2014. október 29., szerda

Pályázati Hírlevél 44. Hét

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatra


ELSŐ KÖNYVFORGATÓ" pályázat észak-magyarországi régió általános iskolái számára
A szünidei olvasás népszerűsítése és az olvasáskészség fejlesztése céljából pályázhatnak az észak-magyarországi régió általános iskolái, a nyertes iskolák valamennyi tanulója könyvadományban részesül, melyet az iskolák a téli szünidőt megelőzően adnak át. Tovább a pályázatra


Tanulmányi ösztöndíjprogramok 

Velux ösztöndíjak hátrányos helyzetű fiataloknak
Ösztöndíj pályázat állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó ill. roma származású diákok számára. Tovább a kiírásra


Göllesz Viktor ösztöndíj
Az ösztöndíj célja a magyarországi értelmi fogyatékos fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése és továbbfejlesztése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése. Tovább a kiírásra

Arany János Program
Megjelentek az Arany János Program új pályázatai a hátrányos helyzetű tanulók számára
Arany János Tehetséggondozó Program
Arany János Kollégiumi Program

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
A települési önkormányzatokon keresztül igényelhető ösztöndíjakat a felsőoktatásban résztvevő, illetve tanulmányaikat most kezdő hátrányos helyzetű fiatalok vehetik igénybe.
Tovább a pályázatra

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra
 
Pályázatok gyermekeknek   
Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes pályázatokat gyűjtöttünk össze.

Velux ösztöndíjak hátrányos helyzetű fiataloknak

kiíró: UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával
benyújtási határidő: 2015. január 7. szerda éjfél
 
Az iskolákról és a nemzetközi érettségiről Az 1962-ben alapított UWC-hálózat ma 14 iskolát tart fenn világszerte. Magyar diákokat fogadtak már Walesben, Kanadában, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Hong Kongban, Indiában, Norvégiában, Costa Ricán, Szingapúrban, Hollandiában, Németországban és Örményországban. Az iskolákba több mint 80 országból érkeznek érettségi előtt álló diákok, hogy két évig együtt tanuljanak angol nyelven a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és a kultúrák harmóniája jegyében. A kultúrák keveredése és az otthonitól eltérő környezet nagymértékben formálják a diákok személyiségét, fejlesztik problémamegoldó készségüket, toleranciára, felelősségtudatra nevelik, továbbá fogékonnyá teszik őket a társadalmunkban jelen lévő globális problémákra. Végzett diákjaink az itt szerzett tapasztalatok birtokában képessé válnak arra, hogy akár nemzetközi környezetben is képviseljék a magyar kultúrát és tudományt. A diákok két év alatt a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate, IB) programját végezhetik el. A Nemzetközi Érettségi Program a „teljes ember” nevelésére törekszik, így a megszokott tantárgyak teljesítése mellett sportfoglalkozásokon, kreatív tevékenységekben, illetve szociális vagy ökológiai jellegű önkéntes munkában való részvételt is elvár.
Az ösztöndíj juttatásai Az ösztöndíj fedezi a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit, évi egyszeri oda-vissza utazás költségét, a zsebpénzt és a biztosítást, szükség esetén a nyelvi előkészítést.
Kik pályázhatnak? Ösztöndíjaink megpályázására jogosultak azok a 16-18 éves (2015. szeptember 1-jén 16. életévüket már, de a 19-et még be nem töltött) szakközépiskolai vagy gimnáziumi képzésben résztvevő személyek, akik érettségi vizsgájukat 2016-ban vagy 2017-ben tennék le, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
 
I. 
1) magyar állampolgársággal rendelkeznek és középiskolai tanulmányaikat magyarországi oktatási intézményben folytatják, vagy korábban legalább 5 iskolai tanévet magyarországi oktatási intézményben végeztek, vagy 2) nem magyar állampolgárok, de az ösztöndíj beadásakor legalább három megkezdett tanéve magyarországi oktatási intézményben tanulnak és magyarul beszélnek.

