2013. október 31., csütörtök

Rajzpályázat a Szent Koronáról


Lakitelek Népfőiskola - Így látom a Szent Koronát


Beküldési határidő: 2013. december 2.

A pályázat célja

A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet általános iskolai tanulók részére.

Feladat:  Küldjenek a diákok bármilyen technikával készült rajzot, festményt a Szent Koronáról, amely legfeljebb A3-as (42x30cm) méretű.

Egy tanuló egy munkával pályázhat, de ugyanazon borítékban több diák is beküldheti pályázatát. Az alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni a tanuló nevét, életkorát, iskolai osztályát, postai lakcímét, valamint iskolája és tanítója, tanára nevét.

A legszebb 240 pályamunkát jutalmazzák, külön-külön értékelve minden évfolyamot (1-8 osztály). A nyertesek névsorát honlapjukon teszik közzé, lakcímükre 2013. december 24-ig kisebb-nagyobb értékű könyvajándékot küldenek.

A pályázatokat a következő címre várják:
Lezsák Sándor alelnöki titkárság (1357 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3.) vagy
leadható az Országházi Levélátvevőben (1055 Budapest, V. kerület, Balassi utca 3.).

A borítékra ráírni: „Így látom a Szent Koronát”


NCSSZI - Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatásáraNemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
IFJ-GY-13-D


Beadás határideje: 2013. november 29.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 28.000.000 Ft.

Pályázható összeg: 1.000.000.- Ft.

Támogatás mértéke: 90% (bővebben lent)

Támogatási időszak: 2013. november 1. - 2014. május 31.A pályázat célja

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével –Magyarországon, illetve Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – kulturális programok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába.
Szolgálják a határokon átnyúló magyar-magyar együttműködést, valamint hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a határon túli magyar közösségek erősítéséhez. Biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek- és ifjúsági korosztály tagjainak lelki és erkölcsi fejlődését.

Jelen pályázati kiírás keretében egy magyarországi és egy határon túli ifjúsági szervezet pályázik együtt közös kulturális program lebonyolítására.

A pályázati program keretében választható programtípusok:
- ifjúsági kulturális programok, programsorozatok, ifjúsági közösségek helyi kezdeményezései, a kétoldalú együttműködést elősegítő szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése, stb.
A tervezett programok minden esetben az együttműködés részeként valósíthatók meg, ahol az adott program vagy programsorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek, a fiatalok és közösségeik kreatív kezdeményezéseinek megvalósítását.

Jelen pályázati kiírás keretében edzőtáborok és képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.
Önállóan olyan kulturális rendezvények, műsorok megvalósítása nem támogatható, amelyek a passzív befogadáson túl nem adnak hozzáadott értéket a résztvevők számára.


A támogatás mértéke

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell (papír alapon). Az önerő igazolására magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. Az Ávr. 78. § (2) bekezdése értelmében előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati díj 2.200 Ft.


A Pályázók köre


 • társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), 
 • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel 
 • egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények 
 • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények 
 • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények 
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

Amelyek
 • gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy 
 • gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy 
 • gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy 
 • a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.

A pályázat a határon túli ifjúsági szervezet Együttműködési nyilatkozatával együtt érvényes, akivel a közös ifjúsági kulturális programot a pályázó lebonyolítja.
 

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren (www.ncsszi-pr.hu) keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.


A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.


A Pályázók döntést követő kiértesítése

A sportért és ifjúságért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. január 31.
További információk a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatán (1) 237-6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

2013. október 30., szerda

Pályázati hírlevél 44. hét

Ezen a héten a következő pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:

Tanulmányi ösztöndíj pályázatok
     (a pályázatokról bővebben a hírlevélben olvashattok)

 • Arany János Programok tanulói pályázatai
 • Hamarosan lejár! Bursa Hungarica ösztöndíjak

