2014. szeptember 22., hétfő

Pályázati Hírlevél 39. HétOtthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására
A Humanitás Szociális Alapítvány pályázatot hirdet, melynek célja a nevelőszülői családok és örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családok támogatása annak érdekében, hogy e kis közösségeket lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse. Tovább a pályázatra


Jövő hétfőtől elérhetőek az új lakossági energiahatékonysági pályázatok
Jövő hétfőtől lesznek elérhetőek a kormány új lakossági energiahatékonysági pályázatai, összesen 2,72 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre három különböző pályázatból. Tovább a pályázatra


Pályázat általános iskolák könyvtárainak bővítésére
A Bendegúz Akadémia Alapítványa pályázatot hirdet általános iskolák részére. A pályázaton az általános iskolás korosztálynak szóló válogatott könyveket nyerhetnek.
Tovább a pályázatra

KÖSZ! Program Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására
A MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára.
Tovább a pályázatra


Falu- és tanyagondnokok  egyesületeinek  állami támogatása
A szolgálatok  illetve a hozzájuk kapcsolódó szervezetek az idei évben 5 millió Forintos támogatásra pályázhatnak. Tovább a pályázatra


Kinder+SPORT program általános iskolásoknak
Kinder + SPORTA Kinder + SPORT programra bármelyik magyarországi, nem sport tagozatos általános iskola jelentkezhet. A Kinder + SPORT bajnokság első négy-négy helyezett csapata (4 kis taglétszámú és 4 nagy taglétszámú iskola) felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben: Első helyezettek: 1 200 000  forint értékben Második helyezettek: 800 000 forint értékben Harmadik és negyedik helyezettek: 500 000 forint értékben
Tovább a pályázatraMosolygó fogacskák pályázat-Fogápolási kezdőcsomag általános iskoláknak
Ajándékcsomag

A dm drogerie markt idén első alkalommal hirdeti meg a „mosolygó fogacskák” pályázatot, amelynek célja, hogy szakemberek segítségével, edukációs jelleggel felhívja a nyilvánosság, főleg a szülők és a pedagógusok figyelmét arra, hogy a helyes fogápolás már az első tejfogak előbújásától kezdve kiemelten fontos.
Tovább a pályázatra
Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatraTanulmányi ösztöndíjprogramok 
 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
A települési önkormányzatokon keresztül igényelhető ösztöndíjakat a felsőoktatásban résztvevő, illetve tanulmányaikat most kezdő hátrányos helyzetű fiatalok vehetik igénybe.
Tovább a pályázatra

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra
 

Lakossági energiahatékonysági pályázatok

Jövő hétfőtől lesznek elérhetőek a kormány új lakossági energiahatékonysági pályázatai, összesen 2,72 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre három különböző pályázatból.
 
A programsorozat első lépcsőjeként szeptember 22-én, hétfőn az elavult kazánok, tüzelőberendezések új, nagyobb energiahatékonyságú fűtőberendezésekre történő cseréjét célzó pályázat jelenik meg az emi.hu oldalon, amelyre egymilliárd forint jut. Szeptember 25-én jelenik meg a háztartásigép-csere program 627,1 millió forintos keretösszeggel, majd 29-én a nyílászárócsere-pályázatok 1,1 milliárd forinttal. A három programmal összesen 25 ezer háztartást szeretnének elérni. A pályázatok a hűtő-, és fagyasztógép-csere program kivételével - ahol a támogatás a megkapott támogatói okirattal a vásárláskor azonnal érvényesíthető - utófinanszírozásúak.
 
Az elérhető támogatás összege háztartásigép-csere programban a gépek beszerzési árának 50 százaléka, az A+ energiaosztályú készülékekre maximum 25 ezer forint, az A++ és A+++ gépekre legfeljebb 35 ezer forint lehet .
 
Jelentősen könnyítették a pályázást, így a pályázati portálon keresztül - www.emi.hu - pályázhat az, aki a kormányzati portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik. A pályázatokat a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően lehet benyújtani a pályázat lezárásáig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.
Az internetes beadással - ahol a beérkezési sorrend számít - a hiba lehetősége jelentősen csökken, mert azonnali visszajelzést ad a rendszer a hibás adatról, és az elbírálás is gyorsabb.
 

KÖSZ! Program Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására

A MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.

 A program szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.
Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:
-   civil szervezetek,
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények (iskolák kivételével), amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:
 • egészségügy
 • szociális és jótékonysági
 • oktatási
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.
Pályázati kategóriák
 • kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
 • nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében
Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet nyújthat be.

