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra. Az ösztöndíj a diákok teljes költségét fedezi a kétéves időszakra. 


Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára
Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára 1999-ben életre hívott pályázat, amelyen a csatlakozó cégek által felajánlott építő-anyagokat lehet elnyerni. Ezzel olyan kisebb nagyobb beruházások finanszírozhatóak, amelyekre állami támogatást nehéz találni, általában a nagyságrendek és egyéb feltételek miatt.
A várépítő pályázatról bővebben itt olvashatsz>>>


Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 
A gyermekrajz pályázatokról bővebben itt olvashatsz >>>
További futó pályázati kiírások:


Digitális Miskolc! pályázat számítógépek ingyenes használatára

Kiíró: Miskolc Város Önkormányzata
Benyújtási határidő: 2013. december 21.
Mire lehet pályázni a program keretében?
A pályázat célja a laptopok térítésmentes, személyes használatának biztosítása miskolci háztartások részére. A térítésmentes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a projekt keretében létrehozott alkalmazásokra is. A nyertes pályázó nem szerez tulajdonjogot, nem jogosult a laptop tulajdonjogát átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni. Gondoskodnia kell az eszköz biztonságos megőrzéséről.
A nyertes pályázók 3 év időtartamra egy operációs rendszerrel és irodai alkalmazásokkal ellátott laptopot kapnak használatba. A számítógép a pályázati időszak lejártával is náluk maradhat, azt tovább használhatják. Újszerű kezdeményezés helyszíne lesz Miskolc, a miskolciak pedig ennek a haszonélvezői. Országos projekt első állomásaként a borsodi megyeszékhely lesz a minta: a Digitális Közösség Program keretében csaknem húszezer számítógép talál gazdára azok körében, akik ezen akció nélkül nem tudnának csatlakozni a digitális társadalom egyre növekvő tömegeihez.
A pályázatok beadhatók
 • online módon (2013. december 21-én éjfélig)
 • vagy postai úton (legkésőbb 2013. december 21-ei postabélyegzővel).

2013. november 21., csütörtök

VárépítőVárépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára

Benyújtási határidő: 2014. február 28. 

A pályázat célja

A Várépítő pályázat gyermekintézmények és műemlékek fenntartói, kezelői számára 1999-ben életre hívott pályázat, amelyen a csatlakozó cégek által felajánlott építő-anyagokat lehet elnyerni. Ezzel olyan kisebb nagyobb beruházások finanszírozhatóak, amelyekre állami támogatást nehéz találni, általában a nagyságrendek és egyéb feltételek miatt.

Pályázók köre


Gyermekintézmény kategóriában: A VÁRÉPÍTŐ pályázaton gyermekintézményi kategóriában olyan oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb intézmények, alapítványok és szervezetek indulhatnak, amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban van a gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával vagy rehabilitációjával. Tehát nem csupán állami bölcsődék, óvodák, iskolák pályázatát várjuk, hanem pályázhatnak művelődési házak, sportintézmények, alapítványok, egyéb szervezetek, amennyiben működésük összefügg a gyermekek nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával vagy rehabilitációjával.

Műemlék kategóriában: A műemlék-felújításra szánt támogatásra azok a Magyarországon működő szervezetek, alapítványok és önkormányzatok pályázhatnak, amelyek tulajdonában, felügyeletében vagy kezelésében olyan műemléképületek vannak, amelyeken 2014-ben felújítási munkálatokat kezdenek. Az épületnek minden esetben műemléknek kell lennie, rendelkeznie kell műemlék nyilvántartási számmal. A helyi védettségű épületek nem vehetnek részt a pályázaton. A pályázathoz csatolni kell a műemlék jelleget igazoló iratot és a kezelésről szóló igazolást.


Milyen munkákhoz lehet pályázni építőanyagra a 2013-2014 évben?
 • Külső homlokzat felújításához: hőszigetelésre, nyílászárókra, homlokzatképzéshez szükséges anyagokra,
 • Tetőfelújításhoz:  tetőcserépre és ereszcsatornára,
 • Belső felújításhoz: fűtéskorszerűsítésre, világításkorszerűsítésre és beltéri falfestékekre,
 • mindezek vagy állami pályázatok előkészítéséhez: energetikai és egyéb szakértői munkára,
 • Ismét van egy hintánk.
A Várépítő pályázaton az korábbi nyertesek véleménye szerint egyszerűen és gyorsan lehet pályázni, a lebonyolítás is gyors.
Önerő a Várépítő pályázaton is szükséges, hiszen bizonyos munkák elvégzéséhez már az előkészítő szakaszban szükséges szakembert is meg kell fizetni, az elnyert termékeket szinte mindig fuvarozni kell, a beépítés költségeiről már nem is beszélve. Ezeket a pályázat nem finanszírozza, de meglétüket, azaz azt, hogy az elnyert építőanyaggal a tervezett beruházás valóban el tud készülni, hitelt érdemlően bizonyítania kell a pályázónak.

