2013. július 31., szerda

Pályázati Hírlevél-31. hétEzen a héten a következő pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
 • MOL tehetségtámogató program
 • Pályázat téglaépítésű társasházak energiahatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése céljából
 • Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására
 • Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatására
 • Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására
 • Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására
 • Roma kutatási ösztöndíj


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség korábban megjelent pályázatai kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
 • Ismét módosult a beadási határidő a TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1 jelű, „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című pályázatnálA pályázatról bővebben itt olvashattok
 • Társadalmi egyeztetésen a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében kiírandó pályázat. Az egyeztetésre augusztus 5-ig van lehetőség. A pályázati tervezet elérhető itt.
A korábban megjelent pályázatok kapcsán pedig ismételten szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
 • Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
 • Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
 • Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
 • Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
 • “Európa az én Régiómban” fotópályázat
 • Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák számára ajánljuk az egészségmegőrző, betegségmegelőző mini-projektek támogatására kiírt pályázatot
 • Megjelent a TÁMOP-5.3.6-11/1-es komplex telep-programok nyertesei számára az infrastrukturális beruházások támogató kiírás
 • LEADER pályázatok

MOL tehetségtámogató program
Művészet-tudomány kategória 2013
Beadási határidő: 2013. szeptember 30.
Döntés: 2013. november
Támogatás keretösszege: 16.000.000 forint.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. – 2014 augusztus 31.
A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig,és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség.

Pályázat téglaépítésű társasházak energiahatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése céljából
Beadási határidő: 2013. augusztus 15 - 2013. szeptember 15.
Igényelhető támogatás: maximum 60 millió forint. vissza nem térítendő
Támogatás keretösszege: 834,2 millió Ft.
Támogatás célja:
Pályázat a meglévő téglaépítésű társasházak széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági komplex felújítását, valamint megújuló energiaforrások felhasználását megvalósító beruházások támogatására.

Támogatást kaphatnak energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások olyan épület esetében, amely:
a) 1971 előtt épült (átadásra, használatba vételre került) hagyományos technológiával, égetett tégla (salak, bauxitbeton nem) falazattal készült,
b) társasház (a pályázaton kizárólag a földhivatali nyilvántartásban társasházként bejegyzett lakóépületek vehetnek részt, a lakásszövetkezetek, vagy közös tulajdonként nyilvántartott épületek nem),
c) teljes, legalább 20 lakást tartalmazó épület, amennyiben a pályázattal érintett épületben a lakások fűtésének egyedi szabályozása és mérése megoldott, vagy jelen pályázat keretében megoldásra kerül,
ca) ha azonos címen, telken, helyrajzi számon kettő vagy több különálló, legalább 20 lakást tartalmazó épület szerepel, továbbá fűtés és/vagy melegvíz ellátásuk közös hő központról történik, akkor ezen épületek egy pályázatot - azonos műszaki tartalommal – együttesen nyújthatnak be, épületenként feltüntetve a gépészeti költségek épületre eső hányadát.