Támogatható projektek

Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
 • keretében minden diák résztvevő legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is.
 • helyi igényeket elégítenek ki (az iskola max. 30 km-es körzetében vagy a diákok lakóhelyén valósul meg), helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít.
Példa támogatható projektekre (nem kizárólagos jelleggel):
 • szociális célú tevékenység: idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők stb. segítése, támogatása
 • szabadidős, oktatási-nevelési célú, közösségfejlesztő vagy sportprogramok szervezése, rendezése idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők vagy egyéb hátrányos helyzetű csoportok pl. kisebbségi csoportok számára
 • közterület állagmegóvása, zöldfelületek karbantartása stb.

A következő költségtípusokra kérhető támogatás

Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő alábbi költségtípusokra:
 • anyagköltség, fogyóeszköz (pl. festék, ceruza, papír, kézműves eszközök és alapanyagok, kertészeti eszközök, könyvek, hangszerek, élelmiszer stb.)
 • kommunikációs és dokumentációs eszközök (pl. fényképezőgép, dvd, cd, pendrive, diktafon, nyomdai költségek stb.)
 • utazási vagy szállítási költség
 • mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségének max. 25% megbízási díjként, vállalkozói szerződés keretében vagy bérként kifizetve)

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.


A projekteket 2015. január 1 - november 30. között lehet megvalósítani.

A pályázatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen felkért szakértők értékelik és tesznek javaslatot a pályázatok támogatására az Új Európa Alapítvány kuratóriumának, amely legkésőbb november végéig dönt a pályázatok támogatásáról.

A pályázatokat online módon lehet benyújtani, szervezeti regisztrációt követően.

Kétmillió Ft értékű könyvtártámogatás általános iskolai könyvtáraknak

Benyújtási határidő: 2014. szeptember 30.

A pályázat célja
Az általános iskolákban folyó tehetséggondozó, nevelő munka segítése az iskolának juttatott ajándékkönyvek révén; a diákok készség- és képességfejlesztésének támogatása olvasási kultúrájuk fejlesztésén keresztül.

Kik pályázhatnak?
A pályázatra OM azonosítóval rendelkező azon általános iskolák adhatják be nevezésüket, akiknek legalább egy diákjuk egy tantárgyból érvényesen benevez a Tudásbajnokság tanulmányi versenyére a 2014-15-ös tanévben.


A Pályázati adatlap megtalálható a http://www.tudasbajnoksag.hu/palyazat oldalon.
A Pályázati adatlap beküldése nélkül a pályázat érvénytelen.
Az Iskolai nevezési lap letölthető a http://www.tudasbajnoksag.hu/Nevezes/Pedagogus oldalról.


A nyertesek névsorának közzététele: 2014. október 22. a http://www.tudasbajnoksag.hu/palyazat oldalon. A nyerteseket külön is értesítik.

A pályázaton nyerhető támogatás összértéke: 2 000 000 Ft
1. Díj: 1 000 000 Ft értékű ajándékkönyv az iskolának
2. Díj: 500 000 Ft értékű ajándékkönyv az iskolának
3. Díj: 250 000 Ft értékű ajándékkönyv az iskolának
4-8. Díj: 50 000 Ft értékű ajándékkönyv az iskolának


A nyertesek részére nyereményüket az általuk megadott szállítási címre szállítják díjmentesen 2014. november 3-ig.


2014. szeptember 15., hétfő

Pályázati Hírlevél 38. HétOtthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására
A Humanitás Szociális Alapítvány pályázatot hirdet, melynek célja a nevelőszülői családok és örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családok támogatása annak érdekében, hogy e kis közösségeket lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse. Tovább a pályázatra

Falu- és tanyagondnokok  egyesületeinek  állami támogatása
A szolgálatok  illetve a hozzájuk kapcsolódó szervezetek az idei évben 5 millió Forintos támogatásra pályázhatnak. Tovább a pályázatra

VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Alapítvány pályázata a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berenedezés megvásárlásának támogatására


A pályázat keretében az alapítvány egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott kórházak, intézmények részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés megvásárlására.
Tovább a pályázatraKinder+SPORT program általános iskolásoknak
Kinder + SPORTA Kinder + SPORT programra bármelyik magyarországi, nem sport tagozatos általános iskola jelentkezhet. A Kinder + SPORT bajnokság első négy-négy helyezett csapata (4 kis taglétszámú és 4 nagy taglétszámú iskola) felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben: 
Első helyezettek: 1 200 000  forint értékben Második helyezettek: 800 000 forint értékben
Harmadik és negyedik helyezettek: 500 000 forint értékben
Tovább a pályázatraSzéchenyi 2020Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban
A pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani önkormányzatoknak illetve azok költségvetési szerveinek. Az elnyerhető támogatás 30-150 millió Ft. Tovább a pályázatraMosolygó fogacskák pályázat-Fogápolási kezdőcsomag általános iskoláknak
Ajándékcsomag