II.  
1) állami gondozottak, és ezt gyámhatósági igazolásával bizonyítják, vagy 2) LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben laknak és ezt lakcímkártyájuk fénymásolatával igazolják, vagy 3) a roma/cigány kisebbség tagjai, amiről írásos nyilatkozatot küldenek.
A Velux alapítvány céljainak megfelelően a 2., ill. 3.pontban megjelölt csoportból elsősorban olyan diákok jelentkezését várja, akik családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 forintot, beleértve a segélyeket és a vállalkozásokból vagy más forrásokból szerzett bevételeket. Az egyesület fenntartja a jogot, hogy a válogatás későbbi szakaszában a különböző jövedelmi forrásokról dokumentumokat kérjen, ill. az ösztöndíjra esélyes diákok környezetével megismerkedjen.
Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik elég nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, valamint rátermettségüket tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal, iskolán kívül végzett tevékenységükkel bizonyítani tudják.
Az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete előny, de nem mindenképp szükséges feltétel. Az UWC iskolák felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.
Hogyan lehet pályázni? A pályázással kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók az UWC Magyarország honlapján: http://www.uwc.hu, illetve Facebook-oldalunán: http://facebook.com/uwc.hu
A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2015. január 7. szerda éjfél Kapcsolat, érdeklődés: veluxosztondij@uwc.hu A Velux ösztöndíjra pályázó diákok párhuzamosan részt vehetnek az UWC Magyarország általános ösztöndíj- pályázatán is. A két válogatás egymástól függetlenül zajlik.

Göllesz Viktor Ösztöndíj

kiíró:  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
benyújtási határidő: 2014. november 30.

Az ösztöndíj célja
A magyarországi értelmi fogyatékos fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése és továbbfejlesztése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése.

Az ösztöndíj tartalma
A díj 1 évre havonta 12 000 Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes pályázó részére. Az ösztöndíj felhasználását az átadást követő évben meg kell kezdeni.

Pályázók köre
Az ösztöndíjra azon 14-35 év közötti értelmi fogyatékos fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy művészeti ágban, illetve tevékenységükkel hozzájárulnak a fogyatékossággal élők csoportjának fejlődéséhez, a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez.

Pályázati feltételek
Egy pályázó csak egy pályázati anyagot adhat be.
A díjazott személyére javaslatot tehetnek szakmai és társadalmi szervezetek, a pályázó tevékenységét ismerő szakemberek, szülők, családtagok.
A javaslatot vagy önálló jelentkezést kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dossziéval lehet tenni, mely az ÉFOÉSZ Központi Irodában beszerezhető személyesen a 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. címen, a 06/1/411-1356-os telefonszámon, illetve e-mailen, az efoesz@efoesz.hu címen, továbbá letölthető a Szövetség honlapjáról http://www.efoesz.hu.

Tovább a pályázatra

2014. október 21., kedd

Pályázati Hírlevél 43. Hét

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatra


Otthon Melege Program lakossági energiahatékonysági, Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) – Háztartási gépcsere valamint Nyílászáró csere
Megjelentek a Nemzeti fejlesztési Minisztérium lakossági pályázatai Tovább a kiírásokra


Pályázat az Abaúj-hegyközi- , a Bodrogközi- és a Sellyei kistérség helyi köznevelési intézményei számára, sportszerek fejlesztő eszközök beszerzésére  
Tovább a pályázatra

ELSŐ KÖNYVFORGATÓ" pályázat észak-magyarországi régió általános iskolái számára
A szünidei olvasás népszerűsítése és az olvasáskészség fejlesztése céljából pályázhatnak az észak-magyarországi régió általános iskolái, a nyertes iskolák valamennyi tanulója könyvadományban részesül, melyet az iskolák a téli szünidőt megelőzően adnak át. Tovább a pályázatra
Tanulmányi ösztöndíjprogramok 