  Magánszemélyeknek szóló korábbi pályázati kiírások

  Gyermekrajz pályázatok:
  Önkormányzatoknak és civil szervezeteknek és egyházaknak szóló korábbi pályázati kiírások
  • Vidanet CivilekNet Program 2013 Ősz – Pályázat ingyenes internet-hozzáférés biztosítására civil szervezeteknek A pályázat benyújtásának határideje 2013. november 3. 23:59.   A pályázatról bővebben itt olvashattok.
  • Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatokat hirdet a Nemzetiségi Támogatások program keretében (A pályázatokról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
  • Second European Social Innovation Competition / Európai társadalmi innovációs verseny 2014 – Pályázat munkahelyteremtésre irányuló ötletek versenyeztetésére A pályázatról bővebben itt olvashattok.
  • Pályázat egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatására hazai és határon túli egyházi szervezeteknek A pályázatról bővebben itt olvashattok. 
  • KPMG Felelős Társadalomért Program 2013 – Pályázat ingyenes üzleti, pénzügyi, informatikai szolgáltatásokra és működési támogatásra A pályázatról bővebben itt olvashattok. 
  • RFH Ecospinning Díj 2013 – Pályázat vállalkozások és önkormányzatok elismerésére (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
  • UniCredit társadalmi célú projekt – Pályázat civil szervezetek hátrányos helyzetű embereket segítő projektjei támogatására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
  • Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
  • Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
  • IKEA: A világ legfontosabb embereiért szavazás. A szavazás elérhető itt.
  • A KÉK – Kortárs Építészeti Központ LAKATLAN__Töltsd Újra! programja keresi azokat a szervezeteket, informális csoportokat, amelyek tevékenységük ellátásához, új vagy folyamatban lévő projektjeik megvalósításához ingatlant keresnek Budapesten. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
  • Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására. A pályázatról bővebben itt olvashattok.

  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmeteket

  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: Pályázat motiváló képzések és támogató szolgáltatások tartására a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében – TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 (A pályázatról bővebben a hírlevélben olvashattok.)
  Norvég Alap pályázatok
  2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
  • Zöld ipari innováció program (HU-09) + kiegészítő pályázat, valamint
  • „Kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása”Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2013. október 31. 16.00 óra.
  • Hamarosan lejár! Előkészítő látogatások ösztöndíjprogram – Az EGT Alap pályázata oktatással foglalkozó szervezeteknek. A pályázatról bővebben itt olvashattok.


  Pályázati kiírások részletesen

  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: 
  Nemzeti Támogatások

  Nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatása
  pályázat kódja:NEMZ-CISZ-14 
  benyújtási határidő:2013. november 10. (vasárnap) 24:00 óra 
  pályázók köre:
  A 2011. december 31-ig nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény  hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint nemzetiségi oktatási,  kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
  támogatás formája, összege és mértéke:
  A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás.
  Az elnyerhető támogatás  100.000 - 4.000.000 Ft

  A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik. Saját forrás nem szükséges.
  A pályázati felhívás elérhető itt.
  További információ erről a pályázatról elérhető itt.

  Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatására 
  pályázat kódja:NEMZ-KUL-14
  Benyújtási határidő:2013. november 10. (vasárnap) 24:00 óra 
  Pályázók köre:
  • nemzetiségi önkormányzatok,
  • a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános  könyvtári tevékenységet folytató intézmények), e körben 
   • létesítő okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségek kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei
   • nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
   • alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó költségvetési szervek
  • nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55);
  Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. 

  Támogatás formája, összege és mértéke:
   támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás.
  Az elnyerhető támogatás  100.000 -700.000 Ft

  A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik. Saját forrás nem szükséges.  Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2014. évi költségvetési támogatására 
  pályázat kódja:NEMZ-TAB-14 
  Benyújtási határidő:2013. november 10. (vasárnap) 24:00 óra 
  Pályázók köre:
  • nemzetiségi oktatási intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű általános iskolák, középiskolák), 
  • nemzetiségi önkormányzatok, 
  • a 2011. december 31-ig nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek 
  Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet, pályázatot nem nyújthat be. 
  Támogatás formája, összege és mértéke:
   támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás.
  Az elnyerhető támogatás  100.000 -1.000.000 Ft

  A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik. Saját forrás nem szükséges.
  A pályázati felhívás elérhető itt.
  További információk erről a pályázatról elérhetőek itt.

  Pályázatok benyújtásának módja:
  A pályázatokat elektronikus úton lehet benyújtani a www.emet.gov.hu oldalon keresztül. A pályázáshoz egyszeri 3.000 forintos pályázati díj befizetése kötelező.