A dm drogerie markt idén első alkalommal hirdeti meg a „mosolygó fogacskák” pályázatot, amelynek célja, hogy szakemberek segítségével, edukációs jelleggel felhívja a nyilvánosság, főleg a szülők és a pedagógusok figyelmét arra, hogy a helyes fogápolás már az első tejfogak előbújásától kezdve kiemelten fontos.
Tovább a pályázatra
Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatraTanulmányi ösztöndíjprogramok 

Szent Imre-ösztöndíj 2014
A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-15. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik.
Tovább a pályázatra

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
A települési önkormányzatokon keresztül igényelhető ösztöndíjakat a felsőoktatásban résztvevő, illetve tanulmányaikat most kezdő hátrányos helyzetű fiatalok vehetik igénybe.
Tovább a pályázatra

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra
 

VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Alapítvány pályázata a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berenedezés megvásárlásának támogatására

Kiíró: VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány
Beadási határidő: 2014. szeptember 22
 
 
A pályázat tárgya
A pályázat keretében az alapítvány egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kiválasztott kórházak, intézmények részére a megelőzést, gyógyítást, gondozást, rehabilitációt szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép, berendezés megvásárlására.

Kik pályázhatnak?
A VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány pályázatán részt vehetnek a köz érdekében tevékenykedő gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények, legyenek azok bármilyen jellegű és bármilyen fenntartású intézmények. Pályázhatnak továbbá általános kórházak, feltétel azonban, hogy a megpályázandó összeg kizárólag a kórház gyermekosztályán használandó gép, berendezés vagy eszköz vásárlására fordítható.

A támogatás összege és felhasználása
 
A pályázók által elnyerhető támogatási összeg nagysága a Victoria papír, író- és irodaszerek, valamint számítástechnikai kellékanyagok 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti időszakban Magyarországon elért forgalmának és a magánbefizetéseknek a függvénye. Az alapítvány által a jelen fordulóban maximum 3 millió Ft lesz a kifizethető összeg.
 

Falu- és tanyagondnokok megyei egyesületeinek, falugondnokság területén működő egyesületek, szervezetek állami támogatása 2014. évi finanszírozási időszakra

Beadási határidő: 2014. október 3.
Az Emberi Erőforrások Minisztere (továbbiakban: támogató) pályázatot hirdet a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi törvény 60. §-a alapján működési engedéllyel rendelkező falu- és tanyagondnoki szolgálatok együttműködése keretében létrejött falu- és tanyagondnoki egyesületek állami támogatására.
 
A pályázat célja:Magyarország közigazgatási területén működő falu- és tanyagondnoki szolgálatok által létrehozott területi egyesületek működésének, szakmai fejlesztési, hálózat koordinációs és hálózatfejlesztési programjainak támogatása.
Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azok az egyesületek,
- amelyet falu- és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó szervezetek, személyek alakítottak,
- melyek célja a falu- és tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének erősítése, fejlesztése.
 
Támogatás:
A rendelkezésre álló keretösszeg: 19 000 000 Ft, azaz tizenkilencmillió forint
Egy pályázó maximum 5 millió Ft támogatásra pályázhat, a pályázati költségeket 1000 forintra kerekítve kell megadni.
Támogatható tevékenységek
A pályázó által, a működési támogatás alapján megvalósítandó feladatok két csoportja:
A/ Kötelező feladatok
A1. Szakmai feladatok ellátása, a falugondnoki szolgálatok szakmai működésének segítő támogatása
A2. Kapcsolattartás, kommunikáció

B/ Választható feladatok (csak az A/ Kötelező feladattal együtt választható!)
B1. Szakmai tudásközpont működtetése
B2. A falugondnokság társadalmi beágyazottságának megerősítése
B2.1. Szakmai konferencia
B2.2. Falugondnokok Napja B2.3. Elismerés és képviselet
 
Támogatási időszak: 2014. július 1.-2015. június 30.A programok megvalósítása megkezdhető a pályázatban vállalt feltételek mellett a pályázatról szóló döntést követően a támogatási szerződések megkötése előtt is, saját felelősségre.
 

 

Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására

Kiíró: Humanitás Szociális Alapítvány
Beadási Határidő: 2014. szeptember 30. (kedd)

Pályázat célja:
Nevelőszülői családok és örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családok támogatása annak érdekében, hogy e kis közösségeket lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse.

Pályázók köre:
Szociálisan rászoruló nevelőszülő, valamint örökbefogadott gyermeket nevelő szülő, aki az általa tulajdonolt, illetve hosszú távú (legalább 10 éves) használati jog alapján használt lakóingatlanon az általa eltartott gyermekek megfelelő lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési beruházást kíván végrehajtani, melyet azonban önerőből nem, csak külső segítséggel képes megvalósítani.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy az örökbefogadó- illetve nevelőszülő háztartásában legalább három éve három vagy több gyermeket nevel és neveléséről várhatóan legalább még további három évig gondoskodik. Az elbírálás során súlyozottan kerül értékelésre a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek nevelése.

Támogatás:
Az Alapító által e célra biztosított keretösszeg 20 millió forint, melyből a pályázatonként elnyerhető összeg maximum 4 millió Ft.

Tovább a pályázatra

2014. szeptember 8., hétfő

Pályázati Hírlevél 37. HétKinder+SPORT program általános iskolásoknak
Kinder + SPORTA Kinder + SPORT programra bármelyik magyarországi, nem sport tagozatos általános iskola jelentkezhet. A Kinder + SPORT bajnokság első négy-négy helyezett csapata (4 kis taglétszámú és 4 nagy taglétszámú iskola) felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben: 
Első helyezettek: 1 200 000  forint értékben Második helyezettek: 800 000 forint értékben
Harmadik és negyedik helyezettek: 500 000 forint értékben
Tovább a pályázatra

Norvég Civil Alap: Közepes- és kisprojektek 2014 ősz
eea grants - norway grantsA Norvég Civil Támogatási Alap harmadik (és ebben a periódusban egyben utolsó) pályázati felhívását tette közzé civil szervezetek támogatására. Ahogy eddig is, a kiírás célja hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”.
A korábbi felhívásokhoz hasonlóan ismét 7 témakörben nyújthatnak be pályázatot a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő civil szervezetek: (1) emberi jogok és demokrácia, (2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) szervezet- és közösségfejlesztés, (4) ifjúsági- és gyermekügyek, (5) környezetvédelem és fenntartható fejlődés, (6) jóléti szolgáltatások, (7) társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése. Ezúttal is közepes (legfeljebb 50 000 euró támogatási összeg) és kisprojekt (legfeljebb 15 000 euró) kategóriában lehet támogatásért folyamodni.
Tovább a pályázatra

Széchenyi 2020Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban
A pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani önkormányzatoknak illetve azok költségvetési szerveinek. Az elnyerhető támogatás 30-150 millió Ft. Tovább a pályázatra


TANDEM csereprogram
Dialogue for Change (Párbeszéd a változásért) címmel új TANDEM program indul, amelynek keretében 12 ukrajnai projektkoordinátor és 12 másik, az Európai Unió egyik tagországából származó projektkoordinátor ismerkedhet meg egy partnerszervezet munkájával. A csereprogramhoz olyan független kulturális és civil szervezetek jelentkezését várják, amelyek a művészetek, a kultúra, a közösségépítés, a nem formális oktatás területén dolgoznak. A program része egy négynapos partnerségi fórum 2014 novemberében Lvivben (Ukrajna), egy négynapos programkezdő találkozó 2015 februárjában Berlinben (Németország), a tíznapos látogatások a partnerszervezeteknél, egy háromnapos közbenső találkozó 2015 júniusában és egy háromnapos programzáró találkozó Ukrajnában 2015 novemberében.
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 15. Tovább a kiírásra

Mosolygó fogacskák pályázat-Fogápolási kezdőcsomag általános iskoláknak
Ajándékcsomag

A dm drogerie markt idén első alkalommal hirdeti meg a „mosolygó fogacskák” pályázatot, amelynek célja, hogy szakemberek segítségével, edukációs jelleggel felhívja a nyilvánosság, főleg a szülők és a pedagógusok figyelmét arra, hogy a helyes fogápolás már az első tejfogak előbújásától kezdve kiemelten fontos.
Tovább a pályázatra
Pályázat rendszeres táncházi programok támogatására
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdetett rendszeresen működő, olyan táncházi programok támogatására, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre. 
Tovább a pályázatra

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 
A pályázat keretében civil szervezetek jelezhetik igényüket befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevételére.
Tovább a pályázatraTanulmányi ösztöndíjprogramok 

Szent Imre-ösztöndíj 2014
A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-15. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik.
Tovább a pályázatra

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
A települési önkormányzatokon keresztül igényelhető ösztöndíjakat a felsőoktatásban résztvevő, illetve tanulmányaikat most kezdő hátrányos helyzetű fiatalok vehetik igénybe.
Tovább a pályázatra

Snétberger Zenei Tehetség Központ
Tanulmányi ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges, roma fiatalok számára.   12-18 év közötti, zeneileg tehetséges, de hátrányos helyzetű, társadalmi kirekesztettségben és szegénységben élő, elsősorban roma gyerekek, akik zenei képességeikre építve képzelik el a jövőjüket.
Tovább a pályázatra