2015. július 30., csütörtök

Sportágválasztó rendezvények támogatásaPályázat kódja: NTP-SR-15
Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

Pályázók köre:
A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
·         óvoda
·         általános iskola,
·         gimnázium,
·         szakközépiskola,
·         szakiskola

Támogatható tevékenységek
Olyan legalább 4 órás időtartamú, helyi sportágválasztó rendezvény megvalósításának támogatása, amelyen teret, lehetőséget kapnak a helyi és térségi klubok, hogy sportolóikon. élversenyzőiken keresztül, személyes találkozás keretében népszerűsítsék saját sportágukat, bemutathassák példaképeiket.
Kötelező programelemei az alábbiak:
·         egészségügyi vizsgálatok,
·         egészségmegőrzéssel, egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsadások,
·         a célcsoport aktív bevonása, a sportágak kipróbálási lehetőségének biztosítása.

A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy –a pályázó indokolt kérelme alapján –a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása


Pályázat kódja: NTP-FTP-15

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 23:59 óra


A pályázat célja:

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása


Pályázók köre:

·    Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

·      A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló, köznevelési feladatokat is ellátó intézmények;

·      A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítványés nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel;

·      A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával);

·          Belső egyházi jogi személyek


Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:


·    Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.)jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő tehetségígéretek száma minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal lehet.

·  Legalább 60 órás tanórán kívüli, már működő, integrált környezetben megvalósuló,komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.)jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 3 fő, maximum 5 fő lehet.

·   Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi,integrált környezetben megvalósuló komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint,és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.)jön létre. A tehetséggondozó programot több, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 2 fő, maximum 5 fő fiatal) műhely alkotja, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 20 fő fogyatékkal élő tehetségvonható be.


A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke

A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy –a pályázó indokolt kérelme alapján –a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.


Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatására


Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

Pályázat kódja: NTP-RHTP-15


A pályázat célja:

A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása


Pályázók köre:

·     Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül: általános iskola,gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési oktatási intézmény,kollégium,pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

·      A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló, köznevelési feladatokat is ellátó intézmények;

·       A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítványés nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel;

·      A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő,Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával);

·      Belső egyházi jogi személyek


Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:


· Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotásnak (kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létre jönnie. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő fiatal lehet.

·     Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotásnak (kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létre jönnie.  A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.

·   Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 3 fő, maximum 5 fő fiatal) műhely alkotja, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, maximum 30 fő roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetség vonható be


A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy –a pályázó indokolt kérelme alapján –a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.


2015. július 29., szerda

Pályázatok a jövő tehetségeiért

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján 42 pályázati kiírást hirdetett meg. A Nemzeti Tehetség Program pályázatainak keretében a fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kapnak képességük kibontakoztatásához és hasznosulásához.

A Nemzeti Tehetség Program 2015. évi pályázatainak keretösszege 2,8 milliárd forint.

A nyílt pályázatok beadási határideje: 2015. szeptember 11. 

A felhívásokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) oldalán itt találjátok.

 A többsége meghívásos pályázat, de a nyíltak között vannak az alábbiak:
  • Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő  szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának  támogatása program- a részleteket itt találjátok
  • Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása- a részleteket itt találjátok
  • Sportágválasztó rendezvények támogatása- a részleteket itt találjátok
  Hamarosan küldöm a részleteket.