  RFH Ecospinning Díj 2013 – 
  Pályázat vállalkozások és önkormányzatok elismerésére
  A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. tavaly indította el Ecospinning Programját, amelynek legfontosabb célkitűzése a magyar gazdaság megerősítése, elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint az önkormányzatok életképes, a mai gazdasági körülmények között is megvalósítható projektjeinek, fejlesztési terveinek felkutatása és támogatása révén.
  Nevezési időszak: 2013. október 10. és 2013. december 31. között.
  RFH Ecospinning Díj – önkormányzati kategória

  Nevezési feltételek

  Pályázók köre:

  Magyar önkormányzatok, önkormányzati társulások, illetve önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok
  Pályázat tartalma:
  A fejlesztési projekt rövid, legfeljebb 2 A4-es oldalon való bemutatása
  A fejlesztési projekt előzetes üzleti terve
  A fejlesztési projekt eredményeinek bemutatása

  Pályázat motiváló képzések és támogató szolgáltatások tartására a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében – TÁMOP-5.3.8.A2-13/1
  Benyújtási határidő: 2013. november 11.
  A pályázat célja:
  A pályázat a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában érintett foglalkoztató szervezeteket támogatja abban, a náluk alkalmazásban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének esélyeit növeljék.
  Részcélok:
  A megváltozott munkaképességű személyek tranzitálhatósága magasabb szintre emelkedjen.
  A nyertes pályázók foglalkoztatók hatékonyabban segítsék elő a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci integrációját.
  A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt keretében létrehozásra kerülő speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések elterjesztése a nyertes foglalkoztatók körében.
  Pályázók köre:
  Olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezet, amelyre az alábbi feltétel teljesül:
  • A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított a pályázat benyújtásának napján érvényes rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Csak a konvergencia régiókban megvalósuló pályázat támogatható.
  • A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában minden megvalósítási helyszínen székhellyel vagy fiókteleppel vagy telephellyel kell rendelkeznie.
  Jogi forma
  GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság
  GFO 114 Részvénytársaság
  GFO 121 Szociális szövetkezet
  GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet
  GFO 129 Egyéb szövetkezet
  GFO 211 Közkereseti társaság
  GFO 212 Betéti társaság
  GFO 569 Egyéb Alapítvány
  GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű
  GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
  GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
  GFO 721 Leányvállalat
  GFO 551 Egyház
  GFO 552 Egyházi intézmény
  GFO 555 Nyilvántartásba vett egyházi
  GFO 559 Egyéb egyházi szervezet

  Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

  Pályázati keretösszeg: 2.195.516.338 forint.
  A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiókban: 30-50 db.
  Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
  Támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 160.000.000 Ft lehet.
  Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

  Támogatható tevékenységek köre
  Projekt előkészítés során
  • Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
  • Szakmai terv elkészítése.
  Projekt megvalósítási szakaszban
  • A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység.
  • Nyilvánosság biztosítása
  • Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
  • Képzők képzésének megszervezése és lebonyolítása
  • Képzést megalapozó alkalmassági és egészségügyi vizsgálatok elvégzése
  • A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt konzorciuma (országos szakmai és módszertani központ) által létrehozott, az együttműködési megállapodás keretében biztosított módszertan alapján készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok elvégzése, az eredmények értékelése, a felmért adatok rögzítése a kiemelt projekt konzorciuma által kialakított Portálon.
  • A pályázónál dolgozó megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak adatainak rögzítése a Portálon
  • Az elvégzett vizsgálatok, felmérések alapján megalapozott, személyre szóló rehabilitációs tervek készítése, és rögzítése a Portálon
  • Alapvető képzések
  • Mentor és szupervízor tevékenység a képzésben részesített munkavállalók számára
  • Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében
  • Képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése
  • Jelen pályázati konstrukció pályázóinak kötelező együttműködést vállalni a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projektet megvalósító konzorciummal
  • Együttműködési megállapodást kötése a projekt megkezdésétől számított 3 hónapon belül legalább egy munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel.
  • ERFA típusú tevékenységek: A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése. A célcsoport számára szóló képzések lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések, illetve akadálymentesítés csak a pályázó saját tulajdonában lévő ingatlanon.


  Arany János Tanulói Program
  • Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
  • Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A pályázatról bővebben itt olvashattok.
  • Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában, és piacképes szakképesítést szerezzenek. A pályázatról bővebben itt olvashattok.

  Bursa Hungarica ösztöndíjak
  A pályázat célja:
  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.
  A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje mindkét kiírás esetén: 2013. november 15.
   „A” típusú pályázati kiírás felsőoktatási hallgatók részére
  Pályázók köre
  Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
  Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

  "B" típusú pályázati kiírás a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
  Pályázók köre
  Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
  a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
  vagy
  b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
  és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
  A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
  Pályázat benyújtásának módja egységesen
  A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
  A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

  Bővebb információk elérhetőek itt