Mindez társadalmi munkában is megoldható.

Az elnyert termékeket 2014. májusától lehet majd átvenni, így a beruházások 2014. nyarán indulhatnak.


GYERMEKINTÉZMÉNYEK által pályázható termékek értéke összesen 7 606 000 Ft+ÁFA.

1 500 000 Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép
1 000 000 Ft+ÁFA értékű szakértői munka az ÉMI Nonprofit Kft. felajánlásában pl. statikai felmérés
600 000 Ft+ÁFA értékű ELKO EP vezeték nélküli vezérlési rendszer és LED fényforrás
500 000 Ft+ÁFA értékű Bachl hőszigetelő anyag
500 000 Ft+ÁFA értékű Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat
500 000 Ft+ÁFA értékű Murexin hideg- és melegburkolati ragasztók
500 000 Ft+ÁFA értékű Weishaupt fűtési rendszer
500 000 Ft+ÁFA értékű Hörmann bejárati és beltéri ajtó
400 000 Ft+ÁFA értékű Real Home nyílászáró
250 000 Ft+ÁFA értékű Tondach kerámia tetőcserép
1 db kétüléses laphinta 166 000 Ft+ÁFA értékben a Játszópark Kft. felajánlásából
23 db JPJ-40 ütéscsillapító gumilap 115 000 Ft+ÁFA értékben a Játszópark Kft. felajánlásából
250 000 Ft+ÁFA értékű Ceresit hidegburkolati ragasztó, fugázó és aljzatkiegyenlítő
250 000 Ft+ÁFA értékű Ceresit hőszigetelő rendszer és színes vakolat
200 000 Ft+ÁFA értékű Revco beltéri falfesték
175 000 Ft+ÁFA értékű Prefa alumínium ereszcsatorna
150 000 Ft+ÁFA értékű EJOT rögzítőelem
50 000 Ft+ÁFA értékű koncepció terv elkészítése egy játszótér számára a Játszópark Kft. felajánlásából

MŰEMLÉKEK ált pályázható termékek értéke összesen 5 575 000 Ft+ÁFA.

1 500 000 Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép
1 000 000 Ft+ÁFA értékű szakértői munka az ÉMI Nonprofit Kft. felajánlásában pl. statikai felmérés
500 000 Ft+ÁFA értékű Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat
500 000 Ft+ÁFA értékű Murexin hideg- és melegburkolati ragasztók
500 000 Ft+ÁFA értékű Weishaupt fűtési rendszer
500 000 Ft+Áfa értékű komplex épületdiagnosztikai szakértői szolgáltatás a Bartal és Rabb Kft. felajánlásával
300 000 Ft+ÁFA értékű ELKO EP vezeték nélküli vezérlési rendszer és LED fényforrás
250 000 Ft+ÁFA értékű Tondach kerámia tetőcserép
200 000 Ft+ÁFA értékű Revco beltéri falfesték
175 000 Ft+ÁFA értékű Prefa alumínium ereszcsatorna
150 000 Ft+ÁFA értékű EJOT rögzítőelem 
2013. november 18., hétfő

Pályázati hírlevél 47. hétPályázat civil szervezetek működésének és szakmai programjának támogatására 
A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatot hirdet civil szervezetek működésének és szakmai programjának támogatására. A NEA pályázatok könnyen és egyszerűen elérhető forrást biztosítanak a kicsi civil szervezeteknek. A támogatáshoz évente átlagosan 6000 civil szervezet jut hozzá, és az idei évben előnyben részesítik az eddig nem pályázó szervezeteket!
A pályázatok elkészítésében minden civil szervezetnek van lehetősége a működési területén lévő Civil Információs ponttól segítséget kérnie, érdemes megpróbálni!

Pályázat a vidéki lakosság és gazdaság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének támogatására
Támogatás igényelhető a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a vidéki lakosság és gazdaság számára biztosított alapszolgáltatások fejlesztésére. A támogatható tevékenységek köre célterületenként különböző: a falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan új gépjárműbeszerzés, a többfunkciós szolgáltató központ és az állatmenhelyek támogatása kapcsán épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, illetve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése támogatható.