Arany János Program
Megjelentek az Arany János Program új pályázatai a hátrányos helyzetű tanulók számára
Arany János Tehetséggondozó Program
Arany János Kollégiumi Program

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
A települési önkormányzatokon keresztül igényelhető ösztöndíjakat a felsőoktatásban résztvevő, illetve tanulmányaikat most kezdő hátrányos helyzetű fiatalok vehetik igénybe.
Tovább a pályázatra

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra

2014. október 16., csütörtök

Pályázati Hírlevél 42. Hét"Változz, hogy változtathass!” társadalmi innovációs pályázat
A pályázat során olyan ötleteket keresnek, amelyek valamely társadalmi problémára új megoldást adnak meglévő eszközök, erőforrások, kommunikációs csatornák új módon való felhasználásával, megosztásával, újonnan kifejlesztett eszközök alkalmazásával, és/vagy emberek, közösségek új módon való összekapcsolásával. Tovább a pályázatra


MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM
A MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára az ország egész területén. Tovább a pályázatra

Otthon Melege Program lakossági energiahatékonysági, Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) – Háztartási gépcsere valamint Nyílászáró csere
Megjelentek a Nemzeti fejlesztési Minisztérium lakossági pályázatai Tovább a kiírásokra

Megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) támogatása
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet pályázatot hirdet meglévő, többfunkciós Megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) támogatása céljából. A pályázati konstrukció célja a már működő eMOP-ok zavartalan működésének biztosítása, szolgáltatási színvonalának növelése. A program kiemelt célja, hogy az elektronikus szolgáltatások - e-közszolgáltatások - igénybevételénél képzett szakemberek (eTanácsadók) segítsék a lakosságot.Tovább a pályázatra

Pályázat az Abaúj-hegyközi- , a Bodrogközi- és a Sellyei kistérség helyi köznevelési intézményei számára, sportszerek fejlesztő eszközök beszerzésére  
Tovább a pályázatra

ELSŐ KÖNYVFORGATÓ" pályázat észak-magyarországi régió általános iskolái számára
A szünidei olvasás népszerűsítése és az olvasáskészség fejlesztése céljából pályázhatnak az észak-magyarországi régió általános iskolái, a nyertes iskolák valamennyi tanulója könyvadományban részesül, melyet az iskolák a téli szünidőt megelőzően adnak át. Tovább a pályázatraCivil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatraTanulmányi ösztöndíjprogramok 

Arany János Program
Megjelentek az Arany János Program új pályázatai a hátrányos helyzetű tanulók számára
Arany János Tehetséggondozó Program
Arany János Kollégiumi Program

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
A települési önkormányzatokon keresztül igényelhető ösztöndíjakat a felsőoktatásban résztvevő, illetve tanulmányaikat most kezdő hátrányos helyzetű fiatalok vehetik igénybe.
Tovább a pályázatra

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra

2014. október 15., szerda

"Változz, hogy változtathass!” társadalmi innovációs pályázat

Kiíró: tarsadalmiinnovacio.hu
Benyújtási határidő: 2014. október 20.

