2013. január 28., hétfő

Páyázatok - 5. hét

Sziasztok!
Repetitio est mater studiorum!

AKTUÁLIS BEADÁSOK

- Folytatódnak az MNVH-s felhívások! Január 31-ig be lehet adni projektötleteket sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésér. Kiírás itt >>

- Február 1-ig lehet beadni civil kezdeményezéseket a Tempus Közalapítvány által kezelt
Europe for Citizens programra. Kiírás itt >>


- Hasonló -nemzetközi együttműködésen nyugvó- ifjúsági kezdeményezésekre lehet beadni a Fiatalok Lendületben programra projektötleteket. Kiírás itt >>

  - Továbbra nyitva van 2013. január 31-ig a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában.- Január 2-től a középfokú oktatási intézményeknek van lehetőségük pályázni az a Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP) című kiírásban.

- Február 4-ig lehet regisztrálni a Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása című felhívásra.


- Március 29-ig lehet beadni a Svájci Hozzájárulás testvértelepülési és partnerségi komponensében pályázatot civil szervezetek nemzetközi (Svájc-Magyarország) együttműködésére, közös programok megvalósítására. Kiírás itt >>

FOLYAMATOSAN BEADHATÓ PÁLYÁZATOK


- November 2-től a keret kimerüléséig a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.

- Szeptember 10-től szintén a keret kimerüléséig a Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése.

 - Január 14-től az IKSZT-k szerepének erősítésére lehet forrásokat pályázni. (Február 18-ig, a forrás kimerüléséig.)

HAMAROSAN BEADHATÓ

- Február 1-től folyamatosan lehet beadni (keret kimerüléséig) a Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével (TÁMOP-1.4.1-12/1
) kiírásra pályázatot. Összefoglaló itt >>   


- Észak-Magyarországon március 1-től bölcsőde felújításra lesz lehetőség.


- Megjelent a TÁMOP-2.2.6-13/1 jelű, „Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése” című könnyített elbírálású pályázati felhívás. A pályázatokat 2013. február 18-tól 2013. március 14-ig lehet benyújtani.

-
Hamarosan újra Norvég Alap pályázatok. A Norvég Királyi Nagykövetség az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda valamint az Ökotárs Alapítvány és az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány – Magyarország ezúton tisztelettel meghívja Önt az EGT/NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP MEGNYITÓ ESEMÉNYÉRE. Meghívó itt >>

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS


-
Lezárult a Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása (TÁMOP 5.5.4-13/1,2) című pályázat véleményezése, a feltett kérdések az NFÜ honlapján olvashatóak.
Tervezet >>Ha bármilyen kérdés adódik, hívjátok Rékát és Leót!

2013. január 23., szerda

TIOP – 3.2.3-12/1 "A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése" kiemelt projekt felhívása a TKKI számára

TIOP – 3.2.3-12/1 "A kistérségekben a közösségi szolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése" kiemelt projekt felhívása a TKKI számára

A kiírás szerint a kiemelt projekt célja ún. Közösségi Központok létrehozása legalább 16 olyan kistérségben, amelyekben jelenleg nem érhető el "hasonló" típusú szolgáltatás. A projekt összköltségvetése 8.900.000.000 Ft, melynek 95 %-a infrastrukturális beruházásokra fordítandó. 

A projektet a TKKI önállóan valósítja meg, viszont az Országos Roma Önkormányzat kötelező együttműködő partnerként vesz részt benne. 

A kiírás alapján a létrejövő terek kialakításán kívül a lakosság tájékoztatása és a később a központokban dolgozó munkatársak felkészítése lesz a TKKI feladata.

A közösségi központok a jelenlegi tervek szerint nagyobb épületek (kb. 300 nm) lesznek, melyek helyt adnak szociális alapellátásoknak, okmányirodának, pedagógiai szakszolgálatnak, gyámhivatalnak sőt, akár családi napköznek is. Tehát komplex szolgáltató központokra kell gondolnunk, amelyek egyesítik a szociális-, a hatósági- és a közösségi szolgáltatásokat, valamint indokolt esetben az épülettől elkülönült helyszíneken az alapvető higiénés szükségletek kielégítését is biztosítják majd. A létrejövő központokban egy sor olyan szolgáltatás központi tervezés szerinti megvalósítása fog zajlani, amelyek megléte mellett nem lehet majd pályázni a kistérségen belül hasonló programok biztosítására, hiszen ezek már adottak lesznek. Ezek a következőek:


 • egyéni fejlesztés, kompetenciafejlesztés,
 • mentálhigiénés, pszicho-szociális támogatás,
 • nem formális, informális tanulás,
 • képzés, oktatás,
 • közösségfejlesztés, közösségi programok,
 • érdekképviselet,
 • egészségügyi alapvizsgálatok, szűrés, helyben történő elérése,
 • lakásfunkciók egy részének időleges kiváltása (higiéniai funkciók), a központtal nem egy épületegységet alkotó megoldásokkal,
 • gyakorlati képzés, műhelymunka,
 • munkaerő-piaci (re)integrációt elősegítő szolgáltatások nyújtása,
 • önfoglalkoztatóvá válás támogatása
A kiírás szerint érintett régiónként 3-3 központ kialakítása kötelező, további 2 helyszínt pedig szabadon választhat ki a HH kistérségek közül a pályázó. A megvalósítás helyszínét adó település kiválasztása -megfelelő indoklás mellett- már a pályázó kompetenciája. Az érintett ingatlanok vagy önkormányzati vagy a Magyar Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lehetnek. 


A kiírás nem írja elő a kiemelt program számára a más uniós programokkal való szinergiát, de előírja, hogy olyan helyszíneket kell választania a pályázónak, ahol bizonyíthatóan nem érhetőek el a fenti szolgáltatások. Viszont a helyben meglévő és működő szolgáltatásokkal való összehangolódás és együttműködés kötelező, főleg azért, mert lehetőség szerint a helyi szolgáltatásoknak be kellene "települniük" a központokba. 

Természetesen előfordulhat, hogy GYEP projektet vivő kistérségek is kiválasztásra kerülnek, amely érdekes helyzeteket teremthet. Az útmutató úgy fogalmaz, hogy olyan települések nem jöhetnek szóba a központok helyszíneként ahol komplex szolgáltatások pl.  "gyerekházak" működnek. 

A projektterv beadási határideje 2013. január 27, ehhez képest legalább fél év telik el, mire a TKKI elindul a kistérségek felé...
Pályázatok - 4. hét

Sziasztok!

AKTUÁLIS BEADÁSOK

- Folytatódnak az MNVH-s felhívások! Január 31-ig be lehet adni projektötleteket sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésér. Kiírás itt >>

- Február 1-ig lehet beadni civil kezdeményezéseket a Tempus Közalapítvány által kezelt
Europe for Citizens programra. Kiírás itt >>


- Hasonló -nemzetközi együttműködésen nyugvó- ifjúsági kezdeményezésekre lehet beadni a Fiatalok Lendületben programra projektötleteket. Kiírás itt >>

  - Továbbra nyitva van 2013. január 31-ig a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában.
- Január 02-től a középfokú oktatási intézményeknek van lehetőségük pályázni az a Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP) című kiírásban.

- Február 04-ig lehet regisztrálni a Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása című felhívásra.


- Március 29-ig lehet beadni a Svájci Hozzájárulás testvértelepülési és partnerségi komponensében pályázatot civil szervezetek nemzetközi (Svájc-Magyarország) együttműködésére, közös programok megvalósítására. Kiírás itt >>

FOLYAMATOSAN BEADHATÓ PÁLYÁZATOK

- November 2-től a keret kimerüléséig a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.

- Szeptember 10-től szintén a keret kimerüléséig a Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése.

 - Január 14-től az IKSZT-k szerepének erősítésére lehet forrásokat pályázni. (Február 18-ig, a forrás kimerüléséig.)

HAMAROSAN BEADHATÓ
- Február 01-től folyamatosan lehet beadni (keret kimerüléséig) a Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével (TÁMOP-1.4.1-12/1) kiírásra pályázatot. Összefoglaló itt >>   

- Észak-Magyarországon március 1-től bölcsőde felújításra lesz lehetőség.


- Megjelent a TÁMOP-2.2.6-13/1 jelű, „Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése” című könnyített elbírálású pályázati felhívás. A pályázatokat 2013. február 18-tól 2013. március 14-ig lehet benyújtani.

-
Hamarosan újra Norvég Alap pályázatok. A Norvég Királyi Nagykövetség az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda valamint az Ökotárs Alapítvány és az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány – Magyarország ezúton tisztelettel meghívja Önt az EGT/NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP MEGNYITÓ ESEMÉNYÉRE. Meghívó itt >>

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS


-
Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása (TÁMOP 5.5.4-13/1,2)
Tervezet >>Ha bármilyen kérdés adódik, hívjátok Rékát és Leót!

Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósításaDDOP-4.1.2/B-12
ÉAOP-5.1.1/C-12
ÉMOP-3.1.1/B-12
Lakhatási integrációt modellező szociális célú
településrehabilitációs kísérleti projektek
megvalósítása


Beadási határidő: 2013.02.04-ig
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 100 000 000 - 300 000 000 forint
Területileg: Pályázatot a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be, amely a projektjét a konvergencia régiókban valósítja meg.


Támogatás célja
A szociális célú településrehabilitáció alapvető célja a települések leszakadó részeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.
Ezeknek a leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészeknek a fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, iskolázottsági és foglalkoztatási színvonala, életkörülményei kedvezőtlenek, a települési és közösségi funkciókkal való ellátottságuk szegényes. A településrész nem része a helyi vagy térségi gazdasági-társadalmi vérkeringésnek, és a többszörös kirekesztettség és szegénység koncentrációjával sokszor együtt járnak a közbiztonság romlásából származó problémák is.
Célterület: A fenti folyamatokkal jellemezhető, főként roma népesség által lakott telepek jelentik mind társadalmi, mind fizikai értelemben a legleromlottabb területeket. Ezen telepek helyzete is különféle lehet, leginkább településszerkezeti elhelyezkedésük, a lakásállomány minősége, a közszolgáltatások elérhetősége és az alacsony státuszú népesség koncentrációjának mértéke szerint. Egy adott telepről gondos mérlegelés során a településnek kell eldöntenie, hogy hosszabb távon megtartható-e vagy pedig fel kell számolni. A településrehabilitáció célja mindenképpen a szegregáció további elmélyülésének megakadályozása és a szegregáció oldása.
Részcél
2010-ben módosult az ERFA források felhasználását érintő uniós jogi szabályozás, lehetővé téve a lakhatási célú műveletek korábbiaknál szélesebb körű támogatását az alábbi feltételekkel:
- marginalizált közösségeket céloznak;
- integrált programok keretében és
- deszegregációs céllal valósulnak meg.

Jelen felhívás célja, hogy a marginalizált közösségeket érintően, azon belül is a térben elkülönült szegregátumok esetében kísérleti programok segítségével modellezze a rendeletmódosítás által lehetővé tett új típusú, deszegregációs céllal megvalósuló, lakáspótláshoz kapcsolódó lakáscélú beavatkozásokat.


Pályázók köre
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázó konzorcium egy szegregátum vonatkozásában egy regisztrációs adatlap benyújtására jogosult. Abban az esetben, amennyiben a pályázó településen több szegregátum is található, valamennyit be kell mutatni és részletesen indokolni szükséges a regisztrációs adatlapon nevesített szegregátum kiválasztását.
Amennyiben egyazon projekthelyszínre több regisztrációs adatlap kerül benyújtásra, valamennyi elutasításra kerül.
Azon szegregátumok, telepek vonatkozásában, melyek a TÁMOP-5.3.6 „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” pályázati felhívásban támogatást nyertek, jelen regisztrációs felhívásra nem lehet pályázatot benyújtani.
Ugyanakkor ugyanazon település más szegregátumára, telepére benyújtható regisztrációs pályázat.

Pályázni legalább kéttagú konzorciummal lehetséges, amelynek a lentiekben részletezett feltételeket teljesítő települési önkormányzatot és legalább egy civil/egyházi szervezetet kell tartalmaznia. Konzorciumvezető az önkormányzat és a civil/egyházi szervezet is lehet a két kötelező, a kritériumokat teljesítő konzorciumi tag közül.

Kötelező a konzorciumban részt vennie:
·         az adott település önkormányzata (321);

és legalább egy szervezet az alábbiak közül, amennyiben teljesíti a jelen felhívásban foglalt kritériumokat:
·         Alapítvány (563,569)
·         Egyesület (522,525,529)
·         Egyházi szervezet (55)
amennyiben nincs olyan civil/egyházi szervezet aki teljesíteni tudja a jelen felhívásban foglalt kritériumokat , a konzorciumban részt vehet az önkormányzat intézménye is, a jelen felhívásban foglalt kritériumok teljesítése esetén:
·         Önkormányzat intézményei (322,382)

További konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek, amennyiben releváns tapasztalattal rendelkeznek a felhívás tárgyában (GFObesorolással):
1. Jogi személyiségű gazdasági társaság (11)
2. Szövetkezet (121,124,128,129)
3. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (21)
4. Önálló vállalkozó (23)
5. Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
(31,32,35,37,38)
6. Jogi személyiségű nonprofit szervezet (521,525,526,529,55,56,57,594,599)
7. Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (62,69)
8. Egyéb gazdasági szervezet (71,72)
9. Helyi önkormányzat (321)

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek a konzorciumba bevonják a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot is.

A pályázó önkormányzatnak az alábbi vállalások teljesítése és alátámasztása kötelező:
- az önkormányzat elkötelezett a szegregáció oldásával kapcsolatban, a projekt keretében vállalja, hogy az arra felkészült családokat a település integrált lakókörnyezetébe költözteti és segíti beilleszkedésüket;
- az önkormányzat vállalja, hogy az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott szociális szakértővel és a konzorciumi partner civil/egyházi szervezettel együttműködik a projekt teljes szakmai tartalmának (lakáscélú, infrastrukturális, szociális, foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi beavatkozások stb.) kialakításában és megvalósításában.

A kötelezően pályázó civil/egyházi szervezetnek, vagy önkormányzati intézménynek az alábbi kritériumok teljesítése és alátámasztása kötelező:
- igazolnia kell, hogy legalább 1 évig aktív folyamatos szociális munkát végez/végzett az akcióterületen (közösségfejlesztés, oktatás-nevelés, családsegítés, foglalkoztatás);
- vállalja, hogy a projektben legalább az ún. soft elemek tervezésében és megvalósításában aktívan részt vesz a célcsoport bevonásával, és ezekért részben vagy egészben felelős;
- vállalja, hogy az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott szociális szakértővel és a konzorciumi partner települési önkormányzattal együttműködik a projekt szakmai tartalmának kialakításában és megvalósításában.

A BENYÚJTÁS HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
A regisztrációs adatlapot (papír alapon és elektronikusan CD-n) 2013. február 4-ig kell postára adni az alábbi címre:
DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3.
ÉARFÜ Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

2013. január 22., kedd


Felhívás az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire

Az egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire.  Az Országgyűlés a 2013. évi költségvetési törvényt olyan tartalommal fogadta el, amely megteremti a közösségi célok előmozdítására hivatott, az összmagyar társadalom javát szolgáló konkrét egyházi kezdeményezések állami támogatási lehetőségét, valamint lehetővé teszi az előző években megkezdett programok befejezését.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az alábbi két előirányzat egyikére nyújtható be egy darab egyedi támogatási kérelem:
1. EGYH-KCP-13 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása
Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának vagy kialakításának támogatása.
Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)
Ezen előirányzatból támogatható a külhoni és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.
Az előirányzat terhére igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
1. Egyházak, egyházi intézmények, belső egyházi jogi személyek és egyéb egyházi szervezetek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. §-a, 11. §-a és 12. §-a szerinti szervezetek)
2. Külhoni magyar ajkú egyházi szervezetek, egyházi jogi személyek
A támogatások elbírálása során előnyt jelent:
 • • befejezés előtt álló beruházás
 • • rendelkezésre álló önrész
 • • rendelkezésre álló önkéntes munka
 • • felettes egyházi szerv ajánlása
Letölthető dokumentumok
A támogatási kérelem benyújtása
A www.eper.hu internetes felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva nyílik lehetőség a támogatást igénylő adatlap kitöltésére. A regisztrációban, illetve az adatlap kitöltésében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa az alábbi elérhetőségen nyújt segítséget: +36/1-8826834 vagy egyhaz@emet.gov.hu
A regisztrációt követően a rendszer által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága (1387 Budapest, Pf. 1467)
támogatási kérelem elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2013. február 15., 24:00 
A támogatói döntés
A Támogató – Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága – a beadási határidőt követő 60 napon belül hozza meg döntését. A nyertes kérelmezőket írásban értesítjük. A döntéssel kapcsolatban a további információk a www.emet.gov.hu internetes felületen érhetők el.
A támogatást a kedvezményezettek támogatási szerződés aláírását követően kapják meg előfinanszírozás vagy igény szerint utófinanszírozás formájában. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását, a szerződéskötést és az elszámoltatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) végzi.
Ha bármilyen kérdésetek van, hívjátok Leót vagy Rékát!

2013. január 14., hétfő

Pályázatok - 3. hét

Sziasztok!
Ezen a héten sok változásról nem tudok beszámolni a pályázati kiírások frontján, egy kivétellel az elmúlt héten küldötteket foglaljuk újból össze. A kivétel egy partnerségi együttműködést támogató pályázat. Itt van mindjárt  lista elején...

- Március 29-ig lehet beadni a Svájci Hozzájárulás testvértelepülési és partnerségi komponensében pályázatot civil szervezetek nemzetközi (Svájc-Magyarország) együttműködésére, közös programok megvalósítására. Kiírás itt >>

- Folytatódnak az MNVH-s felhívások! Január 31-ig be lehet adni projektötleteket sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésér. Kiírás itt >>
- Február 1-ig lehet beadni civil kezdeményezéseket a Tempus Közalapítvány által kezelt
Europe for Citizens programra. Kiírás itt >>

  - Továbbra nyitva van 2013. január 31-ig a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában.
 
- November 2-től a keret kimerüléséig a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.

- Szeptember 10-től szintén a keret kimerüléséig a Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése.

- Január 02-től a középfokú oktatási intézményeknek lesz lehetőségük pályázni az a Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP) című kiírásban. (Módosult a kiírás a múlt héthez képest!)
 
- Január 14-től az IKSZT-k szerepének erősítésére lehet forrásokat pályázni. (Módosult a kiírás a múlt héthez képest!)

- Február 01-től folyamatosan lehet beadni a Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével (TÁMOP-1.4.1-12/1) kiírásra pályázatot. Összefoglaló itt >>   
- Észak-Magyarországon március 1-től bölcsőde felújításra lesz lehetőség.


 Ha bármilyen kérdés adódik, hívjátok Rékát és Leót!

2013. január 7., hétfő

Pályázatok - 2. hét

Jó reggelt és a 2012-eshez hasonlóan boldog és sikeres új évet mindenkinek!

- Ma van a beadási határideje a Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése című pályázatnak. 
Összefoglaló itt >>
Kiírás itt >>

- Január 10-ig kell beadni a A nemzetiségi civil szervezetek 2013. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-13 és a A nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok 2013. évi költségvetési támogatása / NEMZ-KUL-13 kiírásokra a pályázatokat. EPER >>> 

- Folytatódnak az MNVH-s felhívások! Január 31-ig be lehet adni projektötleteket sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésér. Kiírás itt >> 

- Február 1-ig lehet beadni civil kezdeményezéseket a Tempus Közalapítvány által kezelt
Europe for Citizens programra. Kiírás itt >>


- Továbbra nyitva van 2013. január 31-ig a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában.
 
- November 2-től a keret kimerüléséig a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.

- Szeptember 10-től szintén a keret kimerüléséig a Munkaerő-piaciszolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése.


- Január 02-től a középfokú oktatási intézményeknek lesz lehetőségük pályázni az a Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP) című kiírásban.
 
- Január 14-től az IKSZT-k szerepének erősítésére lehet forrásokat pályázni. 


- Február 01-től folyamatosan lehet beadni a Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével (TÁMOP-1.4.1-12/1) kiírásra pályázatot. Összefoglaló itt >>
  
- Észak-Magyarországon március 1-től bölcsőde felújításra lesz lehetőség. Ha bármilyen kérdés adódik, hívjátok Rékát és Leót!
    

2013. január 5., szombat

Kapacitások fejlesztéseAz alábbi pályázaton bértámogatáshoz lehet forrást szerezni civil szervezeteknek ahhoz, hogy 12+3 hónapra hátrányos helyzetű fiatal munkavállalót foglalkoztassanak.

 TÁMOP-1.4.1-12/1
Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével
http://www.nfu.hu/doc/3955 

Beadási határidő: 2013.02.01. - 2013.03.31.
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 2 000 000 - 30 000 000 forint
Területileg: Pályázatot a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be, amely a projektjét a konvergencia régiókban valósítja meg.

Támogatás célja:
A konstrukció részcéljai:
- fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása,
- a civil és nonprofit szervezetek kapacitás bővítése, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelése,
- az ország konvergencia régióiban erősödjenek a nonprofit, civil szervezetek, alakuljanak ki számottevő kapacitások e szférában.

Pályázók köre
Jelen kiírás keretében azon nonprofit szervezetek pályázhatnak:
a) amelyek bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti
b) vagy átalakulás miatti jogelőd szervezetük bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján)
522 Szövetség (kivéve sportszövetség)
529 Egyéb egyesület
551 Egyház
552 Egyházi intézmény
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
573 Nonprofit részvénytársaság
594 Nonprofit szociális szövetkezet
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

A pályázat tartalma
A pályázat keretében a létszámukat bővítő nonprofit szervezetek fiatal, elsősorban pályakezdő álláskeresők alkalmazásához kaphatnak bértámogatást. A projekt keretében lehetőség nyílik továbbá a célcsoporttagok képzésére is.
A bértámogatás során a figyelembe vehető bér maximuma (teljes munkaidőben):
- szakképzetlen pályakezdő álláskeresők esetében a minimálbér
- szakképzett pályakezdő álláskeresők esetén a garantált bérminimum
- felsőfokú végzettséget szerzett, illetve maximum 2 év gyakorlattal rendelkező szakképzett álláskeresők esetén a pályázó döntésétől függően a garantált bérminimum, és a garantált bérminimum 150 %-a közötti összeg A pályázónak vállalnia kell a célcsoporttag munkaviszonyban történő 12 hónapos foglalkoztatását és azt követően 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatását.
A pályázatban érvényesíteni kell a fenntarthatóságra és az esélyegyenlőségre vonatkozó horizontális szempontokat.

Célcsoportra vonatkozó kritériumok
A projektbe azok a fiatal munkanélküliek vonhatók be, akik 25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be, a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek, munkaerő-piaci programban nem vesznek részt, és megfelelnek a 800/2008/ EK rendelet 2 cikk 18 szakasz hátrányos helyzetű munkavállaló definíciói közül az alábbiaknak:
a) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
b) középfokú vagy felsőfokú végzettség esetén a projektbe bevonását megelőző 6 hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban.

Támogatható tevékenységek:
1. A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek
2. A célcsoport (6-8 órás) 12 hónapos támogatott foglalkoztatása munkaviszony keretében
3. Munkába járás támogatása
4. A célcsoport képzése
5. A célcsoport foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése (ERFA átjárhatóság alapján)
6. A célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a dokumentált mentori feladatokat)
7. Projektmenedzsment

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
1. A célcsoport 12 hónapos, 6 vagy 8 órában, munkaviszony keretében történő támogatott foglalkoztatása.
2. A támogatott foglalkoztatásban részt vett célcsoporttagok esetében a munkáltatónak, jogutódjának, vagy a továbbfoglalkoztatást szerződésben átvállaló szervezetnek vállalnia kell a támogatott foglalkoztatással legalább azonos feltételekkel és azonos munkakörben történő 3 hónapos továbbfoglalkoztatást.
3. Tájékoztatás, nyilvánosság
4. Horizontális elvek

A munkáltató a támogatott foglakoztatás lejártát követően minden esetben köteles a projektidőszak végén foglalkoztatási jogviszonyban lévő célcsoport tagot (beleértve a 2. pontban rögzítettek szerint újonnan bevont célcsoport tagot) legalább 3 hónapig továbbfoglalkoztatni, vagyis a 12 hónapnál rövidebb támogatott foglalkoztatás is maga után vonja a 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.

Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban
Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
·         projektmenedzser,
·         pénzügyi munkatárs.
A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben – munkaviszony esetében – bizonyíthatóan nem haladja meg a heti 10 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén.
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a Pályázónak vállalnia kell egy pénzügyi munkatárs alkalmazását is munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben – munkaviszony esetében - hetente maximum 10 óra. A pénzügyi munkatársnak legalább középfokú szakirányú végzettséggel és 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

Amennyiben a projektgazda ugyanazon személyt bízza meg mindkét pozícióval kapcsolatos feladatok ellátásával, akkor annak mind a projektmenedzserrel, mind a pénzügyi munkatárssal szemben támasztott kritériumoknak meg kell felelnie.

Belső költségvetési arányok
Projektmenedzsment                                     12%
ERFA                                                               10%
Tartalék                                                             5%
Flat rate költségek                                          Direkt költségek * 16-20%

Indikátorok
A projektben foglalkoztatott fiatal vagy pályakezdő munkavállalók száma:
1 fő

Képzésben részt vevők száma:

Képzést sikeresen elvégzők száma:

A támogatott foglalkoztatást követő 180 napon foglalkoztatottak száma:
A projektben foglalkoztatott fiatal vagy pályakezdő munkavállalók számával megegyező létszám