SozialMarie 2014
A SozialMarie díj megvalósult szociálisan innovatív kezdeményezéseknek szól. A bécsi Unruhe Privatstiftung (Unruhe Magánalapítvány) 2005 óta hirdeti meg olyan projektek számára, amelyek innovációs erejét és kreativitását a gyakorlat is visszaigazolta. A SozialMarie felhívására olyan projekttel érdemes jelentkezni, amely a beadás idejére már értékelhető mértékben megvalósult, ám még nem zárult le. A díjazás célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az újító kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat. A kiírás összdíjazása 42.000 euró. 

Nemzetközi pályázat munkahelyteremtésre irányuló ötletek versenyeztetésére
Az Európai Bizottság 2014-ben is megrendezi szociális innovációs versenyét, amelyre most pályázatot hirdetett "The Job Challenge" címmel. Azokat a szociális innovációs ötleteket keresik, melyek ténylegesen hozzájárulnak a munkanélküliek visszavezetésére a munkaerő piacra vagy új/alternatív típusú munkavégzési formákat tartalmaznak.Magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek, informális csoportok jelentkezését várják az EU területéről. A pályázat összdíjazása 20.000 euró. 


Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:
Arany János Tanulói Program: A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.
- A Snétberger Zenei Tehetség Központ tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>
- A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa pályázatot hirdet látássérült diákok számára a tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök és segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása. A látássérült tanulók támogatásáról bővebben itt olvashatsz >>>
Nemzetközi tanulmányi ösztöndíj: Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra. Az ösztöndíj a diákok teljes költségét fedezi a kétéves időszakra. 


Ingyenes kirándulási lehetőség hátrányos helyzetű közösségeknek
Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány ingyenes kirándulási lehetőséget biztosítana Bugaszegre hátrányos helyzetű csoportoknak. A pályázat keretében az utazási költségek támogatásán túl a teljes napra ellátást és programokat kínál az alapítvány. 
Az ingyenes kirándulási lehetőségről bővebben itt olvashatsz >>>


Rajzpályázatok gyermekeknek
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 
A gyermekrajz pályázatokról bővebben itt olvashatsz >>>
További futó pályázati kiírások:Sozial Marie 2014

A SozialMarie immár tizedik alkalommal díjazza a szociális innovációt. Célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az újító kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat.
A SozialMarie díjra esélyes legfeljebb 35 jelölt listáját 2014 február elején hozzák nyilvánosságra awww.sozialmarie.org oldalon. A 15 tényleges díjazott nevét szokás szerint csak a május 1-i díjátadón hirdetik ki.

Jelentkezési feltételek, határidő, zsűrizés
A pályázatra jelentkezni 2013. november 11-étől lehetséges, a beadási határidő 2014. január 21-e, kedd éjfél.

A pályázaton indulhatnak
Mindazok a projektgazdák, akik jövőbe mutatóan foglalkoznak aktuális szociális problémákkal, projektjük kiállta már a gyakorlat próbáját, és van jövője is. Olyan projekttel érdemes tehát pályázni, amely apályázat benyújtásakor már értékelhető mértékben megvalósult, és a későbbiekben folytatódni fog.
Pályázni lehet:
 • magánszférából,
 • a civil szektorból (civil társadalmi kezdeményezések, NGO-k, nonprofit szervezetek, egyesületek) és
 • a közigazgatásból
származó projektekkel.
Jelentkezni Ausztria, Magyarország és Csehország területén működő projektekkel lehet. A Szlovákiában, Lengyelországban, Horvátországban, Szlovéniában és Németországban megvalósult projektek közül csak a Bécstől 300 kilométer sugarú körön belül működőek pályázhatnak.
A pályázatok díjazásaAz innovációs erejükkel kiemelkedő projektek évente kapnak esélyt a 15 díj egyikének elnyerésére. Az első díj 15.000 euro, a második 10.000 euro, a harmadik 5.000 euro értékű, a további 12 díj egyenként 1000 eurót ér.
SozialMarie közönségdíjA közönségdíjat 2014-ben is mindhárom, a SozialMarie hatósugarába tartozó országban – Ausztriában, Magyarországon és Csehországban – meghirdetik. Szavazni 2014. január 27-e és február 17-e közöttlehet a SozialMarie honlapján. Mindhárom nyertes projektet a munkájukat dokumentáló videóval ajándékozzák meg.
Jelentkezés módjaA pályázati adatlapot a SozialMarie honlapján, online lehet kitölteni. A magyar pályázók magyarul, a cseh pályázók csehül adják be a pályázatot, mellékelve a pályázat német vagy angol nyelvű fordítását is.