A pályázat célja:
A pályázat során olyan ötleteket keresnek, amelyek valamely társadalmi problémára új megoldást adnak meglévő eszközök, erőforrások, kommunikációs csatornák új módon való felhasználásával, megosztásával, újonnan kifejlesztett eszközök alkalmazásával, és/vagy emberek, közösségek új módon való összekapcsolásával.
A beérkező ötletek közül 10-et választanak ki, amelyeket a pályázók egy egy hónapos inkubációs és képzési folyamat keretében szakértőink segítségével részletesen kidolgoznak.
Az inkubáció során részletesen kidolgozott projekteket a pályázók bemutathatják vállalati partnereinknek, akik ezekből fogják kiválasztani a jövő évi társadalmi felelősségvállalási programjuk új elemeit.
Pályázók köre: - Minden olyan Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező, Magyarországon tevékenykedő szervezet, amelynek nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási járuléktartozása. - Informális közösségek - A pályázó nem lehet tagja a Karitatív Tanácsnak, illetve nem lehet Magyarországon bejegyzett egyház vagy politikai párt, valamint ezek bármelyike által alapított vagy fenntartott, illetve politikai párt tevékenységéhez szervesen kötődő vagy ahhoz kapcsolódó szervezet.
Projektötletre vonatkozó elvárások: A társadalmi innovációs ötletek az alábbi fő társadalmi területeken, és érintettek életében hozzanak változást:
Társadalmi területek - Oktatás-képzés - Foglalkoztatás - Lakhatás és alapvető szükségletek - Egészségügy és szociális gondoskodás - Települések és helyi közösségek Társadalmi csoportok - Fogyatékkal élők (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista személyek) - Alap-, közép, vagy felsőfokú képzésben tanuló tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek - Betegek - Gyermekek - Mélyszegénységben élők - Helyi közösségek
Egyéb specialitások Kiemelten várják azokat az ötleteket, amelyek megfelelnek a következők valamelyikének: - mobiltechnológiára épül - interaktív, digitális tananyagot is alkalmaz - a kommunikáció akadálymentesítését segíti elő - info - kommunikációs eszközöket, megoldásokat használ - a projekt a megvalósítása során épít vállalati munkatársak tudás-alapú önkéntességére (a pro-bono-ról bővebben itt olvashattok:http://blog.civiljob.hu/pro-bono-mult-jelen-jovo )

Tovább a pályázatra

2014. október 7., kedd

Pályázati Hírlevél 41. HétArany János Program
Megjelentek az Arany János Program új pályázatai a hátrányos helyzetű tanulók számára
Arany János Tehetséggondozó Program
Arany János Kollégiumi Program

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM
A MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára az ország egész területén. Tovább a pályázatra

Otthon Melege Program lakossági energiahatékonysági, Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) – Háztartási gépcsere valamint Nyílászáró csere
Megjelentek a Nemzeti fejlesztési Minisztérium lakossági pályázatai Tovább a kiírásokra

Megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) támogatása
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet pályázatot hirdet meglévő, többfunkciós Megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) támogatása céljából. A pályázati konstrukció célja a már működő eMOP-ok zavartalan működésének biztosítása, szolgáltatási színvonalának növelése. A program kiemelt célja, hogy az elektronikus szolgáltatások - e-közszolgáltatások - igénybevételénél képzett szakemberek (eTanácsadók) segítsék a lakosságot.Tovább a pályázatra

Pályázat az Abaúj-hegyközi- , a Bodrogközi- és a Sellyei kistérség helyi köznevelési intézményei számára, sportszerek fejlesztő eszközök beszerzésére  
Tovább a pályázatra

ELSŐ KÖNYVFORGATÓ" pályázat észak-magyarországi régió általános iskolái számára
A szünidei olvasás népszerűsítése és az olvasáskészség fejlesztése céljából pályázhatnak az észak-magyarországi régió általános iskolái, a nyertes iskolák valamennyi tanulója könyvadományban részesül, melyet az iskolák a téli szünidőt megelőzően adnak át. Tovább a pályázatraKÖSZ! Program Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására
A MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára.
Tovább a pályázatraCivil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatraTanulmányi ösztöndíjprogramok 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
A települési önkormányzatokon keresztül igényelhető ösztöndíjakat a felsőoktatásban résztvevő, illetve tanulmányaikat most kezdő hátrányos helyzetű fiatalok vehetik igénybe.
Tovább a pályázatra

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén

Benyújtási határidő:
2014. október 20. (hétfő) 17.00

A MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi három kategóriában:
A. kategória:
- közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén;
B. kategória:
- társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén.
C. kategória:
- közösségi kertek létesítése Budapesten

A létrehozott, felújított területnek mindhárom kategória esetében közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie.
A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával, részvételével kell elvégezni.
A. kategória: közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén

Mire lehet pályázni?
- közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
- zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére;
- esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására.
A felújítandó közpark nem lehet kisebb 1500 nm-nél. (50 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt a MOL-lal illetve az általa a pályázat kezelésével megbízott civil szervezettel előzetesen egyeztetni kell.)
A területnek a közösség számára folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie (így tehát pl. zárt iskolakertek, óvodakertek felújítását a MOL Zöldövezet Program nem támogatja). 

Pályázók köre
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok).  

Támogatás formája,mértéke
A pályázatban elszámolhatóak:
 - a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer stb., legfeljebb 20 000 Ft értékben) - ide építhetők be az első forduló tervezési költségei is; - növények: fák, cserjék, fűszernövények (a kért támogatás legalább 60%-ában, csak a MOL Zöldövezet Program listáján szereplő növények támogathatóak, illetve az esetlegesen ott nem szereplő ŐSHONOS növények!)
- fűmag legfeljebb 20 000 Ft értékben;
- humusz, alginit;
- alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely, ágyások, pergola, pagoda, madárodú és -itató, kerékpártároló);
- kerti tó alapanyagainak költségei;
- festékek (köztéri elemekhez);
- takarítóeszközök és kerti szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
- takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatokhoz);
- hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív hulladékgyűjtő edények);
- szállítás;
- a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft értékben).
Szükséges önerő: A költségvetés 20%-a (lehet természetbeni is)

Otthon Melege Program lakossági energiahatékonysági, Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) – Háztartási gépcsere valamint Nyílászáró csere

A szeptember végén kiírásra került pályázatok teljes körű információi (pályázati felhívás, útmutató - feltételek, benyújtás módja stb.-) az alábbi oldalakon kerültek közzétételre:
Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) pályázatra: https://zfr-kazancsere.hu
Háztartási gépcsere pályázatra: http://uszt-hgcs.hu/
Nyílászáró csere pályázatra: http://zbr-nyilaszarocsere.hu/
A pályázatok összeállítására a pályázóknak a pályázatok meghirdetésétől számítva 30 nap áll rendelkezésükre. A pályázatok benyújtása a megjelenést (útmutató és felhívás közzétételét) követő 30. nap elteltével lehetséges az útmutatókban részletezettek szerint.

Megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) támogatása

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet pályázatot hirdet meglévő, többfunkciós Megyei eMagyarország Pontok (MeMoP) támogatása céljából. A pályázati konstrukció célja a már működő eMOP-ok zavartalan működésének biztosítása, szolgáltatási színvonalának növelése. A program kiemelt célja, hogy az elektronikus szolgáltatások - e-közszolgáltatások - igénybevételénél képzett szakemberek (eTanácsadók) segítsék a lakosságot.

Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Csak azok a működő, Együttműködési Megállapodással rendelkező eMOP-ok, melyek működtetői:
- települési és helyi önkormányzatok, illetve azok fenntartásában működő intézmények,
- nonprofit szervezetek közül: egyesület, alapítvány, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, társadalmi szervezetek, kivéve biztosító egyesület, politikai párt, valamint munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
- egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is

A támogatás formája: vissza nem térítendő állami támogatás, amellyel az előző pályázatok folytatásaként már működő eMagyarország Pontokat kíván támogatni, azzal a céllal, hogy az egyes megyékben működő valamennyi eMagyarország Pont koordinálásában a Megyei eMagyarország Pont (a továbbiakban: MeMoP) közreműködjön, és területi szinten állítson fel működési mintát az eMagyarország Pontok Hálózatának részére.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió Ft.

A támogatás összege: maximum 1 millió forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 22.
További részletes információ, a pályázati kiírás és útmutató, valamint az adatlapok megtalálhatóak az eMagyarország Program és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján: http://www.kormany.hu; http://www.emagyarorszag.hu

ELSŐ KÖNYVFORGATÓ" PÁLYÁZATI FELHÍVÁS észak-magyarországi régió általános iskolái számára

Kiíró: Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország
Benyújtási határidő: 2014. november 15.

A pályázat célja:
Iskolai, tábori keretekben működő programok, aktivitások, alkalmak tervezése és szervezése, amelyek a szünidei olvasást teszik lehetővé, érdekessé és izgalmas szabadidős tevékenységgé, ezáltal népszerűsítve a szünidei olvasást. Továbbá cél, hogy a gyermekek számára ingyenesen elérhetővé váljanak a korosztályuknak megfelelő ifjúsági könyvek (haza tudják vinni, kikölcsönözhessék, csere-berélhessék), annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget kapjanak olvasmányélményeik gyarapítására, valamint olvasáskészségük fejlesztésére.
 
A pályázók köre:  
Az észak-magyarországi régió általános iskolái (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád).
 
A pályázat tárgya: 
A nyertes iskolák valamennyi tanulója könyvadományban részesül, melyet az iskolák a téli szünidőt megelőzően adnak át. A könyvadományokat a United Way Magyarország Alapítvány KÖNYVFORGATÓ néven indított kezdeményezése biztosítja. Alapítványunk a vállalati partnereinek dolgozóitól összegyűjti a már megunt, "kinőtt" vagy egyszerűen csak feleslegessé vált gyerekkönyveket, életkor és állapotuk szerint válogatja, majd önkéntesek segítségével eljuttatja azokat a nyertes iskolákba, hogy a szünidőben az iskola minden tanulója - különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre - forgathassa azokat és fejleszthessék olvasáskészségüket.
 
A pályázatok értékelésének főbb szempontjai:
- ingyenes könyvhasználat biztosítása,
- hasznos és értékes szabadidő-szervezés,
- önkéntesség, gyerekközösségek bevonása,
- izgalmas, motiváló program és környezet kialakítása,
- interaktivitás,
- innovatív, kreatív megoldások.
Tovább a pályázatra

Pályázat az Abaúj-hegyközi kistérség, a Bodrogközi kistérség és a Sellyei kistérség helyi köznevelési intézményei óvodái és általános iskolái – számára, sportszerek és mozgáskoordinációt fejlesztő eszközök beszerzésére


Kiíró: A K&H Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány
Benyújtási határidő: 2014. október 30.

Pályázat tartalma
A pályázaton 2014-ben 3-5 pályázó nyer (egyenként minimum bruttó 200 000 forint, legfeljebb bruttó 500 000 forint értékben) az intézményt látogató gyerekek/tanulók fejlesztéséhez szükséges sporteszközöket, segédeszközöket, tornatermi berendezéseket, mindösszesen legfeljebb bruttó            1 500 000 forint értékben. 
A nyertesek számára a Kiíró intézményenként maximum bruttó 500 000 forintig állja a pályázati anyagban jelölt eszközök beszerzési költségeit, a Pályázó által megjelölt helyről, az általa megadott gyártótól vagy forgalmazótól.

Pályázati feltételek
A részvétel egyenlő feltételek mellett történik. A pályázaton részt vehet minden olyan köznevelési intézmény – óvoda és általános iskola – amely a 311/2007. (XI.17.) kormányrendelet alapján meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek közül az Abaúj-hegyközi, a Bodrogközi, vagy a Sellyei kistérségben végzi tevékenységét.
A pályázat elbírálása során kiemelt figyelemben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
·         lehetőséget adnak a sportfoglalkozások és a köznevelési intézmények kapuinak nyitásához a lakosság felé
·         bevonják a helyi civil szervezeteket
·         kapcsolatot teremtenek a különböző életkorú, aktivitású polgárok közöttA pályázatról vagy a K&H a hátrányos helyzetűekért további információt Bodnár-Illés Zsófiától kaphatnak a (06 1) 350-7390/210-es telefonszámon vagy a zs.illes@well.hu e-mail címen.