2015. január 26., hétfő

Pályázat nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

kiíró: Földművelésügyi Minisztérium
benyújtási határidő: 2015.02.05-15.
pályázat kódja:  HUNG-2014 C

Pályázat célja:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése, valamint az ezen értékeket bemutató terek kialakítása és rendezvények szervezése által.

Támogatási célok
I. Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján

II. Meglévő helyi (települési, tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával

III. Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben

Pályázók köre: I. Pályázati cél esetében: Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktár létrehozása esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; olyan - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint társadalmi szervezetek, amelyeket a települési önkormányzat a települési értéktár létrehozásával és gondozásával igazoltan megbízott. II. Pályázati cél esetében: Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktárak esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező társadalmi szervezetek; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező gazdasági társaságok. III. Pályázati cél esetében: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézmény által létrehozott társadalmi szervezetek; vagy olyan társadalmi szervezetek, melyek székhelye a köznevelési intézménnyel azonos településén helyezkedik el és azzal a pályázati cél megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött. 

A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke
A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Az I-es támogatási cél esetében: 500 000 forinttól 1 500 000 forintig terjedhet.
A II-es és a III-as támogatási cél esetében: 1 000 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.A projektek előfinanszírozásúak.

2015. január 5., hétfő

Pályázat hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatására

kiíró: Van Esély Alapítvány
benyújtási határidő: 2015. január 15., csütörtök, 24h

A program célja:
A Van Esély Alapítvány célja, hogy anyagi forrásokkal és egyéni segítőmunkával támogasson hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű embereket a hajléktalanságból való kikerülés elérésében. Programunk arra törekszik, hogy a kiútkeresésben azokat a mozzanatokat támogassa, melyek mérhető lépést, illetve a későbbiekben minőségi változást jelenthetnek a hajléktalanság elhagyásában.
Pályázati felhívásunk célja hajléktalan embereknek és segítőiknek együttes, szakmai és anyagi támogatása egy-egy konkrét, a hajléktalan ember életében előrelépést jelentő cél (pl. szakképzés elvégzése, munkaeszköz beszerzése) elérésében legalább fél éven keresztül. A program anyagi hátterét a média eszközeit is felhasználó közösségi adománygyűjtéssel fedezzük majd, melynek egyénre szabott lebonyolítását a Zöld Pók Alapítvánnyal közösen, szintén jelen pályázati program részeként hajtjuk végre.

 A program részletei:
Jelen pályázatunkban és a következő hónapokban várható további pályázati lehetőségeink során összesen kilenc hajléktalan ember egyéni adománygyűjtő kampányát kívánjuk megvalósítani.  A kampány során a pályázó bemutatására, céljainak ismertetésére 4-6 perces videofilm, vagy fotó-portrésorozat és szöveges bemutatkozás készül, melyet az alapítvány a közösségi médiában, valamint további internetes felületeken terjeszt.
A pályázati program természetesen nem csak az adománygyűjtést, hanem a megcélzott program féléves megvalósulását is magában foglalja, azaz alapítványunk gyakorlata szerint a pályázatban megjelölt konkrét, személyes beruházáshoz nyújtunk támogatást, és a program féléves megvalósítását kísérő, intézmény-független segítőmunka tiszteletdíját, és szakmai hátterét biztosítjuk.
A pályázók köre:
Felhívásunkra olyan hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű emberek számára lehet pályázatot benyújtani, akik:
  • a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal rendelkeznek, mely legfeljebb 150 ezer forintos forrásból, valamint fél éves intenzív szociális munkás segítséggel megvalósítható,
  • vállalják, hogy egy internetes adománygyűjtő kampány során mutatják be történetüket és személyes céljaikat,
  • hozzájárulnak, hogy az adományokból megvalósított programot a Van Esély Alapítvány kövesse, és annak eredményeiről beszámoljon adományozóinak.
A pályázat benyújtása:  
Pályázatunkon a pályázati adatlap kitöltésével, illetve egy részletes eset-, és programleírással lehet részt venni. Az eset- és programleírásnak tartalmaznia kell a hajléktalan ember életútját, jelen helyzetének, hajléktalanná válásának körülményeit, a pályázott projekt célját és költségeit, a megvalósítás lépéseit tartalmazó egyéni esetkezelési tervet (melyben szerepelnek az ügyfél előrejutásával, esetleges státusváltásával kapcsolatos konkrét lépések), valamint a segítő saját szerepére vonatkozó elképzeléseit. Ezeknek módjára vonatkozóan az alapítványnak nincsenek megkötései: a tervezést teljes egészében a segítő és ügyfele határozza meg közösen megtervezett pályázatukban.

Tovább a pályázatra