Pályázat civil szervezetek ingyenes internetes megjelenésének támogatására

Kiíró: Nero Media Kft.
Benyújtási határidő: 2013. december 20.
Pályázat célja:  
A civil társadalom erősítése azáltal, hogy a frissen bejegyzett, vagy alacsony költségvetésű  szervezetek is megfelelő láthatóságot kaphassanak az interneten. 
Pályázatot nyújthatnak be:  
•  civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődőifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok), 
Támogatás feltételei: 
A pályázat benyújtására jogosultak: 
• azon civil szervezetek, egyesületek, szövetségek, melynek éves bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot. (kivételt képeznek a közhasznú szervezetek) 

A támogatás formája: 
A kiíró vállalja: 
• a honlap elkészítését ingyenesen a 2 db minta alapján. A mintákat a következő címen érhetik el: minta1.neromedia.hu, minta2.neromedia.hu 
• maximum 5 darab szabadon választott aloldal a honlapon. 
• a honlap ingyenes hosztolását saját tárhelyén 1 évig, maximum 100 Mb-ig. 
• a honlap ingyenes havi egy szöveges frissítését maximum 1 A4-es terjedelemben, egy évig. 
• ingyenes domain név biztositását, ha az .neromedia.hu végződésű. (például ingyenes ha a domain név így néz ki: www.egyebedegyesely.neromedia.hu. ) 

A pályázónak vállalnia kell a támogatás megítélése után maximum 14 nappal: 
• a honlap elkészítéséhez az aloldalak szöveges tartalmait word formátumban. (például. rólunk, kapcsolat, dokumentumok, stb.) 
• a képes tartalmat a honalap fejlécéhez. 
• a pályázónak vállalnia kell, hogy a kiíró leveleire legkésőbb 7 munkanapon belül érdemben válaszol. 

Ha a pályázó nem teljesíti a ráeső részt, úgy a kiíró küld egy felszólítást a hiánypótlásra, és ha ez sem teljesül 7 napon belül, úgy a pályázatból kizárja és a sorban utána következő pályázatot nyertesnek ítéli.  

A Néró Méda Kft. 30 ingyenes honlap elkészítését vállalja az általa közzétett minták alapján. 

A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése után az adatlapot elektronikusan a palyazat@neromedia.hu címre, vagy levélben a 6723 Szeged, Lechner tér 12. alá kérjük elküldeni legkésőbb 2013 december 20-ig. 

Pályázati díj: 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj határidőben történő átutalása. Ennek összege 1.500,- Ft, azaz egyezer-ötszáz forint. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése, vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. A pályázati díjat a KH: 1040-1268-5052-6680-6571-1008 számra kérjük átutalni. 
Benyújtandó dokumentumok: (csak elektronikusan kell elküldeni.) 
• A pályázati díj átutalásának bizonylata 
• 2012-es évről szóló számviteli beszámoló, ha még nincs, akkor alapító okirat 

2013. november 15., péntek

Pályázat motiváló képzések és támogató szolgáltatások tartására a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében – TÁMOP-5.3.8.A2-13/1

Benyújtási határidő: 2013. november 30.
A pályázat célja:
A pályázat a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában érintett foglalkoztató szervezeteket támogatja abban, a náluk alkalmazásban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének esélyeit növeljék.
Részcélok:
A megváltozott munkaképességű személyek tranzitálhatósága magasabb szintre emelkedjen.
A nyertes pályázók foglalkoztatók hatékonyabban segítsék elő a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci integrációját.
A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt keretében létrehozásra kerülő speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések elterjesztése a nyertes foglalkoztatók körében.
Pályázók köre:
Olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezet, amelyre az alábbi feltétel teljesül:
 • A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított a pályázat benyújtásának napján érvényes rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik
 • Csak a konvergencia régiókban megvalósuló pályázat támogatható.
 • A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában minden megvalósítási helyszínen székhellyel vagy fiókteleppel vagy telephellyel kell rendelkeznie.
Jogi forma
GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság
GFO 114 Részvénytársaság
GFO 121 Szociális szövetkezet
GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet
GFO 129 Egyéb szövetkezet
GFO 211 Közkereseti társaság
GFO 212 Betéti társaság
GFO 521 Sportegyesület
GFO 522 Szövetség (kivéve Sportszövetség)
GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
GFO 529 Egyéb egyesület
GFO 561 Közalapítvány
GFO 569 Egyéb Alapítvány
GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
GFO 721 Leányvállalat
GFO 551 Egyház
GFO 552 Egyházi intézmény
GFO 555 Nyilvántartásba vett egyházi jogi személy
GFO 559 Egyéb egyházi szervezet

