2014. február 27., csütörtök

Örömhír

Örömmel értesítjük Tisztelt Kedvezményezettjeinket, hogy 2014. február 26-án megnyitottuk személyes ügyfélszolgálatunkat.
A személyes ügyfélszolgálat megnyitásával célunk egyebek mellett, hogy a már támogatási szerzõdéssel rendelkezõ kedvezményezettek – a jelenleg is mûködõ telefonos, e-mailes ügyfélszolgálat igénybe vétele mellett – személyesen is segítséget kapjanak a folyamatban lévõ ügyeik intézéshez.
Felmerülõ kérdéseiket on-line adatlap kitöltésével továbbíthatják munkatársainkhoz, így azok megválaszolása gyorsabbá, eredményesebbé válik.
Az ESZA nonprofit Kft. személyes ügyfélszolgálata elõzetes idõpontfoglalás után lesz elérhetõ.
Társaságunk számára kiemelt jelentõségû, hogy a pályázók, kedvezményezettek, minél gyorsabban és közvetlenebbül tudjanak segítséghez és információhoz jutni, akár a saját már folyamatban lévõ pályázatuk kapcsán, akár újabb pályázati lehetõségek tárgyában.
E-mail üzenetünk hivatkozási száma: K023-819.
Kelt: Budapest, 2014.02.27.

Tisztelettel:


ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

2014. február 24., hétfő

Pályázati Hírlevél 9. hétÉlelmiszerlavina
Egy falat segítség mindenhol elkél!A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta Kft. támogatásával „Élelmiszerlavina” címmel hirdet pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással rászorulók élelmiszer támogatáshoz juthassanak. A program során támogatott rászorulók lehetnek gyermekek, nagycsaládosok, idősek, vagy más, hátrányos helyzetű csoportok is, akik anyagilag nehéz helyzetben élnek. A pályázaton kiválasztott szervezetek zöldségvetőmagokból álló támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott vetőmagok segítségével élelmiszerek előállítása, és a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása. 

TANDEM Fejlesztési Alap – Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítésére
CímlapAz Ökumenikus Segélyszervezet  „TANDEM Fejlesztési Alap”  néven 2012-ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem térítendő  támogatásként összesen  több  mint  200 millió forinttal  támogatja  a magyarországi szociális szektort. Jelen (harmadik) kiírásban körülbelül 25-30 pályázat támogatására lesz mód. A pályázaton 2-4 millió forintnyi támogatást lehet nyerni programonként.                           Tovább a pályázatra>>>

Erzsébet program 2014
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pályázatot hirdetett meg, amelyekre január 2-ától lehet jelentkezni. Az Alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít. 
Tovább a pályázatra>>>


A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatai

Megjelentek az NCSSZI kábítószer prevencióval és szenvedélybetegek segítésével foglalkozó pályázati kiírásai, melyeken 100.000 és 3.000.000 Ft közötti támogatást nyerhetnek a pályázók.
Tovább a pályázatokra >>>

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázat kiírásai idén tavasszal 400-750.000 Ft-os támogatást biztosítanak gyermek- és ifjúsági programok megvalósítására, valamint szervezetfejlesztésre és képzésekre. 
Tovább a pályázatokra>>>


Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai
Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A pályázatokra - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek. 

Kis- és közepes projektek támogatása
Pályázatot  közepes (20.000-70.000 euró) és kisprojekt (1500-20 000 euró) kategóriában, a projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 euró.
Tovább a pályázatra>>>

Akciópályázat
Civil szervezetek pályázhatnak 1000-5000 euró támogatásra rövid kampányok, egyszeri akciók megvalósítására.
Tovább a pályázatra>>>

Mozgasd be a világod! Civil műhelynap Pécsen
A műhelynap civil szervezetek, alulról jövő kezdeményezések képviselői számára ugyanúgy nyitott, mint bárkinek, aki aktív állampolgárként részt kíván venni a világunk alakításában. A műhelymunka során kistelepülési és városi közösségekben, fiatalok és idősek által egyaránt hasznosítható, akár fillérekből is elindítható kezdeményezéseket, újszerű módszereket kerülnek felvetésre és közös kidolgozásra. 
Tovább a műhelymeghívóra >>>Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. 

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>


Rajzpályázatok gyermekeknek


Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze.

ÉlelmiszerlavinaPályázat benyújtási határideje: 2014.02.28.
Pályázók köre:
Egy falat segítség mindenhol elkél!
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, oktatási intézmény és települési önkormányzat. A pályázók a megvalósításhoz partnerként egyéb szervezeteket is (pl. vállalato(ka)t, helyi egyházi szervezeteket) bevonhatnak.

A pályázaton kiválasztott szervezetek zöldségvetőmagokból álló támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott vetőmagok segítségével élelmiszerek előállítása, és a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása.
A pályázatra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A program megvalósításához a pályázónak (és partnereinek) kell biztosítania az alábbiakat: 
  • a termeléshez szükséges (megművelésre alkalmas, öntözhető és nem belvíznek kitett) földterületet
  • a termeléshez szükséges eszközöket és emberi és egyéb erőforrásokat (pl. öntözés)
  • a program szakmai felügyeletét ellátó, felsőfokú agrár- vagy kertészeti végzettséggel rendelkező szakembert
  • a megtermelt élelmiszerek szétosztását a rászorulók között
Támogatás formája és mértéke:
Az egy pályázatra adható, vetőmagot tartalmazó csomag tervezett maximális értéke 500.000 Ft.

Pályázat benyújtásának módja:

a) A pályázat magyar nyelven, kizárólag az alább megadott elektronikus felületen nyújtható be:
Az e-mailen beküldött pályázatok érvénytelennek minősülnek.

Célszerű a válaszokat előzetesen word dokumentumban megfogalmazni és onnan bemásolni az adatlapra, mert az elektronikus adatlap részleges mentésére nincsen lehetőség. 
Az adatlap kérdései letölthetők a
 weboldalról.

b) A kitöltött pályázati űrlap elektronikus benyújtása mellett a pályázat szerves részét képezi a program megvalósítására kijelölt földterületről készített fénykép, melyet a lavina@elelmiszerbank.hu email címre kell elküldeni a pályázó szervezet nevének megjelölésével (a pályázatban megadott nevet kérjük feltűntetni).


A program lényege, hogy több szervezet egymással összefogva, egymás utáni láncolatban állít elő élelmiszereket rászorulók javára.
A lavina elindító „hógolyóit” a Syngenta Kft. adja évente 10 millió forint értékű természetbeni támogatásként (vetőmag, növényvédő szer).

Élelmiszerlavina működési mechanizmusA projekt két részből áll. A lavina „vállalati ágát” az élelmiszerelőállítási láncolat szereplőinek összefogása képezi, amelynek keretén az egyes szereplők – saját tevékenységükön alapuló – értéknövelő hozzájárulásukkal ingyenesen élelmiszereket állítanak elő: a „hógolyó” növekedéséhez először mezőgazdasági termelőkre van szükség, akik a vetőmagért és növényvédő szerért cserébe valamilyen – saját támogatásukat hozzátéve immár nagyobb értékű – terményt adnak. 
A következő fázisban az élelmiszeripari feldolgozók adnak ezen termények feldolgozása után még nagyobb értékű késztermékeket.
A 10 milliós „hógolyóból” így válik a folyamat végére 30 millió forint értékű „élelmiszerlavina”. A folyamat vége az elkészült termékek leszállítása és az Élelmiszerbank közvetítésével azok szétosztása a rászorulók javára.

A lavina „kistermelői ágán” a vetőmagokból az élelmiszereket civil szervezetek és települési önkormányzatok szervezésében – melynek egyik legfontosabb része a termeléshez szükséges föld biztosítása – maguk a munkaképes rászorulók termelik meg. A projekt elsődleges célja, hogy egy kezdeti támogatás segítségével helyi összefogással élelmiszereket (zöldségeket) termeljenek a környéken élő rászorulók részére, másodlagos célja pedig, hogy ezek az emberek az itt megszerzett gyakorlati tapasztalat felhasználásával saját élelmiszer előállítására és képessé váljanak.
A szervezetek zöldség-vetőmagokból és zöldségtermesztéshez használható növényvédő szerekből álló támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott anyagok segítségével élelmiszerek (zöldség) előállítása, a munkaképes rászorulók bevonása a termelésbe, valamint a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása.

2014. február 18., kedd

Pályázati Hírlevél 8. hétTANDEM Fejlesztési Alap – Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítésére
CímlapAz Ökumenikus Segélyszervezet  „TANDEM Fejlesztési Alap”  néven 2012-ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem térítendő  támogatásként összesen  több  mint  200 millió forinttal  támogatja  a magyarországi szociális szektort. Jelen (harmadik) kiírásban körülbelül 25-30 pályázat támogatására lesz mód. A pályázaton 2-4 millió forintnyi támogatást lehet nyerni programonként.                           Tovább a pályázatra>>>

Erzsébet program 2014
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pályázatot hirdetett meg, amelyekre január 2-ától lehet jelentkezni. Az Alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít. 
Tovább a pályázatra>>>


A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatai

Megjelentek az NCSSZI kábítószer prevencióval és szenvedélybetegek segítésével foglalkozó pályázati kiírásai, melyeken 100.000 és 3.000.000 Ft közötti támogatást nyerhetnek a pályázók.
Tovább a pályázatokra >>>

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázat kiírásai idén tavasszal 400-750.000 Ft-os támogatást biztosítanak családbarát, gyermek- és ifjúsági programok megvalósítására, valamint szervezetfejlesztésre és képzésekre. 
Tovább a pályázatokra>>>


Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai
Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A pályázatokra - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek. 

Kis- és közepes projektek támogatása
Pályázatot  közepes (20.000-70.000 euró) és kisprojekt (1500-20 000 euró) kategóriában, a projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 euró.
Tovább a pályázatra>>>

Akciópályázat
Civil szervezetek pályázhatnak 1000-5000 euró támogatásra rövid kampányok, egyszeri akciók megvalósítására.
Tovább a pályázatra>>>Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. 

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>


Rajzpályázatok gyermekeknek

Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. Új pályázatok!!!

TANDEM Fejlesztési Alap – Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítésére

Az Ökumenikus Segélyszervezet  „TANDEM Fejlesztési Alap”  néven 2012-ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem térítendő  támogatásként összesen  több  mint  200 millió forinttal  támogatja  a magyarországi szociális szektort. Jelen (harmadik) kiírásban körülbelül 25-30 pályázat támogatására lesz mód.
Benyújtási határidő:2014. 03. 31.

A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA
A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása. A támogatás konkrét célkitűzése gyermekek és szüleik azon képességeinek a fejlesztése, melyrévén az információs társadalomban jelentkező modernizációs veszélyekkel szemben minél inkább felkészültebbek,  védettebbek lehetnek.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Olyan, legalább 2 éve működő civil, és egyházi szervezetek jelentkezését várják, akik munkájukból, szolgáltatásaikból, gyülekezeti tevékenységükből  adódóan folyamatosan kapcsolatban vannak családokkal, és a megvalósítandó program beilleszthető a profiljukba.

A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE 
A megvalósítandó program kedvezményezettei 10-18 éves gyermekek/fiatalok és szüleik.

A PÁLYÁZAT TARTALMA
10-18  éves  gyermekek,  fiatalok  és  családjaik  számára  szervezett  újszerű  célzott prevenciós programok  megvalósítása,  mely családok  olyan  képességeit  fejleszti, melyekkel  az  információs társadalom okozta modernizációs veszélyek felismerésére és kivédésére válnak alkalmassá.

Modernizációs veszélyek:
- internetfüggőség
- média negatív hatásai
- médiaerőszak
- nem  biztonságos  internethasználat  (adathalászat,  illegális  tartalmak,  cyberbullying  -  online zaklatás, sexting, gyermekpornográfia)
- emberkereskedelem, prostitúció

A  pályázati  program  keretében  megvalósítandó  célzott  prevenciós  program,  a  fenti modernizációs veszélyek  közül  tetszőlegesen választott  részterület(ek)re  irányulhat.  Az egyes  részterületen  belül egyedi  módszerek  alapján  komplex  programot  kell megvalósítani,  a  program  minden  elemére kiterjedő tematika alapján.

A  program  során  az  egyedi  módszerekkel  megvalósított  fejlesztési  program  végére  egy, a  témával kapcsolatos  üzenetet  hordozó produktumnak  kell  elkészülnie.  A  produktum lehet  plakát,  videó, művészeti  alkotás,  alkalmasnak  kell  lennie  szakma rendezvényeken, internetes  felületen  történő közzétételre.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE
A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 6 hónap áll a rendelkezésére, de minden projektnek be kell fejeződnie legkésőbb 2014. december 15.-ig.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A  jelen  pályázat  keretében  igényelhető  támogatás  mértéke:  minimum  2  millió  forint,  maximum  4 millió forint.

Beküldési határidő: 2014. 03. 31.


A  lenti  elérhetőségeken  munkaidőben  (9-17  óráig)  a  Támogató  információt  nyújt  a pályázati lehetőséggel kapcsolatban.

Nagy Anikó
pályázati koordinátor
Telefon: +36 30 860 9051
E-mail: palyazat@segelyszervezet.hu
Levelezési cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.

Információs nap

2014.  február 25-én 10 órától  a Támogató információs napot  tart  az érdeklődőknek. Itt bemutatásra kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére.
Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.

A Tej Élet, Erő, Egészségért! rajzpályázat

Klenik Sándor és Klenik Sándorné vezetésével pályázatot hirdet általános iskolák alsó-felső tagozatos diákjai számára.Az egészséges életmóddal kapcsolatosan: miért fontos és egészséges a tej? Miért jó, hogy az iskolákba már nap, mint nap megérkezik az iskolatej? Tervezd meg az iskolatej fedőlapját, így akár a te műved is szerepelhet rajta.


Cím: Országos rajzpályázat -A Tej Élet, Erő, Egészségért!
Kiíró: Tejfeldolgozó Üzem 4267 Penészlek, Táncsics u.2sz.
Határidő: 2014.03.20.
Érvényes: 2014.03.20.

Pályázhatnak: Általános iskolák

A pályázat témája: Az egészséges életmóddal kapcsolatosan: miért fontos és egészséges a tej? Miért jó, hogy az iskolákba már nap, mint nap megérkezik az iskolatej? Tervezd meg az iskolatej fedőlapját, így akár a te műved is szerepelhet rajta.

Pályázati feltételek:
A rajzpályázatra A/4 méretű, bármely technikával készített rajz küldhető. Egy alkotó maximum 2 alkotással pályázhat. Kérjük a pályázókat, hogy ne meglévő alkotások másolatait küldjék be, mert ezeket nem tudjuk értékelni!

Fontos!

A rajzok hátulján jól olvashatóan tüntessék fel:

az alkotás címét, a pályázó nevét, pontos postai címét,
telefonszámát (vagy a szülőét, pedagógusét), osztályát, születési évét, az intézmény nevét, címét, a felkészítő pedagógus nevét!
A meghirdető a beküldött pályamunkák kiállítási, felhasználási, publikálási, másolási/sokszorosítási jogát fenntartja, a beérkezett műveket nem küldi vissza. Kiállítást rendez a helyi Önkormányzat a nyertes pályamunkákból.

Díjazás:

az alkotások kategóriánként (Alsó, felső tagozat) kerülnek értékelésre, díjazásra
az alkotások zsűrizésénél a legfontosabb szempont az eredetiség és a kivitelezés technikai színvonala
a fődíjakon kívül a zsűri döntése alapján különdíjak is gazdára lelhetnek

I. helyezés:200.000 Ft -osztálykirándulásra+ üzemlátogatás a penészleki Tejfeldolgozó Üzembe.
II. helyezés:100.000 Ft-osztálykirándulásra + üzemlátogatás a penészleki Tejfeldolgozó Üzembe.
III. helyezés: 50 000Ft+ üzemlátogatás a penészleki Tejfeldolgozó Üzembe.

Beküldési határidő: 2014. március 20-ig
(a postai feladási határidő: 2014. március 20. – éjfél)

Postacím: 
Klenik Sándor Tejfeldolgozó Üzem 4267 Penészlek, Táncsics u.2. sz.


2014. február 10., hétfő

Pályázati Hírlevél 7. hétErzsébet program 2014
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén összesen 62 pályázatot hirdetett meg, amelyekre január 2-ától lehet jelentkezni. Az Alapítvány a 2014-ben harmadik évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít. 
Tovább a pályázatra>>>


A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatai

Megjelentek az NCSSZI kábítószer prevencióval és szenvedélybetegek segítésével foglalkozó pályázati kiírásai, melyeken 100.000 és 3.000.000 Ft közötti támogatást nyerhetnek a pályázók.
Tovább a pályázatokra >>>

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázat kiírásai idén tavasszal 400-750.000 Ft-os támogatást biztosítanak családbarát, gyermek- és ifjúsági programok megvalósítására, valamint szervezetfejlesztésre és képzésekre. 
Tovább a pályázatokra>>>


Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai
Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A pályázatokra - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek. 

Kis- és közepes projektek támogatása
Pályázatot  közepes (20.000-70.000 euró) és kisprojekt (1500-20 000 euró) kategóriában, a projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 4 890 000 euró.
Tovább a pályázatra>>>

Akciópályázat
Civil szervezetek pályázhatnak 1000-5000 euró támogatásra rövid kampányok, egyszeri akciók megvalósítására.
Tovább a pályázatra>>>Tanulmányi ösztöndíjprogramok hátrányos helyzetű diákoknak
A hátrányos helyzetű diákok számára jelenleg is több ösztöndíjprogram érhető el:

Arany János Tanulói Program (Határidő: 2014.02.14 !)
A program a hátrányos helyzetű diákok közép- és szakközépiskolai tanulmányait, kollégiumi ellátását támogatja. A jelentkezők háromféle ösztöndíjból választhatnak.

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket. A zenei ösztöndíjprogramról bővebben itt olvashatsz >>>
Rajzpályázatok gyermekeknek

Az óvodás és iskolás gyermekek számára érdekes rajzpályázatokat gyűjtöttünk össze. 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Kábítószer prevenciós és szenvedélybetegek segítését célzó pályázatok

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására >>>

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására >>>

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

Kiíró:  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Kód:  KAB-FF-14 

Beküldési határidő: 
2014. március 03. 23:59 perc

A pályázók köre

a) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),  
b) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok, 
c) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok, 
d) egyházak, 
e) egyházi fenntartású intézmények, 
f) szociális, egészségügyi intézmények,  
g) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, 
h) non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok, 

Beadható pályázatok száma
Egy Pályázó egy alkategóriában egy pályázatot nyújthat be. 


A pályázat célja
A pályázat célja a szenvedélybetegek  a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása,  valamint  a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása. 
A pályázat keretében az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák számára kiegészítő működési támogatásra nyílik lehetőség. A pályázat elsősorban a megnövekedett steril eszközigény biztosításához, megkereső programok megvalósításához, valamint szenvedélybetegek terápiás folyamatainak erősítéséhez biztosít kiegészítő működési támogatást. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton minimum 200.000 maximum 3.000.000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázathoz 10 % saját forrás biztosítása  kötelező. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
 2014. április 1. és 2015. március 31.


Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pl.: CSP-KÖZG-14-...) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.


A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

Kiíró:  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Kód:  KAB-ME-14-A/B/C

Beküldési határidő: 
2014. március 03. 23:59 perc

A pályázók köre

1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú  társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),  
2. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok, 
3. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok, 
4. egyházak, 
5. egyházi fenntartású intézmények, 
6. szociális, egészségügyi intézmények,  
7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, 
8. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok, 

A KAB-ME-14-A kategóriában pályázók esetében feltétel a program megkezdéséig a szakmai ajánlás megszerzése (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendeletben foglaltak szerint) 

Beadható pályázatok száma
Egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be kategóriánként.


A pályázat célja
A pályázat célja univerzális, célzott és javallott  prevenciós programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen”című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség. A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória 
szolgálja: 

„A” kategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz. 

 „B” kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben. A pályázat elsősorban a speciális célcsoportokra irányuló prevenciós és reszociálizációs programok (pl. a gyermekvédelmi intézményrendszer és a büntető-igazságszolgáltatás területe) támogatására biztosít lehetőséget.    

„C” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális,  célzott, javallott programok támogatása.  

A rendelkezésre álló keretösszeg 155 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton minimum 100.000 maximum 2.000.000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázathoz 10 % saját forrás biztosítása  kötelező. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
 2014. április 1. és 2015. március 31.


Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pl.: CSP-KÖZG-14-...) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.


A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.