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására
Kiíró: NAKVI
Pályázat kódja: TP-4-2013
Határidő: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
Pályázat célja: A tanyán élő, alap infrastruktúrával nem rendelkező lakosok számára szociális alapú támogatás a tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez. Cél azon tanyai lakosok támogatása, akik tanyája villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.
A pályázat keretén belül tanyának minősül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan nyilvántartásban tanya jogi jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva, vagy megfelel a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § b) pontjában meghatározott fogalomnak.
A megújuló energiaforrást felhasználó, valamint a mobil eszközt telepítő fejlesztések az értékelés során előnyt élveznek!
Pályázók köre:
Az a tanyán élő lakos (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint a pályázat benyújtását megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen,  tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell  bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap - szemle vagy teljes másolatával - vagy  azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
c) az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakóépület villamosenergia-ellátással nem rendelkezik (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők:
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
Támogatás összege és mértéke:
A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 5 millió forint.
A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
b) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret  lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás  vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől  függően – legfeljebb 100%-a.
c) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is  megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati  céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az  odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
Beadás: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatására
Kiíró: NAKVI
Pályázat kódja: TP-3-2013
Határidő: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
A pályázat célja: A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése ó érdekében a tanyán élő magánszemélyek és őstermelők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése.
Pályázni lehet:
A tanyagazdaságok indítása, illetve épület- és eszközállományuk megújítása, beszerzése keretében:
a) tanyai lakóépület felújítására;
b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;
e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
f) állatállomány kialakítására, bővítésére;
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére;
h) tanyagazdaság energetikai megújítására
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;
k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére; valamint
l) tanya-tó kialakítására.
A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!
Pályázók köre:
Az a tanyán élő magánszemély, őstermelő (a továbbiakban: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) és aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint a Rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap –szemle vagy teljes másolatával – vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet
a pályázathoz mellékelni kell),
c) a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó 600 ezer forintot (a pályázó által aláírt személyi jövedelemadó bevallások benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
d) a tanyagazdaság fenntartását legalább 3 évig vállalja (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).
Az a pályázó is nyújthat be pályázatot, aki a pályázat benyújtásakor mezőgazdasági tevékenységet hivatásszerűen nem folytatott, vagyis mezőgazdasági bevétele nem volt.
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
A támogatás formája, mértéke és összege:
A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 7 500 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni. Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a www.nakvi.hu honlapon közzétételre kerül. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
b) A tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá eső támogatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak folyósított összes mezőgazdasági „de minimis” támogatás a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.
c) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
d) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
e) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
Beadás: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására
Kiíró: NAKVI
Pályázat kódja: TP-2-2013
Határidő: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
A pályázat célja: A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.
Pályázni lehet:
A tanyagazdaságok indítása, illetve épület- és eszközállományuk megújítása, beszerzése keretében:
a) tanyai lakóépület felújítására;
b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;
e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
f) állatállomány kialakítására, bővítésére;
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére;
h) tanyagazdaság energetikai megújítására
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;
k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére; valamint
l) tanya-tó kialakítására.
A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!
Pályázók köre:
Az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) és aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint a Rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap –szemle vagy teljes másolatával – vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
c) a tanyagazdaságában igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
d) a 2010., 2011., és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
e) a tanyagazdaságának 2010., 2011., és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó 8 millió forintot (a pályázó által aláírt személyi jövedelemadó bevallások másolatainak benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
A támogatás formája, mértéke és összege:
A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 7 500 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni. Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a www.nakvi.hu honlapon közzétételre kerül. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
b) A tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá eső támogatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak folyósított összes mezőgazdasági „de minimis” támogatás a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.
c) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
d) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
e) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
Beadás: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására
Kiíró: NAKVI
Pályázat kódja: TP-1-2013
Határidő: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
A pályázat célja:
A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák villamos energia ellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint megyei tanyafelmérések elvégzésére.
Pályázni lehet:
1) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére:
1/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására,
1/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítésére, fejlesztésére,
1/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, fejlesztésére,
1/d) a tanyai termékek feltárására,
1/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére,
1/f) a tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik           magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú
helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozására, fejlesztésére,
1/g) a tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására,
2) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain:
2/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására,
2/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői
piacok létesítésére, fejlesztésére,
2/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére,
fejlesztésére,
2/d) a tanyai termékek feltárására,
2/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére,
3) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére;
4) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre;
5) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére:
5/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére,
5/b) a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztésére;
5/c) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése, tanyai lakosok számára; valamint
6) megyei tanyafelmérések elvégzésére
Pályázók köre:
1) „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás településeken székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben működő megyei szervezetei és az általuk alapított gazdasági társaságok;
2) „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain” cél esetében fővárosi kerületek önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, és önkormányzatai által alapított gazdasági társaságok, illetve a tanyás térségekbe tartozó megyei jogú városok helyi önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és önkormányzatai által alapított a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok;
3) „a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése” cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai;
4) „a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések”cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai;
5) „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében:
a) „a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” cél esetében a tanyás
települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, egyházak, tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségekben működő támogatásra jogosult civil szervezetek;
b) „a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztése” cél esetében a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil szervezetek;
c) „mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, egyházak, tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségekben működő támogatásra jogosult civil szervezetek
6) „a megyei tanyafelmérések elvégzése” cél esetében a tanyás térségekben az adott megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező agrár- és vidékfejlesztési felsőoktatási intézmények, mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézetek, valamint kutatóintézetek.
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
A pályázat keretén belül tanyának minősül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan nyilvántartásban tanya jogi jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva, vagy megfelel a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § b) pontjában meghatározott fogalomnak.
A támogatás mértéke, összege:
a) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően legfeljebb 90%-a.
b) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
c) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenten
A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított általános „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni. Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a www.nakvi.hu honlapon közzétételre kerül.