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázati keretösszeg: 2.195.516.338 forint.
A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiókban: 30-50 db.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 160.000.000 Ft lehet.
Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatható tevékenységek köre
Projekt előkészítés során
 • Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 • Szakmai terv elkészítése.
Projekt megvalósítási szakaszban
 • A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység.
 • Nyilvánosság biztosítása
 • Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 • Képzők képzésének megszervezése és lebonyolítása
 • Képzést megalapozó alkalmassági és egészségügyi vizsgálatok elvégzése
 • A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt konzorciuma (országos szakmai és módszertani központ) által létrehozott, az együttműködési megállapodás keretében biztosított módszertan alapján készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok elvégzése, az eredmények értékelése, a felmért adatok rögzítése a kiemelt projekt konzorciuma által kialakított Portálon.
 • A pályázónál dolgozó megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak adatainak rögzítése a Portálon
 • Az elvégzett vizsgálatok, felmérések alapján megalapozott, személyre szóló rehabilitációs tervek készítése, és rögzítése a Portálon
 • Alapvető képzések
 • Mentor és szupervízor tevékenység a képzésben részesített munkavállalók számára
 • Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében
 • Képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése
 • Jelen pályázati konstrukció pályázóinak kötelező együttműködést vállalni a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projektet megvalósító konzorciummal
 • Együttműködési megállapodást kötése a projekt megkezdésétől számított 3 hónapon belül legalább egy munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel.
 • ERFA típusú tevékenységek: A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése. A célcsoport számára szóló képzések lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések, illetve akadálymentesítés csak a pályázó saját tulajdonában lévő ingatlanon.


Pályázat a vidéki lakosság és gazdaság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének támogatására

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a vidéki lakosság és gazdaság számára biztosított alapszolgáltatások fejlesztésére.
Benyújtási határidő: 2013. november 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig.

Támogatás igényelhető:
1. célterület:  már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése, illetve új szolgáltatás létrehozására,
2. célterület:  egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztésére,
3. célterület:  többfunkciós szolgáltató központ (pl: művelődési ház fejlesztése) kialakítására,

4. célterület:  hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatására.

Az első két célterület keretében új gépjármű beszerzése (személygépjármű, terepjáró és mikrobusz kategória), a másik két célterület esetében a megvalósulási helyszín külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kis léptékű infrastruktúra-fejlesztés, valamint eszközbeszerzés támogatható.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- települési önkormányzat,
- települési nemzetiségi önkormányzat, 
- önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, 
- nonprofit szervezet, 
- egyházi jogi személy. 
A támogatási igényt kizárólag azok a szervezetek nyújthatják be, akik rendelkeznek a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 1. és 2. mellékleteiben  felsorolt településeken vagy azok külterületén székhellyel vagy telephellyel. Az 1. melléklet esetében a városi ranggal rendelkező településeken nem támogatják a fejlesztéseket. 

Támogatás összege és mértéke:
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %- a.
A támogatás utófinanszírozott, azonban a megvalósításhoz 30%-os előleg vehető igénybe,
Az 1-2. célterület esetében:  személygépjármű vásárlása esetén max. 3,5 millió forint, terepjáró vásárlása esetén legfeljebb max. 5 millió forint, mikrobusz vásárlása esetén max. 10 millió forint. 

A 3. célterület esetében:  amennyiben a támogatást igénylő kizárólag a három kötelező szolgáltatást látja el, abban az esetben legfeljebb 25 millió forint, amennyiben pedig azok mellett könyvtári szolgáltatást is ellát, akkor legfeljebb 30 millió forint.
4. célterület esetében: maximum 25 millió forint lehet az elszámolható nettó kiadások felső határa.

Támogatási kérelem benyújtása:
A támogatási kérelmet elektronikus úton kell benyújtani. A benyújtáshoz előzetes regisztráció szükséges. Az elektronikus benyújtásról további információk itt találhatóak>>>
Figyelem! Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtási időszak felfüggesztésre kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH által kiadott közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. 
A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye.