2015. október 20., kedd

Velux ösztöndíj

Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux  alapítvány támogatásával két ösztöndíjat hirdet  meg állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma származású diákok számára, kétéves időtartamra.

Kik jelentkezhetnek?

Az ösztöndíjakat azok a 2016. szeptember 1-jén 16. életévüket már, de 19. életévüket még be nem töltött középiskolások pályázhatják meg, akik érettségi vizsgájukat 2017-ben vagy 2018-ban tennék le, nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, és
1) állami gondozottak, és ezt a Gyámhatóság igazolásával bizonyítják, vagy
2) LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben laknak (ezek listája elérhető honlapunkon),
és ezt lakcímkártyájuk fénymásolatával igazolják, vagy
3) a roma/cigány kisebbség tagjai, amiről írásos nyilatkozatot küldenek.
Elsősorban olyan diákok jelentkezését várjuk, akik családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65.000 forintot, beleértve a segélyeket és a vállalkozásokból vagy más forrásokból szerzett bevételeket. Az egyesület fenntartja a jogot, hogy a válogatás során a különböző jövedelmi forrásokról dokumentumokat kérjen, ill. az ösztöndíjra esélyes diákok környezetével megismerkedjen.


Az ösztöndíj juttatásai

Az ösztöndíj fedezi a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit, évi egyszeri oda-vissza utazás költségét, a zsebpénzt és a biztosítást, szükség esetén a nyelvi előkészítést.
Az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete előny, de nem mindenképp szükséges feltétel. Az UWC iskolák felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázni online regisztrációt követően lehet a http://www.uwc.hu/app/velux oldalon.
A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2016. január 6. 23:59 (szerda).
Az írásos pályázat alapján a második fordulóba jutott jelentkezőket személyes interjúra hívjuk, melynek időpontja 2016.02.20. Az itt megismert jelöltek közül választjuk ki a harmadik forduló résztvevőit. Ez egy kétnapos tábor melynek időpontja, 2016.03.19-20. (szombat-vasárnap). Itt közös tevékenységek, játékok során ismerkedünk a résztvevőkkel. A pályázáskor kérjük figyelembe venni, hogy a fenti időponton nem áll módunkban változtatni. A távolmaradás a jelentkező ösztöndíjpályázatból való kizárását vonja maga után. A második és harmadik fordulón való részvétel ingyenes, az útiköltséget is téríteni tudjuk. 
Kapcsolat, érdeklődés: veluxosztondij@uwc.hu
 
A Velux ösztöndíjra pályázó diákok párhuzamosan részt vehetnek az UWC Magyarország általános ösztöndíj-pályázatán is. A két válogatás egymástól függetlenül zajlik.

2015. október 1., csütörtök

Tanoda programok támogatásaA felhívás kódszáma: EFOP-3.3.1-15
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi Fejlesztési Keretében 5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma EFOP keretében: 170 - 200 db.

Pályázhat:
Egyéb egyesület (GFO 529)
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559
Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)

A felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése az alábbiakban meghatározott időközönként, szakaszos elbírálással történik:
Az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2015. október 30-tól 2015. december 31-ig van lehetőség.
A második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 1-jétől 2016. július 30-ig van lehetőség.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A pályázat itt elérhető

2015. július 30., csütörtök

Sportágválasztó rendezvények támogatásaPályázat kódja: NTP-SR-15
Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

Pályázók köre:
A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
·         óvoda
·         általános iskola,
·         gimnázium,
·         szakközépiskola,
·         szakiskola

Támogatható tevékenységek
Olyan legalább 4 órás időtartamú, helyi sportágválasztó rendezvény megvalósításának támogatása, amelyen teret, lehetőséget kapnak a helyi és térségi klubok, hogy sportolóikon. élversenyzőiken keresztül, személyes találkozás keretében népszerűsítsék saját sportágukat, bemutathassák példaképeiket.
Kötelező programelemei az alábbiak:
·         egészségügyi vizsgálatok,
·         egészségmegőrzéssel, egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsadások,
·         a célcsoport aktív bevonása, a sportágak kipróbálási lehetőségének biztosítása.

A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy –a pályázó indokolt kérelme alapján –a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása


Pályázat kódja: NTP-FTP-15

Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 23:59 óra


A pályázat célja:

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása


Pályázók köre:

·    Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

·      A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló, köznevelési feladatokat is ellátó intézmények;

·      A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítványés nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel;

·      A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával);

·          Belső egyházi jogi személyek


Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:


·    Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.)jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő tehetségígéretek száma minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal lehet.

·  Legalább 60 órás tanórán kívüli, már működő, integrált környezetben megvalósuló,komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.)jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 3 fő, maximum 5 fő lehet.

·   Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi,integrált környezetben megvalósuló komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint,és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.)jön létre. A tehetséggondozó programot több, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 2 fő, maximum 5 fő fiatal) műhely alkotja, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 20 fő fogyatékkal élő tehetségvonható be.


A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke

A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy –a pályázó indokolt kérelme alapján –a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.


Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatására


Benyújtási határidő: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

Pályázat kódja: NTP-RHTP-15


A pályázat célja:

A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása


Pályázók köre:

·     Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül: általános iskola,gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési oktatási intézmény,kollégium,pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

·      A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló, köznevelési feladatokat is ellátó intézmények;

·       A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítványés nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel;

·      A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő,Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával);

·      Belső egyházi jogi személyek


Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:


· Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotásnak (kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létre jönnie. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő fiatal lehet.

·     Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotásnak (kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létre jönnie.  A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.

·   Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 3 fő, maximum 5 fő fiatal) műhely alkotja, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, maximum 30 fő roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetség vonható be


A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy –a pályázó indokolt kérelme alapján –a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.