További korlátok:
1) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése” cél esetében az igényelhető támogatás maximális összege 10 millió Ft.
2) „a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések”cél esetében az igényelhető támogatás maximális összege 40 millió Ft
3) „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében az igényelhető támogatás maximális összege 2-4 millió Ft
4) „a megyei tanyafelmérések elvégzése” cél esetében az igényelhető támogatás maximális összege 10 millió Ft
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
Beadás: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Roma kutatási ösztöndíj
Határidő: 2013. augusztus 11.
Projektidőszak: 2013. decembertől
Célja: A Roma Initiatives Office a Think Tank Fund-al közös szervezésben támogat fiatal roma diplomásokat. Társadalomtudományi vagy bölcsész szakon szerzett egyetemi, vagy doktori végzettség feltétel. Célja, hogy tapasztalt kutatók irányításával a pályázókban újabb készségek fejlődjenek ki. A fiatal roma kutatók lehetőséget kapnak egy 6-12 hónapig terjedő kutatásba bekerülni, melyet hazájukban egy tapasztalt szakértői csoport vezetésével végezhetnek.
A program háttere: Az OSF támogatja a fiatal roma diplomásokat és a szakembereket, hogy példát mutassanak a polgári és a politikai szférában. A program célja a fiatal roma kutatók készségeinek és ismereteinek szélesítése, ennek révén pozitív hatás gyakorlása a társadalmi és politikai folyamatokra.
Pályázati feltételek:
·         Roma származás
·         3 évnél nem régebbi MA vagy PhD diploma az alábbi területek valamelyikéről: közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, európai integrációs tanulmányok, jogi tanulmányok, politológia, közigazgatás, szociális munka vagy szociológia.
·         Érdeklődés a társadalomtudományi kutatások iránt (akár kutatási tapasztalatok nélkül).
·         Legyen állandó lakosa vagy állampolgára az alábbi országok egyikének: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia vagy Szlovákia.
·         A folyékonyan írásbeli és szóbeli angol tudás ill. szakértelem anyanyelven.
A nyertes pályázók a program során 6 hónapos teljes munkaidős státuszba kerülnek. A munka során kidolgoznak egy önálló kutatási struktúrát egy választott területen. Ha ez elfogadásra kerül, újabb 6 hónap alatt el lehet végezni a kutatást.
Elvárás, hogy a pályázó részt vegyen a fogadó szervezet által szervezett eseményeken (min 2.)
Az alábbi dokumentumokat angol nyelven kell benyújtani emailben:
fellowships@opensocietyfoundations.org
·         Motivációs / kísérő levél
·         Jelentkezési lap
·         Önéletrajz
A kiírás angol nyelven olvasható és a dokumentumok letölthetők:


EMMI: Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
kódszám: CSP-CSBM-13
Beadási határidő: 2013. augusztus 4.
Igényelhető támogatás: 1.500.000.- Forint
Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos
Elbírálás: 2013. szeptember 15.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. és 2014. május 15. közé eső időszak
Támogatás célja
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
Támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához.

Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja: Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok.
Pályázók köre:
Magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát működtető intézmény
Támogatás:
Az elnyerhető támogatás összege minimum 50.000 Ft, maximum 300.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái
A kollégiumok tehetséggondozó és értelmiség formáló szerepének támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:
 • öntevékeny szakcsoportok kialakítása, működése,
 • helyi konferenciák megvalósítása,
 • kollégiumi közösségépítő és műveltségi jellegű rendezvények szervezése,
 • önnevelő közösségi megmozdulások,
 • kollégiumi hagyományok ápolása,
 • tehetséggondozást célzó rendszeres szakmai programok megszervezése, lebonyolítása,
 • kapcsolatok kiépítése határon túli magyar kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása.
Pályázók köre
 • magyarországi köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
 • határon túli magyar tannyelvű köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
Támogatás:
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft,  maximum 300.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái:
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.
Pályázók köre:
 • Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
 • Országos hatókörű szakmai szervezetek.
Támogatás:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint. Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
A  projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

“Európa az én Régiómban” fotópályázat
Az Európai Bizottság fotópályázatot hirdetett meg “Európa az én Régiómban” címmel, melyre 2013. augusztus 23-ig lehet pályázni. A nyertesek 1000 eurót nyer digitális fotózási eszközökre és egy kétszemélyes utazást nyerhetnek Brüsszelbe 2013 októberében.
A pályázat célja:  Az Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatása fotódokumentációval. A pályázók köre: EU tagállamok 18 évnél idősebb állampolgárai
A pályázat részletei: maximum 3 fotó küldhető be. A projektről olyan fényképet kell készíteni amelyen szerepel a megvalósított projekt uniós regionális finanszírozásának valamilyen jellemzője is (pl. EU-s zászlót és a finanszírozási információt mutató óriásplakát, jelzőtábla, plakett stb.).
Pályázatok beadási határideje: 2013. augusztus 23.

Pályázat iskolák és fenntartóik számára
A pályázat célja, hogy eltérő helyzetű gyermekeket oktató iskolák alakítsanak ki szoros együttműködést.
kódszám:TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1  
cím: „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”

A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 22-tól 2013. augusztus 16-ig, a „B” komponens esetében 2013. augusztus 21.-tól 2013. szeptember 17-ig lehetséges.

A kiírás a tervezettől több lényeges pontban is eltér, azoknak, akik már korábban foglalkoztak a tervezettel, érdemes odafigyelni a következőkre:
- csökkent a pályázatok támogatására szánt keretösszeg, mintegy 279 millió forinttal kevesebb a teljes forrás
- bővült a pályázók köre: alapfokú művészeti iskolák is pályázhatnak
- a pályázatban résztvevő két iskolának eltérő településeken kell működniük
- csökkent az indikátorok száma, mindössze 3 teljesítendő mutató maradt
- változott a környezeti fenntarthatósági feltétel: önkéntes gondonokságot kell vállalni a működési területen a korábbi újrahasznosított papírhasználat helyett
A kiírás alapján frissített részletes összefoglaló itt olvasható.

Pályázat egészségmegőrzést, betegségmegelőzést célzó mini projektek megvalósítására bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák számára
kiíró: Generali a Biztonságért Alapítvány
cél: Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni kívánnak a gyermekek egészségmegőrzése érdekében.
A pályázók köre: A pályázatra bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák (valamint tanintézményeik) nyújthatják be pályázataikat.
A pályázat témája: Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben
Pályázási feltételek: Minden intézmény 1 db, maximum    3 oldal terjedelmű, írásban leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell magába foglalnia:
 • pontosan kitöltött pályázati adatlap,
 • a pályázott pénzösszeg felhasználási terve,
 • az intézmény eddigi   tevékenysége során,   hogyan segítette elő   a gyerekek egészséges életmódra nevelését,
 • pontos költségkalkuláció,
 • a pályázó intézmény   vezetőjének neve, az  intézmény neve, címe.
Nyeremények
A pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden nyertes 150 000 Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására.
A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 16.
A pályázatok elbírálási határideje: 2013.  október  21.
A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31.

Pályázat a Komplex telep-program TÁMOP-5.3.6-11/1-es kiírás nyertes projektjei számára
Kódszám: TIOP 3.2.3.A-13/1
cím: Lakhatási beruházások támogatása
Lakhatási beruházások támogatása a TÁMOP-5.3.6-11/1-es kíirás nyertes projektjeinek: A komplex telepes pályázatok első fordulójában nyertes projektgazdáinak készített egy kiírást az irányító hatóság a lakhatási problémák megoldására. A várhatóan 8-10 nyertes pályázó projektenként maximum 200 millió forintot fordíthat a lakókörnyezettel kapcsolatos rehabilitációra.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 1-és 30. között.

LEADER Program pályázatai
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete: a 2013-as LEADER támogatások feltételeiről.
Két fő célra vehető igénybe támogatás:
1) közösségi célú fejlesztésre
2) vállalkozási célú fejlesztésre
A pályázható támogatás összege 200.000-50.000.000 Ft-ig terjed.
Kik pályázhatnak?
A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.
1) Közösségi célú fejlesztések esetén:
A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,
b) nonprofit szervezet,
c) egyház
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
2) Vállalkozási célú fejlesztések esetén:
A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás
b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági ősteremelő
A támogatás mértéke:
- Ha a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 65 %-a
- Ha a fejlesztés nem hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 60 %-a
A támogatás mindkét esetben de minimis támogatásnak minősül!
A projekt adatlap formanyomtatvány és a projektjavaslat benyújtásához szükséges egyéb mellékletek végleges változatban az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport honlapján találhatóak meg
A pályázatokat elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 8.00-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18.00 óráig.